จุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตร ปกติการทำเกษตรอินทรีย์พื้นฐานง่ายๆ มักจะงดเว้นการใช้สารเคมี และสารเร่งชนิดต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด

เพราะยังมี สารทดแทนสารเคมีที่สามารถนำมาใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์อยู่มาก หนึ่งในนั้นคือ การใช้จุลินทรีย์เพื่อบำรุงพืช นั่นเอง และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรส่วนใหญ่มักมีอยู่ไม่กี่ชนิด วันนี้เราจะมาสรุปกันเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตรกันว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อะไรบ้าง และใช้กันแบบไหน เพราะจุลินทรีย์นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล และมีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอย่างยิ่ง

จุลินทรีย์ที่ใช้ทำเกษตร มีประโยชน์อย่างไร

  • ช่วยทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น
  • ช่วยย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ให้กลายเป็นธาตุที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น
  • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยการตรึงไนโตเจนและปรับสมดุลให้ดิน
  • ช่วยให้รากพืชเติบโตและได้สารอาหารเร็วขึ้น

จริงๆ แล้วคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรยังมีอีกมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการดินและน้ำ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาจุลินทรีย์แทบทั้งสิ้น โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีใช้อยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ EM / จุลินทรีย์หน่อกล้วย / จุลินทรีย์จาวปลวก และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่นำมาใช้

กลุ่มจุลินทรีย์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะนำมาใช้ร่วมกับการทำเกษตร โดยเฉพาะในการปลูกผักอินทรีย์รับประทานเองนั้น ยิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะทำไว้ติดบ้านติดสวน

จุลินทรีย์ EM

จุลินทรีย์ EM นั้น คำว่า EM ย่อมาจาก “Effective Microorganisms” หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่คัดสรรมาใช้ประโยชน์กับคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

  • กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) ที่มีคุณสมบัติ สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้างความอุดมสมบูรณ์
  • กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติ ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ
  • กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ (Yeast) คุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลาย
การใช้ จุลินทรีย์ EM กับการทำเกษตรอินทรีย์

การทำ EM ก็เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางรวมทั้งด้านการเกษตรด้วย เราจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบจากการผสมกันระหว่าง 3 กลุ่มจุลินทรีย์ข้างต้น ประกอบกับสารวัตถุอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ดิน หรือรำข้าว น้ำ หรือกากน้ำตาล หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย มาเข้าคู่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ EM ในการทำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยในการทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงดิน และการย่อยสลายสารวัตถุอินทรีย์ในดิน

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักหน่อกล้วยในสภาพปิดที่ไม่มีอากาศ ผลิตขึ้นมาจากการใช้หน่อกล้วยที่เริ่มมีใบธง ลำต้นโตประมาณ 1 เมตร และมีความแข็งแรงเต็มที่ ไม่มีแมลงและโรค โดยนำเอาเหง้าและรากที่มีดินปนมาด้วยมาหมักเข้าด้วยกัน จนเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จากในดินที่หลงเหลือ กระทั่งได้คุณสมบัติที่มีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ สารอินทรีย์ และธาตุอาหารพืชหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยกับการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์หน่อกล้วย จาก technologychaoban.com

ทำไมถึงต้องเป็นกล้วย : เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้น จะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชอยู่มาก

ลองสังเกตุดูว่า ถ้าดินไหนปลูกกล้วยขึ้นงาม ดินนั้นจะสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้งอกงามเหมือนกัน เพราะสภาพดินจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินบริเวณอื่น และการนำหน่อกล้วยมาหมัก ยังสามารถขยายจุลินทรีย์บริเวณนั้น เพื่อนำจุลินทรีย์ที่ได้มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่อื่นให้ดีขึ้นได้ตามลำดับ

จุลินทรีย์จาวปลวก

จุลินทรีย์ตัวนี้ส่วนผสมค่อนข้างหายาก เพราะต้องใช้จาวปลวกหรือรังปลวกเพื่อมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ จุลินทรีย์จาวปลวกช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ช่วยป้องกันโรคที่เกิดขึ้นทางรากของพืช ใช้ในการฉีดก้อนเห็ดจะทำให้เชื้อเดินเร็วฯได้เลย จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดก็มาคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถเลือกใช้ตามความต้องการของตัวเองได้

ในจาวปลวกมีเชื้อแบคทีเรียโปรโตซัวอยู่มาก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า พด.1 และดีกว่าการหมักพืชจากกากน้ำตาล แถมได้มาฟรี วิธีทำไม่ยุ่งยาก

ส่วนผสมสำหรับทำจุลินทรีย์จาวปลวก

  1. จาวปลวก 1 ส่วน
  2. ข้าวหุงสุก 2 ส่วน
  3. น้ำสะอาด 3-5 ส่วน

คลุกผสมให้เข้ากันแล้วใส่ถังหมักไว้ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกับจุลินทรีย์ทั่วไป

ทำปุ๋ยหมัก หัวเชื้อ EM เร็วสุดกี่วันถึงเห็นผล

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติชนิด

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ง่าย เพราะมีกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแหล่งน้ำ และยังพบได้ในแหล่งน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย ในบางส่วน

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำเอง

โดยบทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะมีความสำคัญในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 – assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) เป็นหลัก

หัวเชื้อ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำใช้เองยังไงให้แดง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือ Photosynthetic Microorgani

สารเร่งซูเปอร์ พด. และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ทำอะไร

สารเร่ง พด. ใช้กันมากในอุตสาหกรรมการเกษตร แม้แต่ภาคครัว

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ หากใครทำเกษตรแล้วไม่มีไว้ติดสวน แสดงว่ายังทำเกษตรไม่เป็น เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ได้บ่อยและครอบคลุมหลายอย่าง ทั้งการฉีดพ่นทางใบเพื่อบำรุงใบและดอกผล หรือการฉีดพ่นทางรากเพื่อใช้เป็นปุ๋ย บำรุงดิน ปรับสภาพดินให้พืชหาอาหารได้ดีขึ้นก็ทำได้ และการใช้ก็ไม่มีอันตรายใดกับพืช ยิ่งใช้บ่อย พืชยิ่งงอกงาม

รู้อย่างนี้แล้ว จะไม่ลองหาจุลินทรีย์ที่ว่ามาข้างต้นทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้นี้ ไปใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์ของคุณดูล่ะ รับรองว่า จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้กำเนิดแนวคิด สวนเกษตรคอนโด 9 ชั้น

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล อายุ 66 ปี จากชุมพร ผู

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ข่าวสารด้านเกษตร โค้ดส่วนลด Shopee ล่าสุด

แคมเปญสินค้าลดราคา shopee พฤษภาคม 66

แคมเปญแนะนำประจำวัน กับสินค้าลดราคา shopee และโค้ดส่งฟร

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

10 วิธีปลูกทุเรียน ให้โตเร็วและลูกดก

เปิดวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ลูกดก รวม 10 เทคนิคจากมืออ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

มะขามดำ มะขามเทวดา สมุนไพรแก้ไข้ทับระดู

ใครไม่รู้จัก มะขามดำ หรือ มะขามเทวดา ยกมือขึ้น ผมเองตอน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงไก่ไข่ พันธุ์ไหนดีที่ได้ไข่ทุกวัน

การเลี้ยงไก่ไข่นั้นไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย อาจต้องลงทุนเรื่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การขยายพันธุ์พืช

ทำอย่างไรให้ต้นไม้มีใบด่าง มีวิธีจริงหรือไม่

ยุคนี้อยากรวยเร็ว ถ้าไม่ดวงดีถูกหวยจริงๆ ก็ต้องค้าขายไม

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา