ไร่นาสวนผสม

แนะนำการทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ให้ระบบนิเวศน์ของพืช ผัก ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมแบบพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้มั่นคง

error: อนุญาตแบบมีที่มา