ทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง

“ปลูกอะไร ต้องได้กิน”

แนะะแนวทางในการทำเกษตรแบบเข้าใจง่าย และทำได้จริง!.


เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ชวนมาเรียนรู้วิธีในการทำเกษตร การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักในกระถางและใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

210

เรื่องเกษตรอินทรีย์

7

หมวดเกษตร

9281

ถามตอบการเกษตร

แนะแนว เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

เรียนรู้วิถีเกษตรแบบที่ทำได้จริง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ทำตามอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งความพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกพืชผักอย่างไรให้ได้ผลดก ขั้นตอนการปรับปรุงดินเพื่อฟื้นฟูสภาพเพื่อให้เหมาะสมในการเพาะปลูก ฟังคำจากปราชญ์ชาวบ้านกับภูมิปัญญาที่นำไปต่อยอดได้จริง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ดูการทำเกษตรอินทรีย์เรื่องล่าสุด

ข้อมูลเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง


ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

เรียนรู้การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนหลัก เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์ให้เป็นของตัวเอง ทำสำเร็จได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านเกษตร

สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งทักษะแห่งปราชญ์ด้วยวิถีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อย่าปล่อยให้ภูมปัญญาเหล่านี้เลือนหายไป

แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน

เทคนิคการปรับปรุงดิน เพื่อช่วยต้นพืชแข็งแรง

เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการใช้เศษอาหาร วัชพืช ของเหลือใช้ผลิตปุ๋ยสำหรับบำรุงดินและพืชด้วยวิธีการง่ายๆ ใครก็ทำได้ เห็นผลเร็วใน 7 วัน

ดูการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในกระถาง

มีพื้นที่จำกัด ก็ปลูกผักได้ แนะวิธีการปลูกผักในกระถาง ทำแปลงผักคอนโด ปลูกผักบนดาดฟ้า ทำอย่างไรให้รอดตาย และได้ผลผลิตดี เทคนิคการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ลงกระถางให้รอดตายก่อน

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง
สวนผักคอนโด

วิถีเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงและยั่งยืน

จากแนวคิดริเริ่มของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่หนทางการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่เรียบง่าย เพื่ออยู่รอดในทุกสภาพเศรษฐกิจ เริ่มจากเดินตามเส้นทางสายเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง จนไปสู่ความยั่งยืนที่หลายคนฝันหา ด้วยวิธีการที่ใครก็ทำได้ พื้นที่น้อย ลงทุนน้อย แต่รับผลตอบแทนสูง ทำได้จริงและไม่ยาก

ด้วยวิธีการและเทคนิคที่บอกทั้งหมดในเว็บนี้ สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย แล้วจะหลงรัก “การทำเกษตรอินทรีย์” อย่างแน่นอน

เรียนรู้สิ่งใหม่ อย่ากลัวความผิดพลาด ทำเกษตรไม่มีถูกผิด มีแต่ได้กินกับ…ไม่ได้กิน.

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สนใจเนื้อหาการทำเกษตรอินทรีย์ใหม่ๆ สมัครรับข่าวสารเลย

© 2022 • www.kasetorganic.com
Cookie & Privacy Policy