ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว

บทความนี่ เขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านในประเทศไทย คือคุณสุทัศน์ รอดคลองตัน

ท่านอยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำจังหวัด ในการเลี้ยงปลาหมอไทยมีผลผลิตถึงปีละไม่น้อยกว่า 5 ตัน

สาเหตุเพราะบังเอิญได้ดูรายการ The Master ทาง Gift Channel แล้วชื่นชมมากเลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านโดยแท้ ขออนุญาตินำองค์ความรู้ที่ทา่งปราชญ์บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไทย เพราะทุกวันนี้ปลาชนิดนี้หาได้จากธรรมชาติยากมากแล้ว ยกเว้นในบางพื้นที่ ตามต่างจังหวัดยังคงมีอยู่ แต่การจะหาปลาชนิดนี้มารับประทานตามร้านขายของ ร้านข้าว หรืออาหารตามสั่งทั่วไปนั้น หายากยิ่ง

การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกับ การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย นายสุทัศน์ รอดคลองตัน ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธรรมชาติเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสาคร

ในการดำเนินชีวิต เริ่มจากการที่ทำกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ทำนา ทำสวน หาปลาธรรมชาติ และปรับมาทำการเกษตรที่เน้นการทำสวน การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงกบ แต่ประสบปัญหาด้านเงินทุนไม่เพียงพอ จึงต้องไปทำงานเป็นแรงงานที่ต่างประเทศ เพื่อสะสมเงินทุน และได้กลับมาทำการเกษตรอีกครั้ง

โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดใช้ชีวิตในภาคเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาและกบ เพื่อไว้บริโภคและจำหน่าย จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินมาลงทุน โดยประโยชน์ขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อเกษตรกรและชุมชน

 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงปลาหมอไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. เลี้ยงไว้เป็นอาหารในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
 3. สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรู้วิธีการให้อาหารและการทำอาหารสดแทนอาหารสำเร็จรูปได้

ปราชญ์ชาวบ้านแนะนำขั้นตอนการเลี้ยงปลาหมอไทย

โดยมีวัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงตามแบบดังนี้

 • พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
 • บ่อซีเมนต์
 • อาหารปลาเล็ก กลาง ใหญ่
 • น้ำจุลลินทรีย์ชีวภาพ
 • ลูกปลาหมอ
ปลาหมอไทย

การเตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงปลาหมอไทย

 • บ่อขุดใหม่ ให้ตากบ่อให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นก็นำน้ำเข้า ความลึกของน้ำเริ่มต้นที่ 1 เมตร ประมาณ 1 วัน ก็ปล่อยปลา เมื่อปล่อยปลาแล้วก็ค่อยๆ เติมน้ำ ให้มีความลึกประมาณ 2 เมตร จนตลอดอายุการเลี้ยง สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลี้ยงมาก่อน ขอแนะนำให้ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงประมาณ 1 งานหรือ 1 ไร่ เพื่อง่ายต่อการดูแล
 • บ่อที่มีอยู่แล้ว ให้เอาน้ำออกให้หมดและตากบ่อให้แห้ง เพื่อกำจัดศัตรูของลูกปลาหมอคือ ปลาช่อน ตากบ่อให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นก็เอาน้ำเข้าและก็ปล่อยปลา ความลึกของน้ำเท่ากัน
 • บ่อซีเมนต์ เติมน้ำตามปกติ จากนั้นก็ปล่อยปลา หลังจากที่ปล่อยปลาแล้วไม่ต้องเติมสารอะไรเลย เช่น น้ำยาปรับสภาพน้ำหรืออื่นๆ

อัตราการปล่อยลูกปลาหมอไทย

 • พื้นที่ขนาด 1 งาน สามารถปล่อยได้ 5,000 ตัว
 • พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สามารถปล่อยได้ 20,000 ตัว
 • บ่อซีเมนต์ สามารถปล่อยได้ตารางเมตรละ 15 ตัว

การให้อาหารปลาหมอไทย

 • เมื่อปล่อยปลาลงในน้ำแล้ว ก็ให้กินอาหารไฮเกรดเม็ดเล็ก ไประยะหนึ่งหรือประมาณ 1 เดือน ในปริมาณมื้อละ 1 กิโลกรัม ต่อปลา 5,000 ตัว เลี้ยง 3 มื้อแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มปริมาณในแต่ละมื้อให้มากขึ้นตามความเหมาะสม
 • จากนั้นในช่วงเดือนที่ 2 ก็เริ่มให้อาหารปลาดุกเล็กขนาดพิเศษหรือจะดูจากขนาดของปลาว่าปลามีขนาดที่จะกินอาหารเม็ดขนาดนี้ได้หรือยัง จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยน
 • จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนขนาดของอาหารตามความเหมาะสมของขนาดปลา ใช้อาหารปลาดุกเลี้ยงไปประมาณ 2-3 เดือน จากนั้นเริ่มเข้าเดือนที่ 4-5 ก็เอาอาหารสด เช่น ไส้ปลา ไส้ไก่ ปลาเป็ด หัวไก่ มาบดผสมกับรำให้ปลากิน แทนอาหารสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุน
 • จากที่เคยเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ ก็ให้ลดลงเหลือ 2 มื้อ อาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปมื้อเย็นก็อาจจะเป็นอาหารสด ให้เลี้ยงในลักษณะนี้ไปประมาณ 5-6 เดือน ปลาหมอก็จะมีขนาด 5-7 ตัวต่อกิโลกรัม
ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว
ปราชญ์ปลาหมอไทย สุทัศน์ รอดคลองตัน

ลักษณะการเลี้ยง เหมือนกับการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไว้ในน้ำสีเขียวข้น แต่ไม่ใช่เน่า เพื่อให้ปลามีการเจริญเติบโต ถ้าน้ำข้นมากเกินไปก็ให้เติมน้ำให้ล้นออก

ราคาของปลาโดยประมาณ

 • ห้องเย็น จะรับซื้อขนาดปลาที่ 8,7,6,4,3 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคาต่างกัน เริ่มต้นที่ 40 บาท สำหรับขนาดเล็กสุด 7,8,9,ตัวต่อกิโลกรัม ราคาแพงสุดที่ 90 บาท ในขนาดใหญ่ที่สุด 4,3,2 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาปลาทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแหล่งรับซื้อที่ต่างกัน
 • สะพานปลา จะรับซื้อปลาทุกขนาด ราคาก็ต่างกัน ตามขนาดของปลา ราคาก็จะถูกกว่าห้องเย็นไม่กี่บาท แต่เขารับซื้อหมด ปลาที่ส่งสะพานปลาจะต้องส่งเป็นปลาเป็นๆ และจะต้องเข้าแพปลาในช่วงเช้าๆ เพื่อจะได้ราคาที่ดี

วิธีการจับปลาหมอไทย

 • ตีอวนลากปลาหมอให้ปลาในบ่อ เหลือบางที่สุดจากนั้นก็วิดน้ำแห้งและจับก้นบ่อ
 • ปลาที่เอาขึ้นมาแล้ว ควรจะคัดขนาดแยกขังไว้ เพื่อง่ายต่อการจำหน่าย

สรุปต้นทุนการเลี้ยงโดยเฉลี่ย

 • ต้นทุนอาหารโดยเฉลี่ย ประมาณ 2-3 บาท ต่อ 1 ตัว ปลา 10,000 ตัว กินอาหารประมาณ 20,000-30,000 บาท
  ราคาลูกปลาหมอที่จะหน่าย
  – 25 สตางค์ ขนาดเท่าเมล็ดฟักทอง
  – 35 สตางค์ ขนาด 2 เซนติเมตร
  – 45 สตางค์ ขนาด 1 นิ้ว
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงและกำลังเลี้ยง
  – สำรวจตลาดใกล้บ้านก่อน เพื่อง่ายต่อการจำหน่าย
  – สำรวจแหล่งอาหารที่สามารถลดต้นทุนการเลี้ยง อาหารที่เลี้ยงจะต้องเป็นอาหารปลากินเนื้อเท่านั้น
  – ผู้ที่เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ต้องหมั่นเติมน้ำให้ล้นออกทุกวัน อย่าปล่อยให้น้ำเน่า
  – ระวังอย่าให้ศัตรูของปลาหมอเข้าไปในบ่อในช่วงที่มีขนาดเล็กอยู่ เช่น ปลาช่อน ตัวเงินตัวทอง

การเกื้อกูลขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่แหล่งน้ำเพียงพอและเหมาะสมกับองค์ความรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น/ดั้งเดิม กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้องค์ความรู้ประกอบอาชีพ เพื่อบริโภคและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างพอเพียง ซึ่งในพื้นที่เดียวกันสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้หลายชนิด พร้อมปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ ไม้ป่าเศรษฐกิจ

การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่สืบสาน หรือต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น/ดั้งเดิมใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดี พัฒนาพลังงานหน้าดิน เช่น แก๊สชีวภาพใช้กับเครื่องยนต์เพื่อหมุนเวียนน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

สุทัศน์ รอดคลองตัน ปราชญ์ชาวบ้านและประธานศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มธรรมชาติฯ มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านประมง การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร การเผาถ่านและอื่น ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ขณะเดียวกันยังมุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การตลาด การวางแผนการผลิต พร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพการเกษตร มาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายฯของเราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมและช่วยปรับกระบวนทัศน์เกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯไป แล้วกว่า 400 ราย มีทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเกษตรกรผู้ปลูกพืช ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 3 วัน 2 คืน จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านฯแห่งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่และแปลงของตนเองได้ ทั้งอาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริม ในปี 2554 ได้มีแผนดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 8 รุ่น รุ่นละประมาณ 80 ราย

สุทัศน์ รอดคลองตัน
การเลี้ยงปลาหมอไทย

การปรับกระบวนทัศน์หรือปรับแนวคิดเกษตรกรที่เป็นหนี้นับเป็นเรื่องดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรรู้วิธีคิดแบบใหม่ ทั้งยังช่วยให้รู้ถึงต้นเหตุของการเป็นหนี้และสามารถนำประสบการณ์ในอดีตมาวางแผนปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้ครบทั้ง 100% หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีการกระตุ้นและติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้มีการลดละเลิกใช้สารเคมี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือและมีรายได้เพิ่มขึ้น น่าจะสามารถช่วยแก้ไขและลดปัญหาหนี้สินได้ระดับหนึ่ง

ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสุทัศน์ ได้หมุนเวียนน้ำใช้ภายในฟาร์ม โดยสูบน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งน้ำจากบ่อเลี้ยงกบมีปริมาณอาหารธรรมชาติ มากทำให้ปลาเจริญเติบโตดี และนำน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงปลาไปใช้เพาะไรน้ำจืด เพื่อเป็นอาหารของลูกปลาหมอไทยไม่มีการทิ้งน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำลงในคูคลองสาธารณะ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงปลาหมอไทย ฟาร์มของคุณสุทัศน์ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากประวัติและผลงานการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการเสียสละเพื่อส่วนรวมของคุณสุทัศน์ รอดคลองตัน ทำให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2544 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรอื่นต่อไป

หากสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มธรรมชาติเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (ตำบลคลองตัน) หรือต้องการลูกพันธุ์ปลาหมอไทย ปลานิล ปลาสลิด กบ ติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 3 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร. 08-6178-2209

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกพืช ใช้ปุ๋ยใส่ผักอย่างไร ให้ติดผลและงอกงาม

วงการปุ๋ยใส่ผัก และการทำเกษตรมือใหม่หลายคน มักเคยประสบป

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

รอบรู้เรื่อง โคกหนองนาโมเดล

โคกหนองนาโมเดล ซึ่งความจริงแล้ว โมเดลนี้จะฮิตกันมากในช่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

ระบบการทำเกษตรทางเลือก

จากสภาพปัญหา การเกษตร ที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิด ที่มุ่งแส

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

เลี้ยงไส้เดือนอย่างไร เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

สมัยก่อนมีขายกันไม่มาก เพราะเป็นช่วงที่คนยังไม่รู้จัก แ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

กล้วยด่างฟลอริด้า สวยยังไง ทำไมแพง

กล้วยด่างฟลอริด้า กล้วยด่างที่ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

สายพันธุ์ข้าวไทย

เส้นก๋วยเตี๋ยวแปรรูป นวัตกรรมอาหารจานเส้น

เส้นก๋วยเตี๋ยวแปรรูป กับการย้อนอดีตไปยังต้นกำเนิดของ เส

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา