บอนกระดาดด่าง ต้นที่ดีต้องเป็นแบบไหน

สายพันธุ์แท้ของ บอนกระดาดด่าง (กระดาด ไม่ใช่กระดาษ ดูข้อมูลจริงของ บอนกระดาด) หนึ่งสายพันธุ์ด่างที่คนนิยมสูงที่สุดในขณะนี้

บอนกระดาดด่าง (Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don) หรือ (Alocasia Macrorrhizos Variegated) เป็นไม้ตระกูลบอน และจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีความสูง โดยการประมาณการความสูงเฉลี่ยอาจถึง 2.5 เมตร ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า หรือหัวที่อยู่ใต้ดิน มีลำต้นสั้น ใบเดี่ยวตั้งตรง เรียงเวียนสลับกัน แตกหน่ออ่อนได้จากรากที่ยื่นออกจากเหง้าแม่ ลำต้นเป็นรูปไข่แกมหัวใจ มีความกว้างได้ตั้งแต่ 1 ซม.จนถึง 60 ซม.

ลำต้นมีความยาวประมาณ 10-90 ซม. ปลายติ่งแหลม โคนเว้าลึก ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวเรียบเป็นมัน มีเส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบใหญ่ ยาว 1.2-1.5 เมตร จะมีรอยด่างปื้นสีขาวอมเทากระจายไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดลวดลายที่พริ้วสวยงาม บอนกระดาดด่างนั้น ขยายพันธุ์จากเหง้าเหมือนบอนทั่วไป

และสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ โดยเอาเนื้อเยื่อจากราก หรือเหง้าไปเข้าห้องแลป ทั้งนี้ ยังไม่ยืนยันผลสำเร็จ กรณีเอาเนื้อเยื่อจากยอดอ่อนหรือใบไปขยายพันธุ์ เนื่องจากอาจมีจำนวนเนื้อเยื่อเจริญไม่เพียงพอต่อการเกิดใหม่


บอนกระดาดด่างมีกี่สายพันธุ์

อย่างที่รู้ ไม้ด่างทั่วไปที่พบเจอ มาจากพันธุ์ไม้ปกติ เพียงแต่เกิดผิดปกติด้านพันธุกรรม การผิดปกติไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่เป็นธรรมชาติกลั่นแกล้ง และออกมาดีสวยงามแปลกตาจนเป็นที่นิยมของนักสะสม ดังนั้นสายพันธุ์ไม้ด่างโดยเฉพาะ บอนกระดาดด่างนั้น ทั่วไปก็มี 3 ชนิดที่พบมาก และนิยมในบ้านเราคือ

  1. ต้นกระดาดขาว หรือกระดาดเขียว หรือกระดาดทอง (Alocasia indica Schott)
  2. ต้นกระดาดแดง (A. indica Schott var. metallica Schott)
  3. ต้นกระดาดดำ (A. macrorhiza (L.) G.Don)
บอนกระดาดขาว ต้นที่ดีต้องเป็นแบบไหน

บอนกระดาดขาว

บอนกระดาดแดง ต้นที่ดีต้องเป็นแบบไหน

บอนกระดาดแดง

บอนกระดาดดำ ต้นที่ดีต้องเป็นแบบไหน

บอนกระดาดดำ

จากข้อมูลของกรมป่าไม้ บอนกระดาดทั้ง 3 ชนิดใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือ A. macrorhiza (L.) G.Don

ทีนี้ หากใครได้ยินหรือได้เห็นว่า บอนกระดาดนั้นมีชื่อแตกต่างกันออกไปเช่น อโลคาเซีย (Alocasia) / กระดาด / บอนกระดาด / หูช้าง (Elephant Ear / Giant Taro) ก็สรุปสั้นๆ ไว้เลยว่า เป็นพันธุ์เดียวกันแต่แตกต่างกันไปตามชนิด

บอนกระดาดด่าง จะชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ากระดาดอะไรจะด่าง และก็ถือเป็นพันธุ์เดียวกันกับข้อมูลข้างต้น และให้สังเกตุที่ก้านใบ

ข้อแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ของบอนกระดาด

อโลคาเซีย (Alocasia) / กระดาด / บอนกระดาด / หูช้าง (Elephant Ear / Giant Taro)

อโลคาเซีย (Alocasia)

จีนัสอโลคาเซียนี้ มีอยู่หลายพันธุ์ ที่โด่งดังและกำลังเป็นที่นิยม คือ Alocasia odora, Alocasia macrorrhizos

ชื่ออื่น : night-scented lily, Asian taro, giant upright elephant ear, Ray

วงศ์ : Araceae

บอนกระดาด ต้นที่ดีต้องเป็นแบบไหน

Alocasia นั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไม้ดอก มีถิ่นกำเนิดทางเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดจีน อัสสัม บังกลาเทศ บอร์เนียว และไต้หวัน) บางพื้นที่เรียกว่า Ray สามารถนำมาใช้เป็นยาเพื่อรักษาโรคหวัด เช่นทางเหนือของเวียดนาม

Alocasia odora หรือ Okinawa Silver ตัวนี้ที่เรียกกันว่า บอนโอกินาวา ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมปลูก ด้วยรูปทรงใหญ่ ฟอร์มสวยทั้งต้นและใบ จึงเป็นที่นิยมของนักเล่นอโลคาเซีย ทำให้ราคาขายในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีราคาสูงอยู่ที่ประมาณ 3 – 5 พันบาทต่อต้น

ต้นกระดาด (Elephant Ear / Giant Taro)

ชื่ออื่น : หูช้าง บอนกาวี กระดาดขาว ปึมปื้อ เผือกกะลา เผือกโทป้าด เอาะลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alocasia macrorrhizos


วงศ์ : Araceae

บอนกระดาดด่าง

ต้นกระดาด อย่างที่บอกคือเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นอยู่เหนือดิน มีแป้งสะสมเป็นจำนวนมาก มีน้ำยางสีแดงที่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ต้นกระดาดทั่วไปรับประทานไม่ได้ แต่มีบางชนิดสามารถนำมาทำเป็นยา ซึ่งต้องใช้ความรู้ในการปรุงและสกัดส่วนที่เป็นพิษออก

การเลือกบอนกระดาดด่าง ให้ได้ต้นที่ดี

ดูก้านใบเป็นหลัก ปกติหากสายพันธุ์ที่มีราคาแพง จะด่างตั้งแต่ก้านใบ หากก้านใบด่าง รับรองได้ว่าใบต้องด่างแน่นอน 100% ฉะนั้น การเลือกดูที่ก้านใบจะเป็นตัวกำหนดที่ดีที่สุดว่าจะได้บอนกระดาดที่ด่างสวยแน่นอน ยิ่งก้านใบทุกก้านมีความด่าง ก็จะสามารถประเมินได้ว่า ใบแต่ละใบที่ออกมานั้น ด่างสวยแน่นอนทุกใบ

ส่วนสายพันธุ์และชนิดของกระดาดแบบใดที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการเป็นหลัก

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา