ปรับปรุงดิน ปุ๋ย การบำรุงดิน

วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะกับการปลูกพืช การแก้ปัญหาดินเค็ม ปัญหาดินเปรี้ยว ปัญหาดินจืน หรือดินแข็งที่ไม่เหมาะกับการทำเกษตร รวมไปถึงข้อมูลการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับใช้บำรุงดินและพืชผัก

error: อนุญาตแบบมีที่มา