ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ทำอย่างไรให้ต้นเตี้ยลูกดก

มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าปลูกไว้ติดสวน เพราะสามารถเก็บผลผลิตได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงงานลิงไปยาวๆ 5-10 ปี และหากปลูกวันนี้ นับวันไป 2 ปีแรกก็สามารถเก็บผลผลิตรวยอื้อซ่า

ตัวอย่างเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม แค่ 2 ปีครึ่ง ก็ทำรายได้จนรวย

คุณแดง มาประกอบ หรือ พี่แดง อยู่บ้านเลขที่ 311 หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพราะคิดว่า เป็นพืชที่ให้รายได้แน่นอน มีรายได้เข้ามาทุกเดือน

โดยปลูกมะพร้าวอยู่ 2 พันธุ์ คือพันธุ์ตูดจีบบ้านแพ้ว พันธุ์นี้เฉลี่ย 3 ปีให้ผลผลิต ส่วนพันธุ์ดำเนินต้นเตี้ย 2 ปีครึ่ง ก็เริ่มให้ผลผลิต

มะพร้าวน้ำหอม และสภาพพื้นที่ปลูก

แม้ว่ามะพร้าว จะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ แต่การหวังถึงคุณภาพและจำนวนผลผลิตที่ดี จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการปลูกด้วย ซึ่งควรคำนึงถึงสภาพพื้นที่ปลูกดังนี้

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง
 • สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ำในดินดี น้ำไม่ท่วมขัง และไม่แห้งแล้งเกินไป
 • ควรใกล้แหล่งน้ำ ถึงแม้มะพร้าวจะเป็น พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง แต่ในระยะ 1 ปีแรกของการปลูก จำเป็นต้องมีน้ำเพื่อการเจริญเติบโต
 • พื้นที่ต้องมีฝนตกกระจายสม่ำเสมอ อย่างน้อยก็ไม่ควรจะแห้งแล้งมาก
 • อุณหภูมิของอากาศอยู่ระหว่าง 20-29 องศาฯ แต่ก็สามารถทนแล้งได้ถึง 30-32 องศาฯ
 • ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย 7.1 ชม./วัน แม้บางพื้นที่มีแดดเพียงครึ่งวันก็สามารถเติบโตได้ดี แต่ต้นจะสูงกว่าปกติ และให้ผลผลิตช้ากว่าการปลูกในพื้นที่แสงแดดมาก
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง

แปลงเพาะกล้า มะพร้าวน้ำหอม

 • แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง ใกล้แหล่งน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี
 • ไม่เป็นแหล่งที่เคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อน
 • พื้นแปลงควรเป็นทรายหยาบ เพื่อสะดวกในการเพาะและย้ายกล้า
 • ควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด ถ้าพื้นดินเป็นดินแข็งควรไถดินลึก 15-20 ซม.
 • ถ้าแปลงกว้างมาก ควรแบ่งเป็นแปลงย่อย ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวตามความต้องการ เว้นทางเดินระหว่างแปลง 50 ซม.
 • ในแต่ละแปลงย่อยขุดเป็นร่องลึกประมาณ 10 ซม. กว้างเท่าขนาดของผลมะพร้าว ยาวตลอด พื้นที่ แต่ละแปลงจะเพาะมะพร้าวได้ 10 แถว

การเตรียมหลุม ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในช่วงหน้าแล้ง

ควรเตรียมหลุมในช่วงฤดูแล้ง หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขนาดหลุมควรกว้าง 1.0 x 1.0 x 1.0 เมตร แยกส่วนหน้าดินกับดินล่างออก ตากดินทิ้งไว้ 7 วัน ก้นหลุมอาจรองด้วยเปลือกมะพร้าวช่วยในกรณีที่โครงสร้างของดินโปร่ง ระบายน้ำเร็ว หรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอ นำส่วนของดินล่างผสมปุ๋ยคอก 1 ปีบ ผสมหินร็อคฟอสเฟต 200-500 กรัม คลุกเคล้าให้ทั่วใส่กลบลงในหลุมปลูกจนเกือบเต็ม ทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

การเพาะหน่อมะพร้าวน้ำหอม

โดยเริ่มจากการเตรียมผลมะพร้าวจากต้นพันธุ์ดีมีคุณภาพ ก่อนทำการเพาะให้ปาดเปลือกทางด้านหัวออก ขนาดประมาณเท่าผลส้ม จุดประสงค์เพื่อให้น้ำซึมเข้าได้สะดวกในระหว่างเพาะ  และช่วยให้หน่ออ่อนแทงออกมาได้ง่ายขึ้น

ถ้าเป็นผลที่ยังไม่แก่จัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ให้นำไปผึ่งไว้ในที่ร่มก่อน วางเรียงให้รอยปาดอยู่ด้านบน ผึ่งไว้ประมาณ 1 เดือนจนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก็สามารถนำมาทำต้นพันธุ์ได้แล้ว

 • วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องที่เตรียมไว้ หันด้านที่ปาดขึ้นข้างบนเรียงไปตามทิศทางเดียวกัน ให้แต่ละผลติดกันหรือห่างกันไม่เกิน 5 ซม.
 • กลบทรายหรือดินให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1/3 ของผล
 • ถ้าฝนไม่ตก รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ โดยสังเกตจากความชื้นตรงบริเวณรอยปาด
 • คอยดูแลกำจัดวัชพืช โรค-แมลงต่าง ๆ
 • หลังจากเพาะแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเริ่มงอก ในระยะแรก ๆ จะงอกน้อย เมื่อเลย 4 สัปดาห์ไปแล้วหน่อจะงอกมากขึ้น มะพร้าวที่ไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์ หรือ 70 วัน ควรคัดทิ้ง หรือนำไปทำมะพร้าวแห้ง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้งอกก็จะได้หน่อที่ไม่ดี ตามปกติมะพร้าวจะ งอกประมาณร้อยละ 60 ภายใน 10 สัปดาห์ เมื่อหน่อยาวประมาณ 1-3 นิ้ว ควรย้ายลงแปลงชำ ในการค้าจะไม่ย้ายลงแปลงชำทีละน้อย แต่จะรอย้ายพร้อมกันในคราวเดียว
 • ในกรณีที่ทำการเพาะมะพร้าวเป็นจำนวนไม่มากนักอาจทำการเพาะโดยไม่ต้องนำลงแปลงชำ ก็ได้ แต่ในการเพาะจะต้องขยายระยะให้กว้างขึ้น โดยวางผลห่างกันประมาณ 45-50 ซม. เพื่อให้หน่อเจริญได้ดี จะได้หน่อที่อ้วนและแข็งแรง เมื่อหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไปปลูกได้
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลดี ต้นเตี้ย

 • สูตรคุณชาญศักดิ์ ขจรบุญ ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (โทร.089-816-0442 และ 034-481-033)

  เริ่มจากคัดเลือกหน่อพันธุ์ และตัดรากเดิมออกก่อนนำลงปลูกในหลุมที่ผสมดินใส่ไว้เกือบเต็ม ใช้ดินส่วนที่เหลือลงกลบหน่อพันธุ์ กดดินให้แน่น แต่ไม่ควรให้ดินกลบโคนหน่อ ซึ่งดินอาจรัดโคนหน่อ ทำให้การพัฒนาการเจริญเติบโตช้า

  หลังปลูกมะพร้าวไปแล้ว 4 เดือน เริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 และ ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2อัตราต้นละ 1 ก.ก. ร่วมกับแมกนีเซียมซัลเฟต 200 กรัม ครั้งที่ 2 ใส่ในอัตราเดิมในช่วงปลายฤดูฝน

 • สูตร ผศ. ประสงค์ ทองยงค์ หรือ อาจารย์ประสงค์ เกษตรกรทำสวนมะพร้าว 
  วิธีปบูกคือ ขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 50-75 เซนติเมตร สำหรับในที่ดอนขุดหลุมปลูกควรกว้างยาวและลึก ด้านละ 1 เมตร นำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือใบไม้แห้งผุกับดินบนที่ตากแห้งใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่รองก้นหลุมปลูกให้เต็มหลุม

  วางต้นพันธุ์เสมอกับปากหลุมปลูกในกรณีที่ปลูกบนที่ลุ่ม และวางต้นพันธุ์ปลูกต่ำกว่าปากหลุมในกรณีปลูกบนที่ดอน ปักไม้หลักผูกยึดกับต้นพันธุ์ป้องกันการโค่นล้ม เกลี่ยดินกลบ ควรปลูกให้ระยะระหว่างต้นและแถวห่างกัน 6-7 เมตร หรือปลูกเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้

 • สูตรปลูกทั่วไปของชาวบ้าน
  จะเลือกปลูกในฤดูฝน ขุดดินบนหลุมปลูกที่เตรียมไว้ ให้เป็นหลุมเล็กๆ ขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อที่คัดเลือกแล้วมาตัดรากที่หักช้ำออก ใช้ปูนขาวหรือยากันราทาตรงรอยตัดวางหน่อลงในหลุม ให้หน่อตั้งตรง ตัดหน่อไปในทิศทางเดียวกัน เอาดินกลบอย่างน้อย 2/3 ของผล เพื่อให้พอดีมิดผลมะพร้าว

  แต่ระวังอย่าให้ดินทับโคนหน่อ เพราะจะทำให้หน่อถูกรัด ต้นจะโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวโตขึ้นก็ควรจะกลบดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันโคนลอย เอาไม้ปักเป็นหลักผูกยึดกับต้นให้แน่น เพื่อป้องกันลมโยก เหยียบดินรอบโคนหน่อให้แน่น

  ควรทำร่มให้ในระยะแรก เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากถูกแดดจัดเกินไป ในบริเวณที่ปลูกถ้ามีสัตว์เลี้ยง ให้ทำรั้วป้องกันสัตว์มาทำลาย ปลูกมะพร้าวให้ต้นตั้งตรง มัดหลักยึดต้นกันลมโยก ทำร่มบังแดดให้ในระยะแรกหลังปลูก

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง

สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแล ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ เพื่อให้มะพร้าวได้ผลผลิตดี ไม่ตายก่อน

การใส่ปุ๋ย

หลังจากปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์เพื่อช่วยในการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพและใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ใส่ 1 กิโลกรัม ต่อต้น โดยหว่านรอบทรงต้น เมื่อต้นมะพร้าวเข้าปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตรเดิม 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ในปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21-2 (เพิ่มแมกนีเซียม 200 กรัม) ใส่ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีคือ ต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคมและปลายฤดูฝนหรือในเดือนตุลาคมก็จะเจริญเติบโตได้ดี

การให้น้ำ

ในที่ลุ่ม ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบยกร่อง จะให้ได้รับน้ำพร้อมกับพืชผักและไม้ผลอายุสั้น รากมะพร้าวจะแผ่ลงริมร่องสวนดูดซับน้ำ ทำให้ต้นเจริญเติบโตดีและได้ผลดก ส่วนการปลูกในที่ดอน หรือในฤดูแล้งหรือฝนไม่ตกต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อยหรือได้รับน้ำพอเพียง จะช่วยให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง

สายพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ย ที่ดีที่สุดตอนนี้

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร จึงได้ปรับปรุง พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม โดยเน้นที่คุณภาพของผลมะพร้าวอ่อนด้านความหอมและความหวาน จนได้ต้นแม่ที่มีลักษณะดีเด่น คือ มีความหอมและมีความหวานของน้ำมะพร้าวระหว่าง 7.6 – 9.0 องศาบริกซ์ โดยต้นแม่เหล่านี้ สามารถนำมาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนให้เพียงพอแล้วเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ทันที

มะพร้าวน้ำหอม ประโยชน์ต่อสุขภาพ

จากงานวิจัยพบว่าส่วนที่รับประทานได้ของมะพร้าวน้ำหอม 100 กรัม ให้พลังงาน 77 แคลอรี และประกอบด้วยความชื้น 84.0 กรัม แคลเซียม 42.0 กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.3 กรัม ไขมัน 3.6 กรัม โปรตีน 1.4 กรัม ฟอสฟอรัส 56.0 มก. วิตามินซี 6.0 มก. ไนอาซีน 0.8 มก. วิตามินบี 10.04 มก. วิตามินบี 2 0.03 มก. เส้นใย 0.4 กรัม

มะพร้าวน้ำหอม จัดเป็นมะพร้าวกลุ่มต้นเตี้ย ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบสั้น กว่ามะพร้าวพันธุ์ไทยทั่วไป อายุการออกจั่นจะเร็ว ในปีหนึ่ง ๆ จั่นจะทยอยออกประมาณ 15-16 จั่น หรืออาจมากกว่านั้น ในแต่ละจั่นจะติดผลอยู่ระหว่าง 10-18 ผล ปัจจัยที่ทำให้ มะพร้าวน้ำหอม มีผลผลิตมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพดิน แหล่งน้ำ สภาพอากาศ และการดูแลรักษา ฯลฯ

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เก็บเองได้ ไม่ง้อลิงกัง

แหล่งข้อมูล การปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย

การปลูกที่ให้ผลผลิตเร็ว หรือต้องการอยากเข้าไปขอคำปรึกษาที่สวน คุณแดง มาประกอบ ยินดี โทร. (086) 311-6857

สอบถามเรื่อง มะพร้าวน้ำหอมชุมพร ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ถ.เพชรเกษม อ. สวี จ. ชุมพร 86130 โทรศัพท์/โทรสาร 077- 556073 / 077-556026 (วันเวลาราชการ)

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

การเลี้ยงสัตว์

หมูหลุม เลี้ยงอย่างไรให้ต้นทุนต่ำ

หมูหลุม คืออะไร ต่างจากการเลี้ยงหมูปกติอย่างไร เข้ามานี

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การเลี้ยงสัตว์

แนะวิธีแก้ปัญหางูเข้าบ้านควรทำอย่างไร

ปัญหางูเข้าบ้านที่มักกวนใจกับผู้ที่มีลูกเด็กเล็กแดงหรือ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ต้นประยงค์ ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน

ต้นประยงค์ ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ที่มีกลิ่นหอมละมุน เป็นเอกลั

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกมะยงชิดต้นเดียว รวยได้จริงไหม ถ้ามีลูกปีละหน

มะยงชิด เป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วได้กิน ปีละหน แม้จะนานไปหน่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ผักสวนครัวอะไร เป็นสมุนไพรที่แก้โรคเบาหวานได้

อยากรู้ว่าผักสวนครัวรั้วกินได้อะไรที่แก้โรคเบาหวานได้ ท

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ และการนําไปใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ (ไม่ใช่แค่ 5 ข้อ) กับก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา