ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์แบบทฤษฎีใหม่มีอะไรบ้าง

หลายคนสังสัยกันว่า เกษตรทฤษฎีใหม่มีประโยชน์อย่างไรกับชาวเกษตรกร ซึ่งประโยชน์ของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นั้น คือการที่เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่พอกิน และสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจโดยไม่เป็นหนี้เพิ่ม

และหลักสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ลำดับขั้นของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ที่เน้นเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่ทํากินให้ได้อย่างเหมาะสม ตามสูตร 30:30:30:10 นั้น เกษตรกรหลายท่านก็เห็นแล้วว่าผลเป็นอย่างไร วันนี้จะมาขยายความเกี่ยวกับ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มเติมตามหัวข้อดังนี้

ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและให้มีชีวิตที่ยั่งยืน โดยการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ พื้นที่ดินเพื่อการปลูกพืชผัก พื้นที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ตามสัดส่วนได้อย่างเหมาะสม 30:30:30:10

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความลงตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ชุมชนเข้มแข็ง

การทำเกษตรอินทรีย์ กับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปด้วยกันได้อย่างไร

การทำเกษตรอินทรีย์ไปทางเดียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างไรนั้น จริงๆ แล้วแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเน้นความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเกษตรกรมีการเริ่มต้นทำเกษตรอย่างจริงจังตามหลักความพอเพียง จึงจำเป็นต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในหลายส่วน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมี ค่าปุ๋ยบำรุงดินและพืชผัก รวมไปถึงค่าแรงงานต่างๆ

จึงจำเป็นต้องถูกบังคับกลายๆ ให้เริ่มต้นจากการเกษตรพื้นบ้านก่อนในช่วงแรก โดยการปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก โดยใช้พืชผักการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาเมล็ดพันธุ์

จากนั้นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสารเคมี ปุ๋ยบำรุงดิน จึงต้องมีการปรับปรุงและผลิตหัวเชื้อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อสำหรับบำรุงพืชผักให้ได้ผลผลิตที่ต้องการโดยไม่พึ่งพาสารเคมี หัวเชื้อปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ เพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี

จึงเกิดการจัดการที่เป็นรูปแบบพึ่งพาอาศัยกันในสภาพแวดล้อมในที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด การแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรให้เหมาะสม พอนานวันเข้า ความสมดุลจากการจัดการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดระบบของเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนั่นเอง

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทำแล้วได้ผลและประสบความสำเร็จจริง

ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผู้เดินตามรอยพ่อ กับการมุ่งมั่นที่จะทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน (ดูเพิ่มเติมจากหมวด ปราชญ์ชาวบ้านผู้ทำเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรทฤษฎีใหม่)

ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว

บทความนี่ เขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านในประเทศไทย

ปราชญ์แห่งวังน้ำเขียวคือใคร

หากเอ่ยถึงเรื่องผักปลอดสารพิษ หลายคนคงคุ้นหูว่าคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญการขยายพันธุ์ผลไม้

ลุงเอาหินถ่วงปลายผลบวบตั้งแต่เล็ก ได้ผลบวบโตยาวจนคนอึ้ง

ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพ

อ้างอิงเนื้อหาเรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำอย่างไรถึงได้ผล ที่ https://www.kasetorganic.com/knowledge/new-theory-agriculture/

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

ผักกวางตุ้ง เทคนิคการปลูกในสวนและลงกระถาง

อยากปลูกผักกวางตุ้ง ไว้ในสวนหลังบ้าน แนะนำให้ลองหันมาปล

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกพริกขี้หนูสวนยังไงให้ลูกดกเต็มต้น เทคนิค วิธีการ

ปลูกพริกขี้หนูให้ดก แต่พอปลูกแล้วก็ไม่ขึ้น หรือขึ้นแล้ว

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงไก่ไข่ พันธุ์ไหนดีที่ได้ไข่ทุกวัน

การเลี้ยงไก่ไข่นั้นไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย อาจต้องลงทุนเรื่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

ทำปุ๋ยหมัก หัวเชื้อ EM เร็วสุดกี่วันถึงเห็นผล

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติชนิด

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การเลี้ยงสัตว์

8 สายพันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงกันในบ้านเรา

รวม 8 สายพันธุ์ไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตสูง และถือเป็นที่นิยมเ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ พอเพียง รวยได้จริงหรือ?

เกษตรผสมผสาน มีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ทำเกษตรอย่างไรให้รวย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา