แนะนำการปลูกหัวผักกาดแดง ให้อร่อยและได้คุณค่า

ประเทศไทยเรามีการทำเกษตรอินทรีย์กับผักสวนครัวกันกว้างขวาง ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ สร้างรายได้ให้ครัวเรือนด้วยการปลูกผักสวนครัวเป็นหลัก เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับตนเองแล้ว ตลาดก็ยังมีความต้องการสูงอีกด้วย

แม้พื้นที่มีไม่มากหรือมีจำกัด ก็สามารถดัดแปลงไปปลูกผักสวนครัวในกระถาง สวนครัวแนวตั้ง หรือสวนผักคอนโด สวนครัวบนดาดฟ้า ฯลฯ และผักสวนครัวในหลายๆ ชนิดนั้น หนึ่งในนั้นคือ หัวผักกาดแดง

หัวผักกาดแดง ผักต่างประเทศ แต่ปลูกในไทยได้สบาย

ผักกาดแดง เป็นพืชเมืองหนาวอยู่ในวงศ์ผักกระหล่ำ Brassicaceae (Cruciferae) หรือ Mustard family. ต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกที่หมายถึง quick appearing หรือพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ปลูกกันมากในประเทศอียีปต์ ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศจีน และญี่ปุ่น

ผักกาดแดง มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เป็นพืชสองฤดูแต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียวได้ (ฝน-หนาว) ในประเทศไทยนิยมปลูกทางภาคเหนือ แต่ในภาคกลางบางส่วนก็สามารถปลูกได้ผลผลิตดีเช่นกัน เช่นที่ปากช่อง ซึ่งส่วนที่สามารถนํามาบริโภคได้คือส่วนของราก ที่เรียกกันว่า หัวผักกาดแดง ส่วนหัวนี้มีการสะสมอาหารอยู่มาก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร รสชาติอร่อย ทำเมนูอาหารได้หลากหลาย

เมนูเด็ดจากหัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย
เมนูเด็ดจากหัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย

การปลูกหัวผักกาดแดงให้งาม น่ากิน ขายก็ได้ราคา

หัวผักกาดแดง มีด้วยกันทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ ทรงกลม (Globe), ทรงรูปไข่ (Oval) และทรงกลมยาว (Oblong)

สายพันธุ์ที่สามารถปลูกในเมืองไทยได้ ส่วนใหญ่เป็น Cherry belle radish หรือพันธุ์ทรงกลม Globe มีหัวสีแดง และอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 40 วัน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ทำให้หัวผักกาดแดงเจริญเติบโตได้ดี คือ สภาพอากาศ และดินปลูกที่เหมาะสม

หัวผักกาดแดงทรงกลม
หัวผักกาดแดงทรงรูปไข่
หัวผักกาดแดงทรงกลมยาว

สายพันธุ์หัวผักกาดแดง ทรงกลม / ทรงรูปไข่ / ทรงกลมยาว

ปัจจัยความอร่อยของหัวผักกาดแดง ขึ้นอยู่กับ 2 สิ่งนี้

  • สภาพอากาศ หัวผักกาดแดงเป็นพืชเขตหนาว ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกจะอยู่ระหว่าง 10-18 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านี้และมีความชื้นในอากาศตํ่า หัวผักกาดแดงจะไม่ค่อยเจริญเติบโตมากเท่าที่ควร
  • สภาพดินปลูก เพราะเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (ประมาณ 40 วัน) จึงมีการเจริญเติบโตเร็ว ดังนั้นจึงต้องการดินที่ร่วนซุน หน้าดินมีความลึกพอสมควร (ขึ้นกับสายพันธุ์ที่ปลูก) ดินควรระบายนํ้าได้ดี มีอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุสูง หัวผักกาดแดงสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน่อย ประมาณ pH 6.0-6.8 ดังนั้นควรเตรียมดินให้ดีก่อนทำการปลูก และในแปลงไม่ควรให้มีเศษหินหรือดินเป็นก้อนแข็ง ไม่ควรมีเศษพืช และปุ๋ยคอกที่ยังไม่ย่อยสะลาย เนื่องจากจะทําให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ไม่สวยงาม

แนะนำ เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนทำการเกษตรทุกครั้ง

มะละกอฮอลแลนด์ การปลูกแบบพอเพียง

มะละกอฮอลแลนด์ ก่อนที่จะเริ่มต้นการปลูก เกษตรกรต้องทราบ

การแก้ปัญหาดินเค็ม ให้สามารถปลูกพืชผักได้

ปัญหาดินเค็ม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบเจอกับผม เนื่องจากป

ความกรอบ อร่อย ของหัวผักกาดแดง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ปลูก

ความกรอบอร่อยของหัวผักกาดแดง จะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยรอบ หัวผักกาดแดงจะมีเนื้อฟูฟ่าม หรือแข็ง มีกลิ่นฉุนมากหรือน้อย ความกรอบไม่กรอบ รวมไปถึงรสชาติ จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในสภาพช่วงแสงสั้น หากอุณหภูมิตํ่า หัวผักกาดแดงจะเจริญสมบูรณ์ ทรงพุ่มเล็ก

แต่หากสภาพช่วงแสงยาว อากาศร้อน หัวจะมีรูปทรงผิดปกติ ทรงพุ่มจะสูง และการปลูกหัวผักกาดนอกฤดู เกษตรกรควรปลูกบนพื้นที่สูงและควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดี มิเช่นนั้นจะได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ขายไม่ได้ราคา

หัวผักกาดแดงสภาพไม่สมบูรณ์

เทคนิคการปลูกหัวผักกาดแดง เพียง 40 วัน ก็เก็บกินได้แล้ว

เริ่มต้นการปลูกผักกาดแดง โดยการฝังเมล็ดลงในดินลึกประมาณ 1 เซนติเมตร โดยใช้ไม้ตะเกียบหรือนิ้วแทงเป็นรูแล้วหยอดเมล็ดผักกาดแดงลงหลุมปลูกแล้วกลบดิน ไม่ต้องแน่นมาก รดน้ำเช้าเย็นพอให้ดินชุ่มน้ำ ประมาณ 2-3 วัน ต้นผักกาดแดงจะแทงยอดอ่อนออกมา ถ้าดินดี อุณหภูมิต่ำ อัตราการงอกจะดีมาก ร้อยละ 99 มีโอกาสรอดสูง

ดอกหัวผักกาดแดง

แนะนำวิธีการเพาะเมล็ดโดยไม่ใช้ดิน เพื่อดูการเติบโตของผัก โดยเฉพาะผักกาดแดง เป็นพืชเมืองหนาว สามารถใส่กล่องเพาะแล้วนำไปวางไว้ในตู้เย็นเหมือนกับการเพาะเมล็ดสตรอเบอร์รี่สำหรับปลูกในกระถางได้

การเพาะเมล็ดแบบไม่ใช้ดิน ทำอย่างไร ง่ายที่สุด

ปกติจะใช้วิธีทั่วไปคือ ฝังเมล็ดผักไว้ในดิน รดน้ำเรื่อยๆ

หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม
หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม

ต้นผักกาดแดง อายุได้ 3 วัน และ 7 วัน ในช่วงนี้ ควรให้น้ำสม่ำเสมอแต่อย่าให้ดินแฉะน้ำเกินไป จะทำให้เกิดโรคโคนเน่าได้ แต่ถ้าหากดินขาดความชื้นจะทำให้หัวผักกาดมีการแตก หรือหัวบิดเบี้ยว ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี ที่สำคัญ ให้ทำการถอนแยกต้นที่อยู่ชิดเกินไป หากเว้นไว้จะทำให้หัวผักกาดโตเบียดกันและกลายเป็นหัวลีบทิ้ง 2 ต้น

ระยะปลูกช่วงแรก 10-15 วัน ระวังด้วงหมัดผัก, โรคโคนเน่า อย่าให้น้ำเยอะจนดินระบายน้ำไม่ทัน

หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม
หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม

ต้นผักกาดแดง อายุ 10 วัน ช่วงนี้จะออกใบคู่แล้ว ถ้ามีปริมาณแน่นมาก ให้แยกลงกระถางปลูกอื่นได้เพื่อลดความหนาแน่นของต้นผักกาดแดง // ภาพหลัง ผักกาดแดง อายุ 30 วัน ในช่วงนี้อาจเพิ่มปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักร่วมด้วย

ระยะเจริญเติบโต 15-25 วัน ให้ระวังเรื่องด้วงหมัดผัก, เสี้ยนดิน เข้าทำลายหัวผักกาดแดง

หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม
หัวผักกาดแดง ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม

ผักกาดแดง อายุ 40 วัน พร้อมเก็บผลผลิตได้แล้ว เมื่อครบกำหนดประมาณ 40 วัน หัวผักกาดแดงจะโตเต็มที่ สามารถเก็บมารับประทานได้ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้หัวโตขึ้นแต่จะมีความแข็งเพิ่มขึ้น และความกรอบจะลดน้อยลง เมื่อปลูกต่อไปจะกลายเป็นต้นที่ให้ดอกเพื่อขยายพันธุ์และตายในที่สุด

ผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงสวนครัวบำรุงร่างกายได้ ต้องหัวผักกาดแดง

หัวผักกาดแดง มีคุณค่าทางสารอาหารอย่างมากมาย มีเบตาแคโรทีนสูง มีไนเตรทสูง ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ทำให้ความดันโลหิตต่ำลง จัดเป็นยาบำรุงทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้ เวลาออกกำลังกาย หรือทำงานในไร่สวนมาเหนื่อยๆ ดื่มน้ำหัวผักกาดแดง จะทำให้รู้สึกหายเหนื่อยเร็วขึ้น ถ้าอยากได้สารอาหารเต็มที่ แนะนำให้กินสด รสชาดและกลิ่นฉุน คล้ายผักกาดทั่วไป ล้างให้สะอาดแล้วนำมารับประทานจะดีที่สุด

เพราะผักสวนครัวแบบอินทรีย์ที่ปลูกเองกับมือ ย่อมปลอดภัยอยู่แล้ว

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

ใช้อะไรเป็นสารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ท

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีดีอย่างไร

เปิดเผยข้อดี ข้อเสียของ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่หลายคน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

จุลินทรีย์ EM มีดีอย่างไร

จุลินทรีย์ EM ขาดไม่ได้สำหรับ การทำเกษตรอินทรีย์ ในยุคป

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

เพาะเชื้อเห็ดฟางสู้แล้งยังไงให้รวย

เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่เด็กก็เพาะได้ กรรมวิธีไม่มีอะไรยุ่งย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ผักเคล Kale คะน้าใบหยัก คืออะไร ดีต่อสุขภาพจริงไหม

ผักคะน้าใบหยัก ที่ยุคนี้คนรักสุขภาพแนะนำกับเทรนด์มาแรง

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกหญ้าหวานอิสราเอล ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์

หญ้าหวานอิสราเอล หรือ เนเปียร์อิสราเอล เหมาะอย่างยิ่งที

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา