ผู้กำเนิดแนวคิด สวนเกษตรคอนโด 9 ชั้น

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล อายุ 66 ปี จากชุมพร ผู้เป็นต้นกำเนิดแนวคิดสวนเกษตรคอนโดอันลือลั่น ลุงนิล เป็นเกษตรกรต้นแบบที่อาศัยอยู่ที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และมีสวนเกษตรที่มีทุเรียนกว่า 700 ต้นอยู่ในสวนหลังบ้าน

เหตุใดลุงนิลจึงได้ชื่อว่าเป็น ปราชญ์ชาวบ้าน

ลุงนิล เป็นที่รู้จักในนามของเกษตรกรผู้คิดค้น “เกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น” ตามหลักการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นใช้พื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ และปลูกพืชแซมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครัวเรือน พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไปในตัว

นอกจากจุดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ลุงนิลยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ดูแลโครงการธนาคารต้นไม้ของจังหวัดชุมพรด้วย

เกษตรแบบพอเพียง ทำอย่างไรถึงได้ผล

ในหลวง ร.9 ท่านบอกเราตั้งแต่ปี 2517 พระองค์ทรงเน้นการมี

เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทำอย่างไรถึงได้ผลจริง

เกษตรทฤษฎีใหม่ กับตัวอย่างการทำ ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการแ

ความเป็นมาของปราชญ์เกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น

ในอดีตลุงนิลเคยทำอาชีพค้าขายมาก่อน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ด้วยความอยากรวย จึงเริ่มด้วยการปลูกทุเรียน เพราะคิดว่าเป็นพืชที่มีผลผลิตดีขายได้ราคา ช่วงแรกที่เริ่มปลูก ลุงนิลลงทุนปลูกทุเรียนไปประมาณ 700 ต้น

ด้วยยังขาดประสบการณ์ทางด้านการจัดสรรพื้นที่ในการทำสวนทุเรียน จึงเป็นต้นเหตุทำให้สวนทุเรียนเกิดภาวะขาดทุน และมีหนี้สินติดตัวในขณะนั้นร่วม 2 ล้านบาท จากเหตุการณ์ในวันนั้น ได้ทำให้ลุงนิลท้อแท้ถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย

ขณะที่กำลังจะลงมือก็เห็นลูกชายเดินผ่านมา และนั่นทำให้ลุงนิล เลือกที่จะสู้กับปัญหาต่อไป และในตอนเย็นวันที่ 4 ธันวาคมปีนั้นเอง ลุงนิลได้ยินพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโทรทัศน์ ก็ถึงกับน้ำตานองหน้าและก้มลงกราบกับพื้น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น

ลุงนิล ปราชญ์สวนเกษตรคอนโด

ณ วินาทีนั้นเอง เมื่อได้ยินพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการจุดประกายแห่งความหวัง ทำให้คนที่มืดมนในความคิดหาทางออกไม่ได้ เกิดเห็นแสงสว่าง จนมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่

ตอนนั้นลุงนิลกลับมามีสติและคิดว่าหากตนตายไปแล้วลูกและครอบครัวจะอยู่อย่างไร คิดได้ดังนั้นจึงได้ยุติความคิดในการจบชีวิตตนเอง และมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ลุงนิลจึงเริ่มทำ การเกษตรแบบผสมผสาน ดำเนินรอยตามพ่อของแผ่นดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ลุงนิล ปราชญ์สวนเกษตรคอนโด
ลุงนิล ปราชญ์สวนเกษตรคอนโด

เกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น ผลงานโดดเด่นจนได้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน

ลุงนิลมีที่ดิน และบนที่ดินลาดเอียงนั้น ลุงนิลเริ่มทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และปลูกพืชที่ต้องการ จนได้รับการยอมรับจากชุมชน ลุงทำเกษตรอย่างไร ถึงได้ชื่อว่า ปราชญ์เกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น

ชั้นที่ 9 พื้นที่ที่อยู่สูงสุดในที่ดิน ปลูกไม้ยืนต้น เช่นยางนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ในสวนลุงนิลมียางนามากมาย ปลูกเพื่อถวายแด่ในหลวงเป็นพิเศษ ต้นสูงเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 40-50 เมตร

ชั้นที่ 8 พื้นที่สูงเป็นส่วนของธนาคารต้นไม้ ประเภทไม้เศรษฐกิจ มีต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง ต้นจำปาทอง ซึ่งไม้เศรษฐกิจเหล่านี้ หากมีอายุครบ 20 ปี จะมีมูลค่า ประมาณ 100,000 บาท ต่อต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ ลุงนิลว่าปลูกไว้ให้เทวดาเลี้ยง หมายความว่า ปลูกไว้แล้วต้นไม้จะโตเองโดยธรรมชาติ

ชั้นที่ 7 ที่ดินถัดลงมา ปลูกพริกไทย ซึ่งเป็นพืชเกาะเกี่ยว กระท้อน ขนุน ซึ่งมีการเก็บผลผลิตหมุนเวียนไปทั้งปี สร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ชั้นที่ 6 ปลูกทุเรียนหมอนทอง ซึ่งจะคอยเก็บผลผลิตที่ได้ตามฤดูกาล ปีละครั้ง ส่วนรายได้จะขึ้นอยู่กับท้องตลาด

ชั้นที่ 5 ปลูกกล้วยเล็บมือนาง สร้างรายได้ต่อสัปดาห์

ชั้นที่ 4 จะเน้นการปลูกส้มจี๊ด สามารถเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆ ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับท้องตลาด

ชั้นที่ 3 ปลูกพืชบนหน้าดิน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนแทนการใช้เงินซื้อ โดยพืชผักประเภทนี้ ได้แก่ พริกขี้หนู ผักเหลียง มะเขือ ฯลฯ

ชั้นที่ 2 จะเป็นการปลูกพืชคลุมดินจำพวกกลอย มันหอม หรือจะเป็นพืชตระกูลหัวต่างๆ เช่น ขมิ้น กระชาย ฯลฯ

ชั้นที่ 1 ใช้พื้นที่ส่วนล่างสุดของพื้นดิน เพื่อทำบ่อน้ำเลี้ยงปลา รวมถึงพืชผักต่างๆ ที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้ เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้ง บัว ฯลฯ

ลุงนิล ปราชญ์สวนเกษตรคอนโด

เกษตรคอนโด 9 ชั้น

  1. สระน้ำ พืชที่อยู่ในน้ำได้
  2. พืชคลุมดิน ถั่ว มัน
  3. พืชหน้าดิน ผักสวนครัว
  4. ผลไม้ มะม่วง ส้ม
  5. กล้วย สร้างรายได้
  6. ทุเรียน สร้างรายได้
  7. พริกไทย
  8. ไม้เศรษฐกิจ
  9. ไม้ยืนต้น

สวนเกษตรผสมผสาน

ดูประวัติลุงนิล คร่าวๆ

จุดเด่นของสวนเกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น

ในสวนของลุงนิลไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่เริ่มต้นทำเกษตรแบบผสมผสาน และได้รับแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพืชแต่ละชนิดสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ เมื่อระบบอยู่ตัว การจัดการก็ไม่ต้องมีมาก

ทุกวันนี้ลุงนิลมีรายได้จากสวนเกษตรคอนโดฯ 9 ชั้นนี้จำนวนมาก รายได้หลักมาจากผลผลิตทุเรียน ส่วนพืชผักอื่นๆ ก็สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่จำเป็นต้องจัดการทุกอย่างภายในสวน ปล่อยให้สวนและระบบเติบโตเองตามธรรมชาติ

“ในสวนนี้ไม่มีสารเคมี ไม่มีปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวเลย มา 12 ปีแล้ว และยาฆ่าหญ้าก็ไม่มีครับ”

วนเกษตร

หากผู้อ่านสนใจอยากเรียนรู้วิธีการทำเกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น ของลุงนิล สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (087) 466-0596, (087) 914-2142

ข้อสังเกตุ

ลุงนิลมีพื้นที่ทำเกษตรจำนวน 17 ไร่ การจัดการภายในสวนลุงนิลทำกับครอบครัว โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มี ยึดตามหลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักหลายๆ ชนิด ให้พึ่งพาอาศัยกันได้ภายในสวน บางพื้นที่ลุงนิลปลูกพืชจำนวนมาก เช่น ทุเรียนมากถึง 700 ต้น หรือผลไม้อื่นอย่าง ส้ม กล้วย กว่า 1000 รายการ

ซึ่งจำนวนการปลูกมากขนาดนี้ แน่นอนว่า ไม่ได้เริ่มต้นในวันเดียว หากเกษตรกรท่านใดจะดำเนินรอยตามลักษณะสวนเกษตรคอนโดของลุงนิล แนะนำให้เริ่มต้นแต่น้อยก่อน เพราะการปลูกพืชจำนวนมาก ต้องมีการจัดการดูแลอย่างทั่วถึง

ลุงนิลบอกว่า สวนไม่เคยมีสารเคมี ไม่มีปุ๋ย และปลูกให้เทวดาเลี้ยง จึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าพื้นที่น่าจะมีดินอุดมสมบูรณ์เพียงพอในระดับนึง ที่สำคัญคือความขยันของเกษตรกรเอง ที่จะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ กดดูเลยตามลิ้ง

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกข่า เทคนิควิธีปลูกแบบพอเพียง

การปลูกข่า สร้างรายได้ นับวัน ข่า มีมูลค่าในเชิงการค้า

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

วิธีปลูกทุเรียน ทำอย่างไรให้โตเร็ว ลูกดก

วิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว และรอดตาย และเรื่องราวเกี่ยวกั

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การขยายพันธุ์พืช

ต้นกระท่อม ขยายพันธุ์วิธีไหนดีที่สุด

แนะนำวิธีการขยายพันธุ์ต้นกระท่อม ทำแบบไหนได้ผลเร็วและดี

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

การออกแบบโคกหนองนาโมเดล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บทความนี้จะมาแนะนำเรื่อง การออกแบบโคกหนองนา โดยเน้นถึงจ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

บัวบกโขด ทุกเรื่องน่ารู้อยู่ที่นี่

บัวบกโขด ไม้โขดที่ทำรายได้เติบโตอย่างสูง โดยไม่ง้อว่าสภ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

ไอเดียปลูกผักในขวดพลาสติก ทำง่ายและประหยัด

จากครั้งก่อน เราได้แนะนำ การปลูกผักสวนครัวในกระสอบ กันไ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา