การเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ หมูหลุม ไก่ไข่ เลี้ยงปลาในนาข้าว สัตว์ฟาร์ม ฯลฯ ในพื้นที่ไม่มาก ใช้เทคนิคการเลี้ยงผสมผสานไปกับการทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

error: อนุญาตแบบมีที่มา