การขยายพันธุ์พืช

รวมข้อมูลเทคนิค วิธีการ ของการขยายพันธุ์พืชในแบบต่างๆ เพราะแต่ละแบบของการขยายพันธุ์ ไม่ได้เหมาะกับพืชผักชนิดใดชนิดหนึ่ง วิธีการจะแตกต่างออกไปตามแต่ละชนิดของพืช

ในเนื้อหาหมวดนี้จะเน้นวิธีขยายพันธุ์พืช ที่ครอบคลุมในเรื่องของ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำกิ่ง การทาบกิ่ง รวมถึงเทคนิคที่หลายคนยังไม่คุ้นเคย เช่น การโน้มกิ่งเพื่อปักชำ การตอนกิ่งแบบใช้ถ้วย การปักชำพืชด้วยน้ำ หรือการชำน้ำ ฯลฯ

เทคนิคดีๆ ที่จะทำให้คุณอยากทำเกษตร อย่าพลาด

error: อนุญาตแบบมีที่มา