ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู 2 ไร่ได้กำไรหลักแสน

ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย นอกจากพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ จะมีความอุดมสมบูรณ์มากสามารถเพาะปลูกพืชผักการเกษตรได้หลากหลาย พืชผักไม้ผลนานาชนิด

และยังพบว่าหลายพื้นที่ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับไม้ผลจากแดนไกล เช่น พลับ อินทผลัม มะคาเดเมียร์ รวมทั้งแก้วมังกร หรือที่บางคนเรียกว่าเป็นผลไม้แห่งชนชั้นสูง

คนไทยเรา นำมาขยายพันธุ์ปลูก กระทั่งกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และท้องถิ่นมากมาย

ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู สร้างรายได้

เทคนิคการทำให้ต้นแก้วมังกร ออกผลผลิตนอกฤดู ทำไม่ยาก โดยปกติแก้วมังกร จะเป็นพืชที่ต้องการแดดจัด (พืชในตระกูลตะบองเพชร) ออกผลผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม แต่พอเข้าช่วงหน้าหนาว ในฤดูหนาวนี้ กลางวันจะสั้นกว่าปกติ ทำให้แดดมีไม่ถึง 6 ชั่วโมง จึงเป็นอุปสรรคในการทำให้ผลผลิตออกในช่วงนี้

ซึ่งการปลูกแก้วมังกรนอกฤดูนั้น มีอยู่หลายวิธี และวิธีที่ใช้กันในการปลูกเชิงพาณิชย์ จะมาแนะนำ 2 วิธีด้วยกันคือ

ใช้ฮอร์โมนกระตุ้น เพื่อให้ออกผลผลิตนอกฤดู โดยใช้ฮอร์โมนแต้มไปตามหนามของต้นแก้วมังกร เพื่อกระตุ้นให้ออกดอก สารที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ไซโตไคนิน มีหลายยี่ห้อในท้องตลาด การทำก็ไม่ยาก กรีดแผลบริเวณที่ต้องการเพื่อกระตุ้นให้ต้นแก้วมังกร ออกดอก แล้วใช้พู่กัน แต้มสารกระตุ้นลงบนแผล และก็รอให้เกิดตาดอก และควรทำแผล ในบริเวณก่อนถึงยอดของกิ่งแก้วมังกร

ใช้ฮอร์โมนเร่งตาดอก ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู

กรีดแผลบริเวณยอด แล้วแต้มฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้เกิดตาดอก

เปิดไฟหลอก ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู

เปิดไฟหลอก เพื่อให้ต้นแก้วมังกรได้รับแสงนานขึ้น เร่งให้ติดดอก

การเปิดไฟในช่วงกลางคืน อย่างที่บอกว่า แก้วมังกรชอบแดด การทำให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล ในช่วงหน้าหนาว อาจใช้การเปิดไฟช่วย โดยเปิดวันละประมาณ 6 ชั่วโมง เพราะช่วงฤดูหนาวที่มีกลางวันสั้น จะช่วยเพิ่มช่วงเวลาที่แก้วมังกรจะได้รับแสงและความร้อนนานขึ้น

การหลอกต้นแก้วมังกร ให้ได้รับแสงในปริมาณที่เพียงพอ จะทำให้เร่งผลผลิตได้ การเปิดไฟหลอกนี้ทำได้ตลอด ไม่เฉพาะในหน้าหนาว และเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด ควรเปิดบนต้นที่สมบูรณ์

แต่การเปิดไฟหลอกนี้ ไม่ควรทำทั้งปี เพราะมีผลเสีย นอกจากภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟแล้ว ก็จะไปทำให้ต้นแก้วมังกรช้ำ เพราะเร่งให้ผลผลิตอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ต้นโทรม และในรุ่นต่อมา อาจให้ผลผลิตได้น้อยลง หรือคุณภาพของผลผลิตลดลง ทั้งเรื่องความหวาน และน้ำหนัก

อีกทั้งการให้ปุ๋ย และการดูแลต้น ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การปลูกแก้วมังกรนอกฤดู ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ตัวอย่างเกษตรกรที่ปลูกแก้วมังกรนอกฤดูแล้วได้ผล

นายสวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์ เกษตรกรบ้านท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หนึ่งในจำนวนคนที่หันมาปลูกแก้วมังกรนอกฤดู ส่งผลให้ปีหนึ่ง ๆ หลังจากหักลบต้นทุน ทำให้มีรายได้จากการขายผลผลิตหลักแสนบาท

ยลุงสวัสดิ์ ได้เล่าให้ฟังว่า ภายในพื้นที่เกษตร ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 ไร่ แม้จะมีจำนวนมาก แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ค่อยดี สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะผ่านการปลูกอ้อยมานาน โดยปลูกอยู่เพียงชนิดเดียว ได้ลงทั้งปุ๋ยเคมี ทั้งยาฆ่าแมลง ปีไหนหากต้องลุ (ปลูกตอใหม่) ออก ก็จะเผาตอทิ้ง พอนานวันเข้า นอกจากกำไรที่ได้ จะเริ่มลดลงแล้ว อีกทั้งไม่ว่าสมัยไหน ราคาอ้อยก็ไม่ได้แพงมาก

หนำซ้ำ ยังมีปัญหาเรื่องแรงงาน ช่วงหลัง ๆ จึงหันมาปลูก เผือก ปอ งา และ ผักอายุสั้น หลายชนิด สลับกันไปในแปลง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

เพราะครอบครัวมีคนน้อย งานที่มีอยู่ ในระยะแรก จะทำไม่ทัน จึงมุ่งปลูกเผือกเพียงอย่างเดียว เพราะคิดว่าไม่ต้องดูแลมาก พร้อมกับเริ่มมองหาพืชชนิดอื่นเสริมควบคู่ไปด้วย

และทางเกษตรจังหวัด ก็ได้พาไปศึกษาดูงานการปลูกแก้วมังกร ที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่อีกหลาย ๆ แห่ง

หลังจากนั้นก็มานอนคิดอยู่หลายคืน เห็นว่าน่าสนใจ เพราะเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องดูแลมาก ให้ผลผลิตสูงต่อต้น ต่อไร่ และมีกลุ่มผู้บริโภค ที่ยังให้ความสนใจ

การปลูกแก้วมังกรนอกฤดู

หลังจากตกลงกับสมาชิกในครอบครัว จึงตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่อีกครั้ง นำพื้นที่ 2 ไร่มาใช้งาน เป็นเงินจำนวน 130,000 บาท ลงทุนซื้อ เสาซีเมนต์ ยางนอกรถจักรยาน กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเวียดนาม (เปลือกแดงเนื้อขาว) ซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว และอร่อย พันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ได้นำกิ่งพันธุ์มาทดลองปลูกจำนวน 500 หลัก พร้อมกับเดินระบบน้ำ ขณะที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็มีรายได้จากการขุดเผือกขายทดแทน จึงพออยู่ได้ไม่ขัดสน

จากนั้น ก็ได้ให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชั้นดี ให้น้ำที่เป็นระบบสปริงเกอร์ และดูแลเพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดู ทดลองทำอยู่นาน เกือบ 2 ปี ก็ได้ผลผลิต พอเริ่มที่จะเก็บขายได้ แต่กลับมาเจอปัญหา ไม่มีตลาดลง มันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แต่แรก อีกทั้ง แหล่งที่ขายกิ่งพันธุ์ ตกลงจะรับซื้อทั้งหมด ก็ติดปัญหาไม่รับ

การปลูกแก้วมังกร

จึงต้องหาตลาดเอง แต่ก็เป็นความโชคดี ที่ทำให้เราได้รู้จักกับแม่ค้าหลาย ๆ ราย จากเดิมที่ต้องวิ่งส่งผลผลิตไปยังตลาดบ้านลาด ปัจจุบัน ก็จะมีแม่ค้าจากตลาดสี่มุมเมือง มารับซื้อถึงที่ ซึ่งทำให้ลดช่องการซื้อขายจากพ่อค้าคนกลางไปได้ ช่วยให้มีกำไรมากขึ้น

ในการเก็บผลผลิตขายครั้งแรก หลังหักลบกลบหนี้แล้ว มีกำไรเหลืออยู่ประมาณ 80,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ดีมาก ดังนั้นจึงตัดสินใจ ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มไปอีก 2 ไร่ และขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นแปลง ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากทำให้มีผลผลิตออกได้ตลอดแล้ว เพราะใช้เทคนิค ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู หากแปลงไหนอายุครบ 10 ปี ก็จะทำลาย และเริ่มปลูกใหม่ ทำให้งานไม่ล้นมือ

จากการไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหา กระทั่งสามารถมีความรู้ความชำนาญ เฟ้นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ส่งผลให้ในวันนี้ สวนแก้วมังกรนอกฤดู ของลุงสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

อ้างอิง วิธีทำแก้วมังกรให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล และภาพบางส่วนจาก www.kennydragonfruit.com

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ทำอย่างไรให้ต้นเตี้ยลูกดก

มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าปลูกไว้ติ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

เทคนิคการบำรุงดินให้สมบูรณ์

การบำรุงดิน ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะผู

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกมะเขือยาว เทคนิคที่ได้ผลจริง

ปลูกมะเขือยาว ไว้ติดบ้าน รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เพรา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การตอนมะละกอ เทคนิค วิธีการ

ว่าด้วยเรื่อง การตอนมะละกอ เพราะสมาชิกหลายคน เข้ามาบ่นถ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

พืชต้องการแร่ธาตุและสารอาหารอะไรที่จำเป็น

เนื้อหาก่อนหน้านั้น ว่าด้วยเรื่อง อาการขาดธาตุอาหารของพ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

มอลโทเดกซ์ทริน มันคือแป้ง

ก็แป้งจริง ๆ นั่นแหละ แต่เป็นแป้งที่รับประทานได้ เกิดจา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา