ตัวอย่างวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำได้จริงมีอะไรบ้าง

วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำได้จริงและยั่งยืน กับตัวอย่างที่ได้ผลจริง และนี่คือคำตอบ

จากการที่ กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสืบสาน “แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่” มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งจะสนับสนุนให้เกษตรกร ได้นำแนวทางทฤษฎีใหม่นี้ มาปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม ก็เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริมมากขึ้น ผลการดำเนินงานเป็นไปได้ดี ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนว วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถลดรายจ่ายในในครัวเรือนได้จริง

ดูเนื้อหา การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างยั่งยืน อย่างละเอียดในเรื่องนี้ กดเลยที่ “เกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวอย่าง วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทำได้จริง

ลุงถนอม มณีแสง วัย 67 ปี เกษตรกรตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย เกษตรกรต้นแบบที่สืบสานแนวทางในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 บนพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด ทั้งกล้วย มะนาว ฝรั่ง ไม้ยืนต้นสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำ

ตัวอย่างวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทำได้จริง

ลุงถนอม เล่าว่า เดิมที พื้นที่แห่งนี้ปลูกพืชล้มลุกทั่วไป เช่น คะน้า ข้าวโพด รายได้เดือนหนึ่ง 4-5 พันบาท ในครอบครัวมี 2 คนตายาย ตอนนั้นพอกินพอใช้ เพราะปลูกข้าวกินเอง จากนั้น ได้สมัครเข้าโครงการทฤษฎีใหม่ของกรมวิชาการเกษตรปี 2560 จนรู้เทคนิคในการแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ทำอย่างไร ถึงเหมาะสมและได้ผล

โดยหน่วยราชการได้นำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มาให้ เช่น ไก่ เป็ด ปลา ผัก มะพร้าว ให้พันธุ์พืชต่าง ๆ การยึดแนวทางพ่อหลวงทำให้มีรายได้ดีขึ้น จากการปลูกพืชที่หลากหลาย ต้นทุนลดลง ตอนนี้สวนสามารถขายฝรั่งได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท รายได้เพิ่มขึ้น ยังไม่รวมถึงพืชผลอื่น ๆ อีกหลายชนิด

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้รับการอบรมทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งทำให้เห็นค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน สามารถนำมาควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้น จะเห็นว่าถ้าค่าใช้จ่ายมากไป ก็สามารถเซฟลงมาได้ ควบคุมต้นทุนได้

การปลูกและทำแปลงถั่วฝักยาวแบบพอเพียง สร้างรายได้ยั่งยืน

ในขณะที่ ละออง ภูจวง จังหวัดมหาสารคาม เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ใช้ความพยายามฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและเกษตรกรทั่วไป โดย คุณละอองเล่าให้ทีมงานเกษตรอินทรีย์ฟังว่า…

เรียนจบ ปวส. ลาออกจากงานประจำมาทำเกษตร โดยศึกษาหาความรู้ตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต และอยากทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยให้ครอบครัวอยู่ได้ยั่งยืน แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วย เพราะต้องมีการปรับพื้นที่โดยการปรับพื้นที่นามาขุดสระน้ำและให้เป็นสวน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมาก

ตนเองไม่ละทิ้งแนวคิด ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มต้นด้วยการปลูก พืชผักสวนครัวต่าง ๆ ไปพร้อมกับการปลูกพลู ปลูกกล้วย และอื่น ๆ ที่กินได้ เหลือกินก็นำไปขายให้ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง และได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่วนราชการจัดขึ้น ทำให้ได้รู้วิธีการและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ ๆ จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยทุกครั้งที่ไปเรียนและเข้ารับการฝึกอบรมจะมีคำถามจากคนรอบข้างตลอดว่าจะเรียนไปทำไม แค่ปลูกผักใคร ๆ ก็ทำได้

ตัวอย่างวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทำได้จริง

วันหนึ่ง มีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 5 คน จึงสมัครเข้าเป็นนักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรภาคี โครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน

ทำให้ได้ความรู้โดยมีหลักการสำคัญที่นำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่เศษ

เริ่มจากขุดสระน้ำในไร่นา 1 บ่อ แล้วปลูกพืชผัก ไม้ผล และอื่น ๆ 2 ไร่ เมื่อมีรายได้จึงนำเงินมาขุดบ่อเพิ่มอีก 1 บ่อ ปัจจุบัน ขยายพื้นที่ปลูกออกเป็น 4 ไร่ 52 ตารางวา โดยปลูกพืชหลากหลายชนิด

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดิมตามรอย วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างยั่งยืน เท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวอย่างที่หันมาทำเกษตรแล้วอยู่รอด โดยเริ่มต้นจากศูนย์ หลายคนจะเห็นว่า จะต้องมีพื้นที่มาก มีเงินทุนมาก ก็อาจถูกเพียงแค่ครึ่งเดียว แต่หากต้องการทำจริงจัง ก็มีหลายหน่วยงานจากทางภาครัฐ ให้การสนับสนุนอยู่ตลอด เพียงแต่ ขอให้ทำจริง ๆ

แหล่งอ้างอิงเนื้อหาและที่มา :
www.matichon.co.th/sme/news_347382
www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_71831
เรียบเรียง : https://www.kasetorganic.com

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

จุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตร ปกติการทำเกษตรอินทรีย์พื้นฐานง่ายๆ มักจะงดเว้นการใช้สารเคมี และสารเร่งชนิดต่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
เกษตรสุรนารี 55 งานสินค้าเกษตรแฟร์

งานสินค้าเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2555 ฟาร์มแสนสุข โชว์นิทรรศการทางการเกษตร ร

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ข้าวบัสมาติ หนึ่งในพันธุ์ข้าวหอมเมล็ดยาว

ข้าวบัสมาติ เป็นพันธุ์ข้าวหอม เมล็ดยาว ปลูกกันมากในอินเดีย ปากีสถาน แตกหน่อเป็นพันธุ์ข้าวหอมหลายสายพ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกอะไรดีในพื้นที่น้ำท่วมบ่อย แล้วได้ผลผลิตสูง

พื้นที่น้ำท่วมถึงส่วนใหญ่มักเป็นปัญหากับเกษตรกร เนื่องจากพืชหลายชนิดไม่ต้องการน้ำมากขนาดถึงกับท่วมขั

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ทำอย่างไรให้งาม

จริงๆ แล้วรูปที่เราเห็นผักในกระถางที่สวยๆ ส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นมา ด้วยการขุดต้นผักสวยๆ จากสวน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน

ปรัชญาในการทำงาน ไม่ใช่ หลักเศรษฐกิจ แต่เน้นเรื่อง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุ้มกันในตัว

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา