Tag: การปลูกผักออแกนิค

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
1928 views

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตัวเมืองใหญ่นั้น หลายคนเลือกที่จะปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ทำลายต้นไม้ที่เติบโตคู่พื้นที่มานานแสนนาน แต่ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะยัดเยียดความตายให้กับต้นไม้เพื่อสร้างป่าคอนกรีตแทน โดยอ้างเหตุผลว่า ความเจริญของเมืองใหญ่ ต้องมาก่อน มาเป็นตัวปิดบังความผิด ซึ่งแนวคิดเช่นนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น แต่ในอีกหลายประเทศ ก็กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ปัญหาที่ป่าคอนกรีต เติบโตสวนทางกับปริมาณของต้นไม้ โดยเฉพาะกับผลิตผลทางการเกษตรที่แทบจะหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม่ได้เลย... ผมไปเจอข้อมูล การปฏิบัติการตามล่าหาพื้นที่เพาะปลูกพืชออร์แกนิคในป่าคอนกรีตที่เว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากๆ...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
2598 views

หลักการของการทำ เกษตรอินทรีย์

ขึ้นชื่อว่า เกษตรอินทรีย์ มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการทำเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว...

กิจกรรม Organic to Schools

จากความร่วมมือของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (Organic) ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมหลักคือ Organic to School ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองซึ่งดูแลเรื่องการบริโภคของเด็กและสมาชิกในครอบครัว สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
3122 views

แนะวิธีการเลือกซื้อผักออร์แกนิค

ในประเทศไทย และประเทศแถบเอเซียนั้น เริ่มมีการปลูกผักออร์แกนิค กันมากขึ้น เนื่องจากผักนั้น มักให้คุณค่าและประโยชน์ที่หลากหลาย ซ้ำยังเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ไร้ซึ่งสารพิษเจือปน และมีแหล่งขายผักอยู่ทั่วไปตามหัวมุมเมืองต่างๆ แต่หากว่าผู้บริโภคไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อผักชนิดนี้ ก็อาจได้ผักแบบไม่สดและอาจเป็นผักที่มีสารพิษเจือปนอยู่ก็เป็นไปได้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง อาหารออร์แกนิกก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพมากเป็นพิเศษ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่จำเป็นต้องเลือกแบบ ออร์แกนิก ก็ได้ วิธีการเลือกผักกินเอง...