ต้นอะโวคาโด เหมาะปลูกเป็นไม้ผลหรือไม้ประดับ

สำหรับในประเทศไทย บางคนปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ปลูกใกล้บ้าน ทำได้หรือไม่ ตอบตรง ๆ ว่า ไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้าน

เพราะอะโวคาโดมีระบบรากแข็งแรง รากลึก การปลูกในบ้านหรือใกล้บ้านเกินไปอาจมีอุปสรรคหลายอย่าง ที่สำคัญ มันเป็นไม้ยืนต้นแบบผลัดใบ แม้จะไม่ได้ทิ้งใบทีเดียวทั้งหมด แต่ก็ร่วงเยอะพอ ๆ กับมะม่วง ขนาดความสูงของต้น จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น

สายพันธุ์ ความอุดมสมบูณ์ของดินและน้ำ สภาพพื้นที่ปลูกรวมไปถึง สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ล้วนส่งผลต่อการเติบโตของต้นอะโวคาโดเป็นอย่างยิ่ง

โดยทั่วไป ต้นที่โตเต็มที่สามารถสูงได้ 18-20 เมตร อายุยืน และลำต้นใหญ่ขนาด 1 คนโอบ และให้ผลผลิตได้ยาวนานต่อเนื่อง โดยผลผลิตในทุกช่วงระยะจะมีขนาดไม่แตกต่างกันมาก การได้น้ำและแร่ธาตุที่สมบูรณ์จะยิ่งทำให้ได้จำนวนผลผลิตที่มากขึ้น

ต้นอะโวคาโด

ตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ ก็สามารถจำกัดความสูงของต้นได้ แต่ยังสามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิม หรือมากขึ้น ในบางประเทศ เราสามารถพบเห็นต้นอะโวคาโดได้บนเกาะกลางถนนด้วยซ้ำ

ต้นอะโวคาโดที่เก่าแก่

สายพันธุ์อะโวคาโดที่นิยมปลูก และตลาดต้องการ

อะโวคาโด พันธุ์พิงเคอร์ตัน (Pinkerton)

อะโวคาโด พันธุ์พิงเคอร์ตัน (Pinkerton)

เป็นอะโวคาโดผลยาว และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลแก่จะมีสีผิวเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม เป็นสีม่วงปนเขียว เมื่อผ่าออกจะเห็นเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีน้ำตาล

อะโวคาโด พันธุ์บัคคาเนีย (Buccanear)

อะโวคาโด พันธุ์บัคคาเนีย (Buccaneer)

รูปผลทรงรี จะให้ผลผลิตและพร้อมเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ให้สังเกตุลักษณะผลที่แก่จัด สีผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อย และเกิดจุดประ สีน้ำตาลทั่วผล เมื่อผ่าดูจะเจอกับเยื่อหุ้มเมล็ดที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อในมีสีเขียวอมเหลือง

อะโวคาโด พันธุ์ปีเตอร์สัน (PETERSON)

อะโวคาโด พันธุ์ปีเตอร์สัน (PETERSON)

เป็นอะโวคาโดผลกลม ที่จะเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนสิงหาคม ลักษณะผลที่สามารถเก็บได้คือต้องแก่จัด สีของผลเป็นสีเหลืองเล็กน้อย มีจุดประสีน้ำตาลบนผิวทั่วทั้งผล เมื่อผ่าดูจะเจอเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีน้ำตาล เนื้อข้างในสีเขียวอมเหลือง

อะโวคาโด พันธุ์แฮส (Hass)

อะโวคาโด พันธุ์แฮส (Hass)

ผลสั้นกว่าพิงเคอร์ตัน และลักษณะทั่วไปคล้ายกับพิงเคอร์ตัน พันธุ์นี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลที่เก็บได้ให้สังเกตุ จากผลผิวสีเขียวเข้ม ๆ จะต้องเป็นสีม่วงปนเขียวก่อน จึงจะถือว่าพร้อมเก็บได้แล้ว ผ่าด้านในจะเห็นเยื่อหุ้มเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ต้นพันธุ์มาจากทางออสเตรีย รสชาติมัน ๆ เนื้อแน่น

ปลูกอะโวคาโดกี่ปีถึงได้กินลูก

โดยทั่วไปนั้นการปลูกอะโวคาโด หากต้นแข็งแรง หาอาหารได้เก่ง สามารถให้ผลผลิตได้ใน 2-3 ปีแรก แต่ต้นต้องมาจากกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว การปลูกด้วยเมล็ด อาจใช้เวลาให้ผลผลิตยาวนานมากกว่า 7 ปี

หากต้องการให้อะโวคาโดออกลูกเร็วกว่านั้นต้องใช้การทาบกิ่ง หรือปลูกจากกิ่งตอนของสายพันธุ์ที่เคยให้ผลดกมาก่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การปลูกต้นอะโวคาโดในประเทศไทย

ปลูกอะโวคาโดแล้วไม่ออกลูก ต้องทำอย่างไร

โดยทั่วไป การปลูกปกติ จะให้ผลผลิตได้ตามช่วงเวลา ตามแต่ละสายพันธุ์ดังนี้

  • อะโวคาโด พันธุ์พิงเคอร์ตัน (Pinkerton) ให้ผลผลิตช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
  • อะโวคาโด พันธุ์บัคคาเนีย (Buccanear) ให้ผลผลิตช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
  • อะโวคาโด พันธุ์ปีเตอร์สัน (PETERSON) ให้ผลผลิตช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนสิงหาคม
  • อะโวคาโด พันธุ์แฮส (Hass) ให้ผลผลิต ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ต้นอะโวคาโดอายุยืน

แต่หากปลูกแล้วไม่ออกลูก แนะนำให้ตัดยอด ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และโล่ง บำรุงด้วยปุ๋ยคอกหมักจากขี้ไก่ หรือขี้กระต่าย ขี้แพะ ผสมกับใบไม้แห้งที่ผ่านการหมักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7-10 วัน บำรุงด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

ทั้งนี้อย่าให้ขาดน้ำ จนกว่าจะมียอดใหม่แตกออกมา จึงหยุด แล้วค่อยบำรุงด้วยปุ๋ยคอกขี้ไก่ซ้ำเรื่อย ๆ และรอผลผลิตในรอบปีถัดไป

หากยังไม่มีอีก อาจเป็นไปได้ว่ามาจากต้นพันธุ์ที่ยังไม่เคยให้ผลผลิตมาก่อน หรือเป็นต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ด แนะนำให้ลองหากิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ นำมาทาบกิ่งซ้ำเพิ่มเข้าไป แล้วบำรุงตามคำแนะนำเดิม รอประมาณ 2 ปีจะสามารถให้ผลผลิตได้

แต่ถ้ายังไม่ได้อีก เปลี่ยนไปว่าอย่าไปคาดหวังมาก ปลูกสวยงาม หรือฟันทิ้งไปเลยก็ได้ ตามปกติ อะโวคาโด ถ้าไม่ขาดน้ำ แร่ธาตุเพียงพอ ก็จะให้ผลผลิตได้ช้ากว่าการปลูกมะม่วงแค่ 1-2 ปีเท่านั้น

หากเทียบกันให้เห็นชัดเจนคือ กิ่งตอนมะม่วงพันธุ์ดี กับกิ่งตอนอะโวคาโดพันธุ์ดี ปลูกเหมือนกัน มะม่วงจะให้ผลผลิตเร็วกว่า 2 ปี หลังจากนั้นอะโวคาโดถึงจะเริ่มให้ผลผลิต

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

ทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว สร้างรายได้มากกว่า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มักจะได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง ด้วยกระแสรักษ์โลก อยากสัมผัสกับธรรมชาติ เร

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทย ของข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ปลูกต้นไม้และทำเกษตรบนคันดิน Hugelkultur

หมดปัญหาเรื่องพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมก็ไม่ตายหากเลือกที่จะปลูกต้นไม้และทำเกษตรบนคันดินเสียตั้งแต่แ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการทำเกษตรอินทรีย์

ตามปกติการทำเกษตรอินทรีย์ จะงดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นระบบเกษตรที่เน้นการผลิตแบบยั่งย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การกู้เงินบน Line BK

LINE BK แอปยืมเงินทำรายการได้ 24 ชั่วโมง อนุมัติไว ไม่ใช้เอกสาร ได้วงเงินกู้สูงสุด 800,000 บาท หรือ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ต้นประยงค์ ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน

ต้นประยงค์ ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ที่มีกลิ่นหอมละมุน เป็นเอกลักษณ์ มีหลายชื่อเรียกตามท้องถิ่น

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา