พืชทนแล้ง

พืชทนแล้ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นพืชไร่ พืชที่มีอายุช่วงเก็บเกี่ยวสั้น ใช้เวลาไม่นานก็ให้ผลิตแล้ว แต่ก็มีพืชเศรษฐกิจ และผลไม้ตามฤดูกาลบางชนิด ก็มีคุณสมบัติและลักษณะของพืชทนแล้งได้ดี พืชกลุ่มนี้จะเป็นพืชอายุยาวนาน ให้ผลผลิตต่อเนื่อง ไม่ต้องดูแลมาก สามารถเติบโตได้เอง และทนแล้งได้ดี

error: อนุญาตแบบมีที่มา