เกษตรแบบพอเพียง ทำอย่างไรถึงได้ผล

ในหลวง ร.9 ท่านบอกเราตั้งแต่ปี 2517

พระองค์ทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเป็นลำดับแรก

เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก ควรหันมาเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน เมื่อประชาชนกินดีอยู่ดีจึงค่อยไปเน้นการพัฒนาในระดับสูงต่อไป

จากทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

ทำเกษตรอินทรีย์แนวใหม่

ความพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่พระราชทานมากว่า 30 ปี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม สติ ปัญญา และความเพียร เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ให้นำไปสู่ความสุข

จากเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีใหม่ จนได้ชีวิตที่พอเพียง

อย่างที่บอกไว้ การทำเกษตรพอเพียง ถือเป็นรากฐานของแนวคิดทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง ร.9 ทรงพระราชดำริไว้เมื่อปี พ.ศ. 2517 และในปัจจุบันผ่านมากว่า 30 ปีแล้ว ยังคงมีเกษตรกร นำแนวคิดที่ว่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และทำได้จริงมากมาย แต่จะทำอย่างไรเรามาดูวิธีการกัน หากต้องการดู เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ดูจากบทความด่านล่างนี้

เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทำอย่างไรถึงได้ผลจริง

เกษตรทฤษฎีใหม่ กับตัวอย่างการทำ ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการแ

ปลูกขมิ้นชันสร้างรายได้หลักแสนได้จริงหรือไม่

ขมิ้นชัน ปลูกแล้วรับเงินแสน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรื

จุดประสงค์หลักของการทำเกษตรพอเพียงคือ ทำเกษตรให้อยู่ในหลักการของความพอดี ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เผื่อเหลือจึงขาย

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ทำเกษตรพอเพียง จนได้ดี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ และไม่อินทรีย์ ตามหลักการพออยู่พอกิน หรือความพอเพียง ในพื้นที่เกษตรอันมีจำกัดของตน โดยยึดหลักการความพอดี พอประมาณ ใช้ความรู้ สติปัญญาและความเพียร ทำสวนเกษตร จนสามารถนำพาชีวิตและครอบครัวไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้

ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว

บทความนี่ เขียนเพื่อที่จะเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านในประเทศไทย

ปราชญ์แห่งวังน้ำเขียวคือใคร

หากเอ่ยถึงเรื่องผักปลอดสารพิษ หลายคนคงคุ้นหูว่าคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญการขยายพันธุ์ผลไม้

ลุงเอาหินถ่วงปลายผลบวบตั้งแต่เล็ก ได้ผลบวบโตยาวจนคนอึ้ง

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

บทความน่ารู้

มอลโทเดกซ์ทริน มันคือแป้ง

ก็แป้งจริง ๆ นั่นแหละ แต่เป็นแป้งที่รับประทานได้ เกิดจา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

ระบบการทำเกษตรทางเลือก

จากสภาพปัญหา การเกษตร ที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิด ที่มุ่งแส

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ตัวอย่างวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำได้จริงมีอะไรบ้าง

วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำได้จริงและยั่งยืน กับตัวอย่างที่ได

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ลูกชก ผลไม้โบราณ นานกว่าจะออกลูก

ว่าด้วยเรื่อง “ลูกชก” กับวันก่อนเขียนเรื่อง

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

รอบรู้เรื่อง โคกหนองนาโมเดล

โคกหนองนาโมเดล ซึ่งความจริงแล้ว โมเดลนี้จะฮิตกันมากในช่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

สวนเกษตรแนวตั้งทำอย่างไรถ้ามีพื้นที่น้อย

สวนเกษตรแนวตั้ง แนวคิดยอดนิยมสำหรับคนเมืองที่อยากมีแปลง

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา