ปราชญ์ชาวบ้าน

แหล่งข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้าน ความรู้และเทคนิค ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และต่อยอด ถูกถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เรียนรู้การทำเกษตรของปราชญ์แต่ละท่าน เพื่อพัฒนาเป็นเทคนิคตัวเอง พร้อมรับชมแนวคิดดีๆ ของเจ้าของสวนเกษตรของแต่ละท่านๆ ได้จากที่นี่

error: อนุญาตแบบมีที่มา