สายพันธุ์ข้าวไทย

รวบรวมสายพันธุ์ข้าว หลากหลายชนิดที่มีในเมืองไทย ข้าวของไทย สายพันธุ์ที่โดดเด่นและแหล่งต้นกำเนิดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงแหล่งเพาะปลูกในประเทศ

error: อนุญาตแบบมีที่มา