ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งข้อมูลของ นักปราชญ์ วิถีชาวบ้าน ครบเครื่องในด้านต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาของเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแบ่งปันความรู้ เทคนิค ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และต่อยอด

ปราชญ์ชาวบ้าน ทุกคนที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ ล่วนแต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนที่ควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อองค์ความรู้ที่ได้รับมา จะนำไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สู่ความยั่งยืนมากขึ้น

เรียนรู้การทำเกษตรของปราชญ์แต่ละท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นเทคนิคทำเกษตรเป็นของตัวเอง พร้อมรับแนวคิดดี ๆ จากเจ้าของสวนเกษตรที่แต่ละท่านจะมาบอก

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา