ปลูกขมิ้นชันสร้างรายได้หลักแสนได้จริงหรือไม่

มีจริงไหม ได้จับเงินแสน เพราะปลูกขมิ้นชันขาย ตอบว่ามีจริง

ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับ ผักสวนครัว อย่าง ขมิ้นชัน จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทำรายได้เพียง 8 เดือนก็สามารถจับเงินแสนได้แล้ว ยิ่งปลูกมากก็ยิ่งรวย แถมมีรายได้ต่อเนื่อง

ปลูกขมิ้นชันอย่างไร ได้จับเงินแสน

ขมิ้นชัน ผักสวนครัวที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหาตลาด หมดปัญหาเรื่องจะเอาไปขายที่ไหน เพราะตลาดมีความต้องการสูงและต่อเนื่อง รองรับตลอดปี สาเหตุนี่เองจึงเป็นที่มาของรายได้หลักแสน

ขมิ้นชัน เป็นพืชเศรษฐกิจ โรงงานยาสมุนไพร อุตสาหกรรมอาหาร และส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มากมาย ต้องการทั้งปี

ขมิ้นชัน พืชตระกูลข่า

เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี ลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สั้นกลมรูปไข่ มีแขนงทรงกระบอกแทงออกมาสองด้าน เปลือกสีเหลืองอ่อน เนื้อในสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมฉุน มีใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนรูปร่างคล้ายหอก แทงออกมาจากเหง้าใต้ดิน เรียงซ้อนกัน ส่วนดอกมีลักษณะเป็นช่อ ดอกมีหลายสี พบมากคือ สีขาว เหลือง แดง เขียว

ปลูกขมิ้นชันสร้างรายได้หลักแสน

แนะนำสายพันธุ์ขมิ้นชัน ที่ปลูกแล้วรวยแน่นอน

พันธุ์ขมิ้นชัน ที่นิยมปลูกมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ตรัง 1 (ขมิ้นทอง) และ พันธุ์ตรัง 84-2 (ขมิ้นด้วง)


แนะนำให้ปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม คือ ควรเริ่มปลูกขมิ้นชันในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากจะสามารถลดรายจ่ายเรื่องการให้น้ำแล้ว หน้าฝนดินไม่แข็งทำให้ขมิ้นงอกได้ดี แต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมขัง หากมีฝนตกชุก ควรเลือกวิธีการปลูกขมิ้นชันแบบยกร่อง สภาพดินปลูกก็ควรระบายน้ำได้ดี ถ้าดินไม่เหมาะสมกับการปลูก ควรปรับปรุงดินก่อน

การเก็บเกี่ยวขมิ้นชัน เตรียมส่งขายตลาด

เมื่อปลูกขมิ้นชันได้งอกงามแล้ว ผ่านไป 8-9 เดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวหัวขมิ้นได้ ซึ่งรอบการเก็บก็จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวพอดี คือประมาณปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งช่วงนี้ หัวขมิ้นชันจะแห้งสนิท สีสันสวยงาม เก็บเกี่ยวได้ง่าย และเป็นช่วงที่ตลาดต้องการอย่างมาก

วิธีปลูกขมิ้นชัน ให้ได้ราคาดี

มี 2 วิธีคือใช้หัวแม่ฝังลงในดิน และใช้แง่งที่สมบูรณ์ ฝังลงในดิน

ปลูกขมิ้นชันสร้างรายได้หลักแสน

ปลูกขมิ้นชันโดยใช้หัวแม่

ใช้หัวแม่ที่มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ เลือกขนาดน้ำหนักประมาณ 15 ถึง 50 กรัมต่อหัว หัวแม่นี้สามารถให้ผลผลิตประมาณ 3,300 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระยะปลูก 75×30 เซนติเมตร ถ้าขนาดเล็กลงผลผลิตจะลดลงตามสัดส่วน

แง่งขมิ้นชัน สร้างรายได้หลักแสน

ปลูกขมิ้นชันด้วยแง่ง

เลือกแง่งขมิ้นชันขนาด 15 ถึง 30 กรัมต่อชิ้น หรือแง่งที่มีขนาด 7 ถึง 10 ปล้องต่อชิ้นนำมาปลูก จะให้ผลผลิตน้ำหนักสดประมาณ 2,800 กิโลกรัม ต่อไร่

ก่อนนำท่อนพันธุ์ขมิ้นชันลงปลูก เพื่อป้องกันโรคเน่าและกำจัดเพลี้ย ซึ่งอาจติดมากับท่อนพันธุ์ และมักจะระบาดมากขึ้นในช่วงปีที่ 2 และ 3 ของการปลูก ให้นำท่อนพันธุ์ไปแช่ในน้ำยากันเชื้อราและยาฆ่าเพลี้ย นานประมาณ 30 นาที แล้วยกขึ้นผึ่งลมให้แห้ง

วิธีปลูกขมิ้นชัน ให้ได้เงินแสน ตลาดต้องการ

ขุดหลุมลึกพอประมาณ รองก้นหลุมด้วย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ ก่อน ประมาณ 50 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อนวางท่อนพันธุ์ลงในแปลงให้รดน้ำจนดินชุ่ม แล้ววางท่อนพันธุ์ขมิ้นชันลงเลย เสร็จแล้วกลบดินหนาประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร

ขมิ้นชันจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 30 ถึง 70 วันหลังปลูก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของท่อนพันธุ์ ในระยะนี้ให้รดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า พอดินชุ่มก็เพียงพอ

หากฝนทิ้งช่วงไปขณะที่ขมิ้นชันยังมีขนาดเล็กอยู่ ให้รดน้ำพอชุ่ม หรืออาจใช้วัตถุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ เมื่อต้นขมิ้นชันโตแล้ว และอยู่ในช่วงฤดูฝน ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ

การปลูกขมิ้นชัน

โรคและแมลงศัตรูพืชของ ขมิ้นชัน


การดูแลรักษาแปลงขมิ้นชันนั้น หลังจากต้นงอกแล้ว ต้องคอยขยันกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น ไม่ให้ออกมาโตแย่งอาหารได้ และควรพรวนดินกลบโคนบ่อยๆ 

โรคและแมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะไม่มี แต่จะเกิดจากสาเหตุคือ การให้น้ำมากเกินไป ทำให้เกิดโรคเน่าของหัวขมิ้น และการเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายวัน

อีกสาเหตุคือ เกิดจากการปลูกขมิ้นชันซ้ำที่เดิมหลายครั้ง ทำให้มีโรคสะสม ซึ่งโรคที่พบได้ทั่วไปคือ โรคเหง้าและรากเน่า เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคต้นเหี่ยว และโรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา แก้ปัญหาได้ด้วยการแช่ท่อนพันธุ์ขมิ้นชันด้วยน้ำยากันเชื้อราก่อนทำการปลูก หากเกิดโรค ทางเดียวที่จะรักษาได้คือ ไถทิ้ง หรือเผาอย่างเดียว

โรคเน่าของขมิ้นชัน ที่เกิดจากแบคทีเรีย

ภาพจาก : www.svgroup.co.th

โรคและแมลงศัตรูพืชของ ขมิ้นชัน

การดูแลรักษาแปลงขมิ้นชันนั้น หลังจากต้นงอกแล้ว ต้องคอยขยันกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น ไม่ให้ออกมาโตแย่งอาหารได้ และควรพรวนดินกลบโคนบ่อยๆ 

โรคและแมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะไม่มี แต่จะเกิดจากสาเหตุคือ การให้น้ำมากเกินไป ทำให้เกิดโรคเน่าของหัวขมิ้น และการเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายวัน

อีกสาเหตุคือ เกิดจากการปลูกขมิ้นชันซ้ำที่เดิมหลายครั้ง ทำให้มีโรคสะสม ซึ่งโรคที่พบได้ทั่วไปคือ โรคเหง้าและรากเน่า เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคต้นเหี่ยว และโรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา แก้ปัญหาได้ด้วยการแช่ท่อนพันธุ์ขมิ้นชันด้วยน้ำยากันเชื้อราก่อนทำการปลูก หากเกิดโรค ทางเดียวที่จะรักษาได้คือ ไถทิ้ง หรือเผาอย่างเดียว

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา