เกษตรปลอดสารพิษ

เทคนิคและแนวทางในการทำเกษตรปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้สารเคมี แต่สามารถสกัดสารจากธรรมชาติเพื่อช่วยให้การทำเกษตร ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยตัวเอง

แต่ในความเป็นจริง การทำเกษตรปลอดสารพิษนั้น ไม่เชิงที่จะไม่ใช้สารเคมีใด ๆ อนุญาตให้ใช้ แต่ให้ลดปริมาณลง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ก่อนการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาหนึ่ง จะต้องงดใช้สารเคมีทุกชนิด

อาจกล่าวได้ว่า การทำเกษตรปลอดสารพิษ ก็คือการทำเกษตรโดยที่ยังคงพึ่งพาสารเคมีอยู่ ในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถดูรูปแบบการทำได้เต็ม ๆ ที่ เกษตรปลอดสารพิษ

ผักปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP คืออะไร

ผักปลอดภัย กับ GAP หรือ Good Agricultural Practice หมาย

สร้างรายได้จากผักแอโรโพนิกส์ Aeroponics ทำอย่างไร

แอโรโพนิกส์ Aeroponics คล้ายกับไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา