ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยอินทรีย์ วิธีที่ทำให้ผลดก

มะพร้าว เป็นพืชทนแล้งที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแสนจะวิเศษ

เนื่องจากประโยชน์ของมะพร้าวมีตั้งแต่รากไปยันเรือนยอด ผลของมะพร้าวเองก็มีประโยชน์มากมาย เช่น การนำมาทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของการบริโภค การใช้ทดแทนพลังงานบางอย่าง และเรื่องของความสวยความงามจากน้ำมันมะพร้าว

มะพร้าว จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อประเทศและครัวเรือนไม่น้อย บ้านไหนมีสวนมากบ้างน้อยบ้าง มักจะเห็นมะพร้าวอยู่คู่กับสวนอย่างแน่นอน เนื่องจากปลูกง่าย และดูแลไม่ยาก มะพร้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก แต่หากใครยังไม่เคยปลูกหรืออยากรู้ว่า การจะปลูกมะพร้าวให้ได้ผลผลิตดี ลูกดก

โดยเฉพาะมะพร้าวปลูกแล้วต้นเตี้ยๆ นั้นเขาทำกันอย่างไร วันนี้จะนำเสนอเรื่องนี้กันแบบละเอียด

ขั้นตอนการปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดีและต้นเตี้ย เขาทำกันอย่างไร

ขั้นตอนในการปลูกมะพร้าวที่ให้ได้ผลดี และทำได้ง่ายๆ ใครก็ทำได้ เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ อย่างแรกจึงจำเป็นต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีก่อนจะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์สำหรับนำไปปลูกอีกครั้งหนึ่งด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก เริ่มต้นจากเลือกสวนที่มีสายพันธุ์มะพร้าวที่ต้องการก่อน แล้วเจาะไปที่ต้นพันธุ์มะพร้าว ผลผลิตที่ได้ว่ามากน้อยตรงตามความต้องการแค่ไหน ถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การเลือกหน่อ หรือมะพร้าวที่พร้อมจะนำไปปลูก

ขอบคุณที่มาของภาพ เครดิตจากในภาพ

เลือกสวนมะพร้าวพันธุ์ดีที่ต้องการ

ขั้นตอนแรก การเลือกสวน หรือพันธุ์มะพร้าว ที่ต้องการก่อน และควรเป็นสวนมะพร้าวที่ปลูกพันธุ์เดียวกัน ยิ่งมีจำนวนมากยิ่งดี เพราะจะรับประกันได้ว่า มะพร้าวนั้นไม่กลายพันธุ์แน่นอน รวมไปถึงสวนนั้นอยู่ในแหล่งที่มีการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ต้นมะพร้าวมีขนาดอายุไล่เลี่ยกัน มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี อาจเป็นสวนที่มีการดูแลบ้างไม่ปล่อยให้โตแบบปล่อยปละ และมีต้นมะพร้าวที่ผลดกอยู่เป็นส่วนมาก ไม่มีโรคหรือแมลงระบาด ในกรณีที่แหล่งปลูกไม่ใช่เป็นสวนแบบจำหน่ายผลผลิตเป็นอาชีพ อาจพิจารณาเป็นต้นๆ เพื่อนำพันธุ์มาปลูกก่อนก็ได้ แต่ด้านคุณภาพและผลผลิตอาจไม่แน่นอนเท่ากับสวนที่เขาปลูกจำหน่ายเป็นอาชีพเหมือนกรณีแรก

เลือกต้นพันธุ์ที่ดีที่สุด

ในการเลือกต้นพันธุ์ ควรเป็นต้นที่อยู่บริเวณกลางสวน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ หาต้นที่ให้ผลดกมากที่สุดโดยเฉลี่ยทั้งปี (เจ้าของสวนควรมีการจดบันทึกการให้ผลผลิตของต้นที่คิดว่าจะใช้เป็นต้นพันธุ์ก่อนสัก 3-4 ปี หากต้องการจำหน่ายต้นมะพร้าวพันธุ์ดี) เพื่อให้แน่ใจว่าให้ผลดกจริง โดยทาสีไว้ที่ต้นเป็นที่สังเกตหรืออาจทำเครื่องหมายอย่างอื่นให้เด่นชัดก็ได้ ต้นพันธุ์ดี ควรเป็นต้นที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ บ้าน ใกล้คอกสัตว์ เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้มะพร้าวได้รับปุ๋ยและอาหารดีกว่าต้นที่เติบโตในสวนปกติ

ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก

ลักษณะการเลือกควรเลือกต้นที่มีลำต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็นรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม มีจำนวนทาง (ใบ) มาก โคนทางสั้นและใหญ่ มีจั่นอย่างน้อย 10 จั่น กระจายอยู่รอบต้น และทุกจั่นมีผลขนาดต่าง ๆ กันติดอยู่ ทะลายควรนั่งทางก้านทะลายสั้นและใหญ่ เป็นต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ่ เส้นรอบของกะลาไม่ต่ำกว่า 45 ซม. เนื้อหนา เปลือกไม่หนาหรือบางเกินไป ส่วนเรื่องการเลือกผลพันธุ์ควรเลือกที่ไม่แตก ไม่มีโรค

เตรียมผลพันธุ์ดีก่อนเพาะกล้ามะพร้าว

การเตรียมผลพันธุ์ดีก่อนทำการเพาะ ให้ปาดเปลือกทางด้านหัวออก ขนาดประมาณเท่าผลส้มเขียวหวาน ที่ต้องทำแบบนี้เพราะจะให้น้ำซึมเข้าไปในผลได้สะดวกในระหว่างเพาะ และช่วยให้หน่อแทงออกมาได้ง่ายขึ้นด้วย

ถ้าเป็นผลที่ยังไม่แก่จัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ให้นำไปผึ่งไว้ในที่ร่มก่อน โดยวางเรียงให้รอยปาดอยู่ด้านบน ผึ่งลมไว้ประมาณ 15-30 วัน จนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจึงถือว่าพร้อมสำหรับการเพาะพันธุ์แล้ว ให้เตรียมผลมะพร้าวแบบนี้ไว้ประมาณ 2 เท่าของจำนวนหน่อที่ต้องการเพราะ เพราะในขณะเพาะจะมีลูกที่อาจไม่งอก หากเมื่อมะพร้าวงอกแล้วและมีหน่อไม่สมบูรณ์ ก็ต้องคัดหน่อนั้นออก ให้คัดเลือกเฉพาะหน่อที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด

แปลงเพาะมะพร้าวต้องพร้อม

การเตรียมแปลงเพาะมะพร้าว แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้งและใกล้แหล่งน้ำ มีการระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นแหล่งที่เคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อน วิธีการเพาะก็ง่าย ให้วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องที่เตรียมไว้ หันด้านที่ถูกปาดขึ้นข้างบน เรียงไปตามทิศ ทางเดียวกัน ให้แต่ละผลอยู่ติดกันหรือห่างกันไม่เกิน 5 ซม.

แล้วกลบทรายหรือดินไม่ต้องแน่นมากและไม่ท่วมผล โดยให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1/3 ของผล ถ้าฝนไม่ตกให้รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ เมื่อไหร่ที่ควรรดน้ำ ก็ให้สังเกตจากความชื้นตรงบริเวณรอยปาด ถ้าแห้งมากก็รดน้ำซ้ำ คอยดูแลกำจัดวัชพืช โรค-แมลงต่างๆ

ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก

การคัดแยกหน่อมะพร้าว

หลังจากเพาะมะพร้าวแล้ว ประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเริ่มงอก ในระยะแรก หน่อมะพร้าวจะงอกน้อย แต่เมื่อผ่านเลย 4 สัปดาห์ไปแล้ว หน่อจะงอกมากขึ้น มะพร้าวที่ไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์หรือผ่านไปแล้ว 70 วันควรคัดทิ้งไป หรืออาจนำไปทำประโยชน์อื่น เช่น ทำเป็นมะพร้าวแห้ง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้งอกหลังจากนี้ก็จะได้หน่อที่ไม่มีคุณภาพ ตามปกติมะพร้าวจะงอกประมาณร้อยละ 60 ภายใน 10 สัปดาห์ เมื่อหน่อยาวประมาณ 1-3 นิ้ว ให้ย้ายลงแปลงชำ เมื่อหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไปปลูกได้เลย

การปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดี และมีต้นเตี้ยลูกดก

ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า เพราะจะได้จำนวนต้นมากกว่าการปลุกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 เปอร์เซนต์ ถ้าปลูกมะพร้าวชนิดต้นสูง ควรปลูกห่างกัน 8.50-9.00 เมตร ถ้าปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยหรือ หมูสี ใช้ระยะปลูกห่างกัน 6.5 เมตร

การปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก
ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก

หลุมปลูกมะพร้าว ตัวชี้วัดการรอดตายและผลดก

การเตรียมหลุมปลูกมะพร้าว หากเป็นที่ดอนและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น พื้นที่ปลูกเป็นดินทราย หรือดินลูกรัง ควรขุดหลุมให้กว้างประมาณ 1 เมตร และ ลึก 1 เมตร เพื่อจะได้มีพื้นที่สำหรับใส่ดินปุ๋ยให้มะพร้าวได้เติบโตและผ่านพ้นช่วงแรกไปได้ดี หากพื้นที่ปลูกอยู่ในที่ลุ่ม หรือในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ อาจขุดหลุมให้เล็กลง การเตรียมหลุมปลูกที่ดีนั้นจะช่วยให้หน่อมะพร้าวเจริญเติบโตได้เร็ว

ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก

เรื่องการขุดหลุม ให้ขุดเอาหน้าดินพักไว้ด้านหนึ่ง และดินชั้นล่างพักไว้อีกทางหนึ่ง การขุดหลุมปลูก ควรขุดในฤดูแล้งหรือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานๆ เพราะต้องตากดินทิ้งไว้ก่อน 7 วัน ถ้าสามารถหาไม้มาเผารองใส่ในก้นหลุมไว้ก่อนจะดีมาก เพราะจะช่วยป้องกันปลวกและแมลงศัตรูมะพร้าวได้

หลังจากขุดหลุมแล้ว เมื่อจะใส่ดินลงในหลุมถ้าที่ปลูกนั้นเป็นที่ดอนและสามารถหากาบมะพร้าวมารองก้นหลุมได้ ควรรองก้นหลุมด้วยกาบมะพร้าวสัก 2-3 ชั้น แล้วจึงเอาหน้าดินใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุม และใช้ดินเคล้ากับปุ๋ยคอกผสมลงไป บางแห่งก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยกับดินและกาบมะพร้าว สลับกันไปเป็นชั้นๆ ปุ๋ยคอกที่ใส่ควรใส่หลุมละประมาณ 1 ปี๊บ หรือร็อคฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม และทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูกหรือจนถึงเข้าหน้าฝน

ฤดูปลูกมะพร้าวที่ได้ผลดีที่สุด

แม้มะพร้าวจะเป็นพืชทนแล้งและปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่หากจะให้ผลที่ดีที่สุดในระยะแรก ผู้ปลูกควรเริ่มปลูกมะพร้าวในช่วงฤดูฝน หลังจากที่ฝนตกใหญ่แล้วประมาณ 2 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะมะพร้าวในช่วงแรกจะต้องการน้ำ เนื่องจากต้องใช้พลังงานในการสร้างราก หากระบบรากยังไม่แตกออกจากจาวมะพร้าว การเร่งให้มีความชื้นที่เพียงพอจะทำให้รากแตกเร็วยิ่งขึ้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ผลไม้ที่ออกผลทั้งปี มีอะไรบ้าง ปลูกแล้วมีกินตลอด)

การปลูกมะพร้าวที่ได้ผลที่สุด หลังจากฝนตกแล้ว ดินที่เตรียมไว้ในหลุมก่อนหน้านี้จะยุบต่ำลงไป หากดินยุบไม่ถึงครึ่งหลุมก็ไม่จำเป็นต้องเติมดินใหม่ แต่หากดินยุบมากๆ ให้เติมได้แต่ไม่ต้องเติมให้เต็มปากหลุม ให้เหลือพื้นที่วางมะพร้าวพันธุ์ดีที่ต้องการปลูกไว้ โดยควรปลูกต่ำกว่าปากหลุมประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ในพื้นที่บางแห่งซึ่งเป็นที่ลุ่มระดับน้ำใต้ดินสูง ควรปลูกให้เสมอกับปากหลุมหรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย ในกรณีนี้จะต้องเอาดินลงในหลุมลึกจนกระทั่งถึงระดับสูงกว่าปากหลุมตามต้องการแล้วจึงปลูก

มะพร้าวควรปลูกหน้าฝน แต่ขุดหลุมปลูกทิ้งไว้ก่อนในหน้าร้อน

วิธีปลูกก็ไม่ยุ่งยาก ให้ขุดดินให้เป็นบ่อเล็กๆ ไม่ต้องลึกมาก ให้พอดีกับขนาดผลมะพร้าว แล้วเอาหน่อมะพร้าววางลงไป เอาดินกลบและเหยียบดินข้างๆ ให้แน่น การกลบดินพยายามอย่าให้สูงมาก เพราะดินจะทับคอหน่อมะพร้าวและทำให้มะพร้าวโตช้า

การกลบดินที่ดีที่สุดคือการกลบดินเพื่อประคองผลมะพร้าวไม่ให้ล้มเท่านั้นเอง อาจใช้ไม้ค้ำยันช่วยเพื่อกันลมโยกด้วยก็ได้ หลังจากปลูกแล้วเกลี่ยดินปากหลุมให้เรียบร้อย

เท่านี้ก็จะได้มะพร้าวพันธุ์ดีที่ต้องการ ปลูกและรอประมาณ 3-4 ปีก็มีผลผลิต มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานมาก มะพร้าวกะทินั้น หลังจากปลูกแล้วประมาณ 5-6 ปี จึงให้ผลผลิต ส่วน ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จะให้ผลผลิตที่ 2-3 ปีแรกเลย

การปลูกมะพร้าวต้นเตี้ย คือการขุดหลุมลึกมากกว่า 1 เมตร แล้วปลูกมะพร้าวในหลุม พอมะพร้าวโตประมาณ 2 ปีแรกจึงค่อยๆ ถมหลุมนั้น หรือปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่ม และเมื่อมะพร้าวมีลำต้นสูงจึงค่อยถมดินรอบโคนต้น

ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแบบอินทรีย์ ให้ผลดกดีมาก

ความจริงของมะพร้าวต้นเตี้ย ที่ไม่มีใครเคยบอก

หลายสิบปีก่อน มะพร้าวน้ำหอมดั้งเดิมของไทยจะมีลักษณะลำต้นสูงประมาณ 3 เมตร ระยะเวลาการให้ผลผลิตใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี แต่ปัจจุบันมีการตัดต่อและผสมข้ามสายพันธุ์ จนได้พันธุ์น้ำหอมในปัจจุบันที่มีลักษณะลำต้นเตี้ย และให้ผลผลิตเร็วขึ้น

มะพร้าวต้นเตี้ย ความจริงนั้นก็คือ… ก็มะพร้าวปกติทั่วไปนี่แหละ แต่ให้ผลผลิตเร็ว ต้นมะพร้าวมีความสูงของลำต้นประมาณ 1 เมตรหรือ 1.5 เมตร ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้ว และใช้เวลาออกผลติดจั่นเร็วไม่เกิน 3 ปี และลำต้นก็จะเติบโตไปตามปกติและให้ผลผลิตต่อเนื่อง จนสุดท้ายก็จะกลายเป็นมะพร้าวลำต้นสูงมากกว่า 3 เมตรอยู่ดี

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

ประโยชน์ของปุ๋ยคอก ดีอย่างไร ทำไมถึงจำเป็น

นอกจากปุ๋ยเคมี ที่เป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์อย่าง ปุ๋ยคอก ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกมะละกอในกระถางให้ผลดก รสหวาน

ถ้าใครว่าปลูกมะละกอในกระถางแล้วไม่ติดลูก อย่าไปเชื่อ เพราะลองปลูกแล้ว ทั้งต้นเตี้ยต้นสูงออกลูกหมด

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ตามวิถีพอเพียง

ออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ทำอย่างไรถึงคุ้มค่าที่สุด ในยุคปัจจุบัน ยุคนี้อาจต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ปริมาณน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การเพาะเห็ดนางฟ้าสร้างรายได้

การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้ได้ผลผลิต จะมีระบบการผลิตที่แยกได้ 4 ขั้นตอน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ยุคนี้ ปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำอย่างไร

การปลูกผักกินเองตามมีตามเกิด กับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบพอเพียง ต่างกันโดยสิ้นเชิง

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยอินทรีย์ วิธีที่ทำให้ผลดก

มะพร้าว เป็นพืชทนแล้งที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา