วนเกษตร กับสังคมไทย

วนเกษตร หมายถึงอะไร ต่างหรือคล้ายกับการทำเกษตรทั่วไปแบบไหน มาดู

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า การทำเกษตรแบบนี้ มีทดลองให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมานานแล้ว ดังเช่น ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ทางภาคตะวันออก แล้วสามารถใช้ได้จริง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในสังคมไทย ได้อย่างไร

ก่อนการศึกษาข้อมูล ให้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบนี้กันก่อนว่า หมายถึงอะไร มีรูปแบบการจัดทำ หรือการดำเนินการ อย่างไร

วนเกษตร หมายถึง การเลียนแบบธรรมชาติ

วนเกษตร เป็นระบบการทำเกษตรกรรม ที่นำเอาหลักการ ความยั่งยืนถาวรของ ระบบป่าธรรมชาติ มาเป็นแนวทาง โดยให้ความสำคัญ อย่างสูงสุด กับการ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ

เพราะถูกมองว่า ให้ไม้เหล่านั้น เป็นองค์ประกอบหลัก ของการทำไร่นา ผสมผสานไปกับ การปลูกพืชชั้นล่าง ที่ไม่ต้องการแสงมาก เพราะอยู่ใต้ไม้ใหญ่

อาศัยร่มเงา และความชื้นจากพืชชั้นบน ที่ปกคลุมไว้แล้ว รวมไปถึง การจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตร ให้มีความหลากหลาย ของพืชและสัตว์ ซึ่งก็พูดง่าย ๆ คือ

วนเกษตร เป็นการทำเกษตรเลียนแบบธรรมชาติในป่าใหญ่ พืชและสัตว์ต่างพึ่งพากันเอง ตามธรรมชาติที่มี

ต้นอะโวคาโดที่ปลูกลงดิน

วนเกษตร ในยุคปัจจุบัน

เราหลงเดินตามชาวตะวันตกมานาน ทำลายป่าไม้ เปลี่ยนวิธีทำการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี ยาเคมีปราบศัตรูพืช ไถพรวนทำลายพรรณพืชที่ดี ๆ มุ่งแต่จะปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจเพียงบางชนิด เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายตามกระแสทุนนิยม กระแสวัตถุนิยม

ในอดีตบรรพบุรุษของเราเคยอยู่อย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สิน หรือมีก็ไม่มาก ปลูกผัก สมุนไพร มีป่าไว้ใช้เป็นแหล่งของปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีพ เราได้พลังงาน อาหาร ที่อยู่อาศัย และยาจากป่า

แต่ปัจจุบัน เริ่มมีบางคนคิดได้ เริ่มมี ปราชญ์ชาวบ้าน เริ่มมีแหล่งเรียนรู้ เริ่มมีการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ปลูกพืชอย่างเดียว หรือปลูกทีละอย่าง โดยหวังว่าจะได้เงินมาก ๆ มาจับจ่ายใช้สอยตามที่ต้องการ

โดยหลงกับสังคมทุนนิยม และวัตถุนิยม ซึ่งก็อาจอยู่รอด ได้ไม่นาน หรือแค่เพียงบางครั้ง เพราะจนแล้วจนรอด ก็มักจะมีปัญหา ของราคาผลผลิต อย่างที่เห็น ๆ กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตทางเกษตรแบบใด มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย นมโค ลำไย ฯลฯ

การออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ตามวิถีพอเพียง

ออกแบบพื้นที่ 1 ไร่ ทำอย่างไรถึงคุ้มค่าที่สุด ในยุคปัจจ

นั่นเพราะเกษตรกร ไม่อาจควบคุมปริมาณผลผลิตทั้งหมด ของตลาดโลกได้ จึงทำให้ ไม่สามารถควบควบคุม ราคาผลผลิต ได้เช่นกัน

แต่จะทำอย่างไร ให้เกษตรกรไทย ได้พ้นวังวน ของการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว วังวนของหนี้สิน หันมาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หลาย ๆ อย่าง พร้อม ๆ กัน โดยเน้นการผลิต เพื่อใช้ เพื่อกิน เหลือจึงขาย เน้นให้อยู่รอดก่อน ค่อยแลกเปลี่ยน แจกญาติมิตร อย่างที่ปราชญ์ชาวบ้านหลาย ๆ ท่าน ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำได้จริง

การทำการเกษตรแบบประณีต ในพื้นที่เพียง หนึ่งไร่ ที่กำลังส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย “วนเกษตร” สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไม่ยาก

อ้างอิง www.greennet.or.th / www.kasetorganics.org

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

การขยายพันธุ์พืช

ปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ ทำง่าย ได้ต้นเยอะ

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เริ่มแนวคิดนี้จากบทความของ คุณคม

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

ต้นมันปู ยอดผักรสดี ประโยชน์มากมาย

ต้นมันปู มันอียาง หรือ นกนอนทะเล ผักพื้นบ้านที่มากด้วยค

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

หัวเชื้อ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำใช้เองยังไงให้แดง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือ Photosynthetic Microorgani

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

การปลูกขมิ้นชันในกระถางสร้างรายได้เพิ่ม

ใครอยากปลูกผักพื้นที่น้อย สร้างรายได้ แนะนำให้อ่านเรื่อ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

สภาพดินปนทราย ปลูกพืชอะไรถึงจะดี

ดินปนทราย ปลูกอะไรดี พื้นที่การเกษตรในประเทศไทย แตกต่าง

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

ทำเกษตร แค่ไหนถึงเรียกว่า พอเพียง

เกษตรพอเพียง เอ่ยคำนี้แล้วหลายคนร้องยี้ เพราะในความนึกค

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา