เกษตรพอเพียง

แนวทางในการทำเกษตรอย่างพออยู่พอกิน เพื่อความพอเพียงในชีวิต หลักการเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย ทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งตนเองได้ดีที่สุด

error: อนุญาตแบบมีที่มา