ทำปุ๋ยหมักเร็วสุดได้กี่วันถึงเห็นผล

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยมาจากการนำเอาเศษซากพืชชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเพิ่มแร่ธาตุในดิน มาผสมรวมกับมูลสัตว์ประเภทต่างๆ แล้วหมักทิ้งไว้ในเวลาเหมาะสม

เช่นการนำฟางข้าว หรือซังข้าวโพด หรือเศษผัก ผลไม้ หรือเศษใบไม้ที่ได้จากพืชตระกูลถั่ว นำมาผสมกับมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ ซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ช่วยย่อยสลายเศษซากได้ แล้วนำไปใส่ภาชนะหมักไว้ในระยะเวลาหนึ่ง

ขี้วัว มูลวัว การเลี้ยงไส้เดือนดิน

จะได้เศษพืชที่ถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ซากพืชเหล่านั้นจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำ เมื่อนำไปใส่บำรุงดินบริเวณโคนต้นพืช จะทำให้ดินมีแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้น ช่วยบำรุงดิน และช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี ไม่เป็นอันตรายกับพืชผัก และสามารถใช้ได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่มีผลเสียต่อพืชผัก

เศษอาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน

ปุ๋ยหมักทำเอง 7 วันเห็นผล

ปกติการหมักปุ๋ยใช้เอง จะต้องหมักไว้อย่างน้อย 1 เดือนเป็นอย่างต่ำ เนื่องจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์จากมูลสัตว์ จะไม่ได้รวดเร็วมาก อีกทั้ง ความชื้นและขนาดของเศษซากก็เป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการย่อยสลายด้วย

แต่เราสามารถทำปุ๋ยหมักใช้เองได้ภายใน 7 วันเท่านั้น ซึงวิธีการทำปุ๋ยหมัก 7 วัน ที่สามารถทำให้ปุ๋ยหมักที่ได้ มีประสิทธิผลเหมือนปุ๋ยหมักทั่วไปนั้น มีเคล็ดลับอยู่เล็กน้อย ส่วนจะเป็นวิธีการอย่างไรที่สามารถได้ปุ๋ยหมักภายใน 7 วันมาใช้นั้น ดูวิธีนี้เลย

ทำปุ๋ยหมักเร่งด่วน 7 วัน เห็นผล

นอกจากส่วนผสมหลักที่เป็นเศษซากพืชผัก ผลไม้ และมูลสัตว์แล้ว ส่วนผสมสำคัญสำหรับเป็นตัวช่วยเร่งให้เศษซากพืชผักย่อยสลายได้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวนั่นก็คือ…

 • หัวเชื้อ EM 100 CC
 • ยาคูลท์ 1 ขวด
 • น้ำสะอาด 3-5 ลิตร
 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1-2 ลิตร
หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM
ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง
น้ำสะอาด หมักปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง

ส่วนผสมทั้งหมดตามอัตราส่วนนี้ เมื่อผสมเข้าด้วยกัน จะได้ปริมาณ 4-7 ลิตร เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายกองปุ๋ยหมัก ให้นำมาฉีดพ่นกองปุ๋ยหมักทำเองได้ 1 กอง ต่อส่วนผสม 4-5 ลิตร (ปุ๋ยหมัก 1 กองมีทั้งหมด 3-4 ชั้น : เศษฟางหรือหญ้าแห้ง+เศษผักผลไม้+มูลสัตว์+ดิน (ดินจะมีหรือไม่ก็ได้) )

ปุ๋ยหมักทำเองแบบชีวภาพ 7 วันเห็นผล
ปุ๋ยหมักทำเองแบบชีวภาพ 7 วันเห็นผล

วิธีการทำกองปุ๋ยหมัก และการผสมปุ๋ยหมักเอง ทำไม่ยากดังนี้

 1. ในชั้นล่างสุดให้ใช้เศษหญ้าแห้งหรือฟางข้าวเป็นวัสดุรองพื้นก่อน ความหนาไม่ควรเกิน 10 ซม.
 2. ชั้นที่ 2 ให้ใช้เศษผักและผลไม้ที่ย่อยสลายได้ง่าย ชิ้นไม่ใหญ่เกินไป โดยให้ความหนาประมาณ 10-20 ซม.
 3. ชั้นที่ 3 ใช้มูลสัตว์ ปิดทับบางๆ หนาประมาณ 2-3 ซม.
 4. ชั้นที่ 4 ดินร่วนหรือดินทราย (อาจนำไปผสมเป็นชั้นที่ 3 ในอัตราส่วน ดิน 1 ส่วนต่อมูลสัตว์ 2-3 ส่วนได้กรณีไม่ต้องการปุ๋ยกองใหญ่มาก) เสร็จแล้วฉีดพ่นด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายกองปุ๋ยหมักทำเองให้ชุ่ม

ทำปุ๋ยหมักใช้เองได้ภายใน 7 วัน เคล็ดลับคือการผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเร่งการย่อยสลายให้กับซากพืช EM 100 CC / ยาคูลท์ 1 ขวด /จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1 ลิตร และน้ำสะอาด 1 ลิตร ผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นกองปุ๋ยหมัก หัวเชื้อนี้จะเข้าทำปฏิกิริยากับมูลสัตว์ เร่งจุลินทรีย์ในมูลสัตว์ เข้าย่อยสลายเศษซากพืชเร็วขึ้นเท่าตัว

ทำซ้ำเป็นชั้นๆ แบบนี้ได้อีกตามต้องการ แต่ไม่ควรทับกันสูงเกิน 5 กอง เพราะจะทำให้ชั้นปุ๋ยหมักหนาเกินไป เมื่อทำเสร็จแล้วใช้ไม้ยาว ปักลึกถึงชั้นล่างสุด ปักให้ทั่วๆ บริเวณพื้นที่หมักปุ๋ยเพื่อเพิ่มออกซิเจน และให้น้ำได้ไหลลงด้านล่างเพื่อเพิ่มความชื้น

หมั่นฉีดพ่นด้วยส่วนผสมสำหรับช่วยเร่งการย่อยสลายในทุกวัน ไม่เกิน 7 วัน ก็สามารถนำกองปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว และหากต้องการหมักต่อก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องพลิกกอง เพียงแต่หมั่นฉีดพ่นด้วยหัวเชื้อได้บ่อยเท่าที่ต้องการ แต่ไม่ควรฉีดพ่นจนกองปุ๋ยหมักเปียกแฉะเกินไป เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ำหัวเชื้อนองเต็มพื้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์

การนำปุ๋ยหมักทำเอง 7 วันเห็นผลไปใช้ประโยชน์

ให้คลุกเคล้าปุ๋ยหมักทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตากแดดให้แห้งอย่างทั่วถึง ก่อนร่อนเอาเศษซากที่เป็นชิ้นใหญ่ออก กรองเอาแต่ส่วนเล็กๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนที่ยังย่อยสลายไม่หมดให้หมักต่อด้วยการฉีดพ่นหัวเชื้อที่มาจากส่วนผสม 4 รายการข้างต้นได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่มจำนวนปุ๋ยหมัก ก็สามารถใช้เศษปุ๋ยหมักที่เหลือดังกล่างนี้ทดแทนชั้นที่ 3 ที่เป็นส่วนผสมที่ได้จากดิน 1 ส่วนและมูลสัตว์ 2-3 ส่วนได้เลย หรือจะนำไปผสมกับมูลสัตว์เพิ่มเติมก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ข้างต้น

วิธีการทำปุ๋ยหมัก ได้ผลรวดเร็วแบบอื่น ที่ใช้ได้ผลจริง

จากข้อมูลข้างต้นเรารู้อยู่แล้วว่า การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการเร่งย่อยสลายให้กับเศษซากพืชนั้น ทำกันอย่างไรไปแล้ว ซึ่งหัวเชื้อเร่งย่อยนี้ จำเป็นอย่างมากในการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ได้ปุ๋ยเร็วทันใจ แต่ส่วนผสมนี้ ไม่ได้เป็นความลับ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถดัดแปลงวิธีการต่างๆ โดยการนำส่วนผสมอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการเร่งการย่อยสลายของพืช เข้ามาผสมร่วมด้วยได้เช่นเดียวกัน ดังเช่นหัวข้อด้านล่างนี้

ปุ๋ยหมักนมสด

เป็นการหมักเศษผักผลไม้หรือเศษซากพืช ใบไม้แห้ง โดยการผสมกับนมเปรี้ยวหรือนมบูด เพื่อช่วยในการเร่งย่อยสลายเศษซาก วิธีนี้นิยมใช้ร่วมกับการหมักปุ๋ยหมักแบบปกติ โดยการใช้นมเปรี้ยวหรือนมบูดมาผสมกับหัวเชื้อหรือน้ำสะอาด ฉีดพ่นรดกองปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยน้ำ หัวเชื้อปุ๋ยทำเอง

จากการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายกองปุ๋ยหมัก เมื่อการฉีดพ่นทำบ่อยและให้น้ำในกองปุ๋ยหมักมากเกินไป จะเกิดน้ำที่ผ่านการย่อยสลายของจุลินทรีย์ขึ้น น้ำส่วนนี้สามารถนำมาใช้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ มีอยู่มากไม่แพ้กัน หากนำน้ำที่เกิดการหมักจากการทำปุ๋ยหมักมาใช้ ให้นำไปผสมน้ำสะอาด ในอัตราส่วน หัวเชื้อปุ๋ยน้ำ 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน นำมาฉีดพ่นใบ และรอบโคนต้นของพืช ช่วยเร่งให้พืชเติบโตได้ดีเช่นกัน

การทำปุ๋ยน้ำแบบรวดเร็ว 7 วันเห็นผล
น้ำที่เกิดจากการทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยคอกทำเองได้ง่าย ใครก็ทำได้

ปุ๋ยคอก ก็คือปุ๋ยที่ถูกหมักโดยวิธีธรรมชาติ เป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในคอก เช่น ขี้หมู ขี้วัว ขี้ไก่ และเศษซากพืชรองพื้นคอก เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เหล่านี้เกิดการผสมกับมูลสัตว์และหมักไว้แบบธรรมชาติจัดสรร ทำให้ได้ปุ๋ยคอกที่เกษตรกรแทบไม่ต้องทำอะไรเลย

ปุ๋ยคอกนี้ มีความเข้มข้นของสารอาหารอยู่มาก แต่ก็มีความเป็นพิษอยู่มากเช่นกัน และไม่แนะนำให้นำปุ๋ยคอกมาใช้โดยตรงกับพืชผัก เว้นแต่จะมีการผสมกับดินและปุ๋ยหมักชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย

ปุ๋ยคอกขี้วัว ปุ๋ยหมักทำเอง 7 วัน

ปุ๋ยคอกขี้วัว ปุ๋ยหมัก 7 วัน แทบไม่ต้องทำอะไรก็ได้ปุ๋ยมาใช้

เกษตรกรที่มีการเลี้ยงสัตว์ในคอก ในเล้า หรือในหลุม โดยเฉพาะขี้วัว สามารถนำปุ๋ยคอกขี้วัวมาใช้ผสมกับเศษผักผลไม้ หรือเศษหญ้า เศษใบไม้แห้ง ทำกองเป็นปุ๋ยคอกขี้วัว หมักทิ้งไว้พร้อมฉีดพ่นด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลาย ก็สามารถเร่งการย่อยสลายของกองปุ๋ยคอกขี้วัวได้ดี ภายใน 1 สัปดาห์สามารถนำปุ๋ยคอกขี้วัวมาใช้ใส่รอบๆ โคนพืชผักได้โดยตรง โดยไม่ต้องคัดแยก

ปุ๋ยคอกขี้วัว ปุ๋ยหมักทำเอง 7 วัน

ปุ๋ยหมักคุณภาพดี ที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างไร

ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานนั้น จะต้องพิจารณาตามข้อมูลดังนี้

 •  มีเกรดปุ๋ยไม่ต่ำกว่า 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)
 • 2. มีความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ไม่มากกว่าร้อยละ 35 – 40 โดยน้ำหนัก
 • 3. ความชื้นเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.0 – 7.5
 • 4. ปุ๋ยหมักที่ใช้ได้แล้วจะต้องไม่มีความร้อนหลงเหลืออยู่
 • 5. ปุ๋ยหมักที่ใช้ได้แล้วไม่ควรมีวัสดุเจือปนอื่น ๆ
 • 6. จะต้องมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ระหว่าง 25 – 50 %
 • 7. จะต้องมีอัตราส่วนระหว่างธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่มากกว่า 20 ต่อ 1 

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา