การทำสวนครัวแบบผสมผสาน

ทำสวนกระถาง หรือกระบะ หากจะเรียกเป็นทางการก็คือ การปลูกผักสวนครัวในกระถาง

สำหรับการปลูกพริก ปลูกผักที่ใช้กินประจำ เช่น สะระแหน่ โหระพา กระเพรา ผักชี ใบหอม ลงในกระถางหรือกระบะ กระถางหรือกระบะ เราสามารถหาที่วางไว้ทีระเบียงอพาร์ทเม้นท์ คอนโดหรือข้างบันได ขอบระเบียงบ้านได้หรือใช้เนื้อที่มี่มีแสงส่องถึงได้โดยไม่เสียพื้นที่ใช้สอย

ปลูกต้นพริก ขุดหลุมตื้นๆ ลึกประมาณ 1 นิ้ว แล้วหยอดเมล็ดพริกลงไปกลบดิน แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอด ไม่นานพริกก็เริ่มงอกมาให้เห็น ส่วนพวกโหระพา กะเพราะ สะระแหน่ ก็ใช้ก้านที่เราเด็ดใบแล้วมาปัก ตะไคร้นี่ง่ายสุดๆ แค่เอาต้นตะไคร้มาปัก (ด้านหัวลงดิน) ไม่กี่วันจะกลายเป็นกอเลย

หลักการ การทำสวนครัว แบบผสมผสาน

การปลูกผักบุ้งในกระถางก็ทำได้ หรือการปลูกผักบุ้งบนต้นกล้วยก็สามารถทำได้ ผักบุ้งเป็นไม้ที่ปลูกได้ในดินทุกชนิด ตั้งแต่ในดินที่แห้งแล้งไปจน ถึงที่ที่มีน้ำมาก

และหากมีน้ำมากก็จะทำให้ลำต้นเจริญงอกงามดี มีความกรอบมากกว่าผัก บุ้งที่เจริญในที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ผักบุ้งยังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็วสามารถปลูกหรือขยายพันธุ์ได้โดยการแยกกิ่งแก่ไปปักชำเท่านั้น

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ แบบ สวนครัวผสม นี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภออีกด้วย ดังเช่น ที่วัดคู้ธรรมสถิติ์วราราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้มีการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

ซึ่งนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ โดยมีเกษตรกรทั้งสามอำเภอเข้าร่วมงานกว่า 600 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับเกษตรกรตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

การทำสวนครัวแบบแขวน ผสมผสานศิลปะเข้าด้วยกัน

การนำพืชผักสวนครัว เช่น พริก ตะไคร้ มะกรูด ผักชีฝรั่ง ต้นหอม มาดัดแปลงปลูกลงในวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถแขวนไว้แถวชายคา หรือข้างๆ บ้านได้ ซึ่งนอกจากผู้ปลูกเลี้ยงจะได้ประโยชน์ คือสามารเก็บรับประทานได้แล้วยังสามารถใช้ประดับประดาบ้านเรือนให้สวยงามแทนไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปได้อีกด้วย

ในการปลูกผักหรือพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นต้องมีดินหรือวัสดุให้ต้นพืชยึดเกาะรวมทั้งมีน้ำ แหล่งธาตุอาหารและสิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพิจารณาจากส่วนประกอบ

ปลูกผักสวนครัวในกระถาง
ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

สภาพแสงและร่มเงา มีความจำเป็นในขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหารโดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งความต้องการแสง ในการปลูกผัก ดังนี้

  • สภาพที่ไม่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรปลูกพืชผักที่สามารถเจริญเติบโตในร่มได้ เช่น ต้นชะพลู สะระแหน่ ตะไคร้ โหระพา ขิง ข่า และกะเพรา
  • สภาพที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกปลูกผักที่สามารถเจริญเติบโตได้ในแสงปกติ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดเขียว กวางตุ้ง พริกต่างๆ ยกเว้น พริกขี้หนูสวน

ดินและธาตุอาหารพืช สำหรับสวนครัวผสมผสาน

ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกผัก คือ ดินที่มีลักษณะร่วนซุย ถ่ายเทอากาศได้ดี ระบายน้ำดี อุดมด้วยอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช การปลูกผักในภาชนะ ควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากของพืชผักชนิดนั้นๆ

พืชผักที่หยั่งรากตื้นสามารถปลูกได้ดีในภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และภาชนะชนิดห้อยแขวนที่มีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร คือ

ผักบุ้งจีน คะน้าจีน ผักกาดกวางตุ้ง (เขียวและขาว) ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดหอม ผักกาดขาวชนิดไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง หอมแบ่ง (ต้นหอม) ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักโขมจีน กระเทียมใบ (Leek) กุยช่าย กระเทียมหัว ผักชีฝรั่ง บัวบก สะระแหน่ แมงลัก โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด) พริกขี้หนู ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ่ หัวผักกาดแดง (แรดิช)

วัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมัง ปลอกซีเมนต์ สำหรับภาชนะแขวนอาจใช้ กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้

การปลูกผักในภาชนะ

แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ดด้วยการหว่านแล้วถอนแยก หรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก และปักชำด้วยต้น (แนะนำอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การปลูกพริกขี้หนูในกระถาง

  1. การเพาะเมล็ดด้วยการหว่าน แล้วถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก ซึ่งพืชที่ควรปลูกด้วยวิธีนี้ ได้แก่ ผักบุ้งจีน คะน้าจีน ผักกาดขาวกวางตุ้ง ผักชี กุยฉ่าย ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ (กวางตุ้งไต้หวัน) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักโขมจีน ขึ้นฉ่าย โหระพา ผักชีฝรั่ง กระเทียมใบ หัวผักกาดแดง กะเพรา แมงลัก และหอมหัวใหญ่
  2. การปักชำด้วยต้น และด้วยหัว ได้แก่ หอมแบ่ง (หัว) ผักชีฝรั่ง กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก) หอมแดง (หัว) บัวบก (ไหล) ตะไคร้ (ต้น) สะระแหน่ (ยอด) ชะพลู (ต้น) โหระพา (กิ่งอ่อน) กุยช่าย (หัว) กะเพรา (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน) และแมงลัก (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน)

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

แนะเกษตรกรลงทุนในทองคำ

การลงทุนในทองคำ ดีกว่าเก็บเงินทั้งปี เพราะราคาทองขึ้นกับน้ำหนัก การซื้อทอง 12 ครั้งใน 1 ปี คุ้มกว่า

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ทำยังไงให้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ได้ผลดกและคุณภาพดี

มะนาววงปูน ปลูกผักพื้นที่น้อย สร้างรายได้ ที่รู้จักกันดีเมื่อกว่า 10 ปีก่อนจนกระทั้งกระแสเริ่มหาย แต

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
สมุนไพรที่นิยมนำมาทำเครื่องสำอางสำหรับดูแลผิวพรรณ

ปัจจุบันผู้คนหันมาสนในตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการหา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
เจาะลึกประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว จากผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมันมะพร้าว ที่เรารู้จักกันนั้น จะอ้างอิงข้อมูลเดิมที่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจากผู้เชี่ยวชาญ หากใค

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
วิธีปลูกทุเรียน ทำอย่างไรให้โตเร็ว ลูกดก

วิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว และรอดตาย และเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อห้ามในการปลูกทุเรียนที่สำคัญมันคืออะไร ล

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีตอนกิ่ง แนะนำการทำ

ขยายพันธุ์ไผ่ ด้วยการตอนกิ่ง ได้นะ วิธีการทำไม่ยากเลย และขั้นตอนก็มีหลายแบบ เท่าที่หาได้ มีแนะนำกันม

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา