มะเขือเปราะสายพันธุ์อะไรที่คนนิยมปลูก

มะเขือเปราะ เป็นผักสวนครัวที่อร่อยและทำได้หลากหลายเมนูสารพัด เช่น แกงเขียวหวานจานละ 250 บาทในยุคนี้

จะว่าไปแล้ว ก็ไม่เลวนักหากจะปลูกไว้ติดบ้านซักต้นสองต้น เพราะมะเขือเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีมากอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว ( ดู รายชื่อพืชทนแล้ง สำหรับปลูกในช่วงหน้าร้อน ) แม้ในช่วงขาดน้ำหนักๆ ก็สามารถออกลูกเอาไว้ขยายพันธุ์ได้ แม้จะไม่ดก และใบเหี่ยวแห้งบ้าง แต่อย่างน้อยก็จะได้ผลสำหรับเอาไปขยายพันธุ์ต่อในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อไป

อีกทั้งมะเขือเปราะเองก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผักใน 9 ชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ( ดู รายชื่อผักสวนครัว 9 ชนิดที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน ) และมะเขือเปราะเองก็สามารถปลูกในกระถางได้อีกด้วย

วิธีการปลูกมะเขือเปราะ ด้วยการเพาะเมล็ด

ส่วนใหญ่ใช้วิธีปลูกมะเขือเปราะกันแบบนี้ เพราะง่าย และได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ยกเว้นจะหาต้นมะเขือป่า หรือไม้ตระกูลมะเขือที่อายุยืน อย่าง มะเขือพวงที่มีอายุหลายปี มาทำการเสียบยอด ทาบกิ่ง ซึ่งบทความนี้จะแนะนำการเสียบยอด การทาบกิ่ง เพื่อให้ได้มะเขือหลายแบบในต้นเดียวด้วย รออ่านกันเลย


การปลูกมะเขือเปราะ ด้วยวิธีเพาะเมล็ดลงถาดเพาะ หรือลงแปลงปลูก

 • นำเมล็ดมะเขือเปราะที่คัดเลือกแล้ว แช่ในน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ 20 นาที
 • เตรียมภาชนะ หรือถาดเพาะ จากนั้นผสมดินและปุ๋ยคอกลงไป หากฉีดพ่นด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซ้ำอีกรอบให้กับดินปลูกด้วยจะดีมาก
 • ใช้ไม้หรือนิ้ว จิ้มดินให้เป็นรู ลึกประมาณ 3-5 ซม. หลังจากนั้นนำเมล็ดมะเขือเปราะใส่ลงไป กลบดินปิดบางๆ วางภาชนะปลูกไว้ในที่ร่ม
 • ประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก รดน้ำวันละครั้งช่วงเช้า รอจนกว่าต้นอ่อนจะได้ใบคู่ก็ยกไปให้โดนแดดบ้างประมาณครึ่งวัน ต้นมะเขือจะโตเร็วขึ้น
 • ประมาณ 20-30 วัน สามารถย้ายกล้าลงปลูกในกระถาง หรือแปลงปลูกได้แล้ว ระหว่างนี้ บำรุงด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และปุ๋ยคอกรอบโคนต้น สามารถนำไปไว้กลางแดดทั้งวันได้แล้ว โดยให้รดน้ำวันละครั้ง อย่าให้ดินแห้งเกินไป
 • เมื่อต้นมะเขือแตกกิ่งใหม่ เลี้ยงจนสูงพอ ให้หมั่นเด็ดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่อยู่เสมอจนได้ทรงสวยแล้วจึงเว้นให้ติดดอก
 • ในช่วงมีดอกและติดผล จะมีหนอนเจาะและแมลงมารบกวนบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก แก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้และเด็ดผลที่หนอนเจาะทิ้งเพื่อต้นพืชจะได้ไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงผลที่เสีย

หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ทำใช้เอง ไม่ต้องง้อใคร ด้วยสูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน เพิ่มอัตราการดูดซึมแร่ธาตุให้แก่พืช ใช้ได้บ่อยไม่มีอันตรายใดๆ พร้อมสูตรการทำหัวเชื้อ ง่าย ทำเองได้ กดเลย

ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เอง

เมื่อได้ต้นอ่อนมาแล้ว ให้แยกปลูกลงกระถาง หรือแปลงปลูก เว้นระยะห่างจากต้นประมาณ 50 ซม. เพื่อไม่ให้ชิดกันมากเกินไป บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักทั่วไป

มะเขือเปราะเป็นพืชที่ต้องการแสงครึ่งวัน และต้องการน้ำมากในช่วงแรก จึงจำเป็นต้องปลูกไว้กลางแจ้ง และรดน้ำเช้า-เย็นในช่วงแรกก่อนติดดอก

การปลูกมะเขือเปราะ และเสียบยอดมะเขือพันธุ์อื่น

เทคนิคการเสียบยอดมะเขือเปราะ เพื่อให้ได้มะเขือพันธุ์อื่นในต้นเดียว

เทคนิคนี้แพร่หลายในวงการเกษตรอย่างมาก จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาในการปลูกมะเขือลงได้มากสุด ใช้ได้ผลดี

เนื่องจากมะเขือเปราะเป็นพืชอายุไม่นาน เพียงปีเศษๆ ก็จะแห้งและเฉาตาย แต่มะเขือพวงมีอายุยาวนานหลายปี จึงทำให้เกษตรกรคิดวิธีที่จะไม่ต้องปลูกมะเขือเปราะ และมะเขือชนิดอื่นๆ ที่มีอายุสั้น เช่น มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือม่วง หลายรอบ จึงเกิดเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณมะเขือให้ลูกดกได้ง่ายๆ


นอกจากการเด็ดยอดให้มะเขือออกลูกเยอะขึ้นแล้ว การเสียบยอดมะเขือ โดยการนำพันธุ์มะเขือต่างชนิดกัน มาผสมกับต้นตอพันธุ์มะเขือที่มีอายุยืน เช่น มะเขือพวง จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น อายุการเก็บเกี่ยวก็ยาวนานขึ้น ที่สำคัญ ได้มะเขือต่างชนิดกันด้วย เทคนิคนั้นคือ

การเสียบยอดมะเขือต่างพันธุ์ ให้ได้ต้นมะเขือหลายชนิด

การปลูกมะเขือเปราะ และเสียบยอดมะเขือพันธุ์อื่น

เทคนิคการเสียบยอดมะเขือ เพิ่มผลผลิต ได้มะเขือต่างชนิด

 • ใช้ต้นตอพันธุ์มะเขือพวง หรือมะเขือป่า ที่มีอายุยืน
 • นำกิ่งมะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว หรือมะเขือที่ต้องการ นำมาตัดเฉียงเพื่อเสียบยอด ควรเลือกยอดที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
 • ตัดกิ่งต้นตอพันธุ์ แล้วผ่ากลาง ไม่ต้องลึกมาก ประมาณ 2 ซม.
 • นำยอด หรือกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ เสียบในร่องที่ผ่าของต้นตอพันธุ์
 • นำเชือกหรือพลาสติก พันรอบรอยผ่ากับกิ่งพันธุ์ให้ติดกัน และป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลาย
 • นำถุงพลาสติกมาคลุมยอดที่เสียบไว้ ใช้ยางรัดให้แน่น ประมาณ 1 สัปดาห์ยอดใหม่จะค่อยๆ เติบโตขึ้นมา
 • เมื่อยอดมะเขือที่เสียบไว้โตขึ้น ให้เอาถุงครอบออก และดูแลต้นพันธุ์ต่อไป รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก รอบโคนต้น บำรุงให้มะเขือติดลูกพันธุ์อื่นยาวไป

มะเขือพวง ออกลูกเป็นมะเขือเทศ มะเขือเปราะ และอีกหลายชนิด

แปลงสาธิต การทำต้นมะเขือพวง ที่เสียบด้วยยอดมะเขือชนิดอื่นๆ จนเกิดเป็นมะเขือหลายชนิดในต้นเดียว ในคลิปนี้ เรียกว่าเป็นต้นมะเขือพวงมีชู้ ออกลูกเป็นมะเขือเทศ มะเขือเปราะ ผลงานของนักวิชาการสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่


สายพันธุ์มะเขือเปราะที่นิยมปลูก

 • มะเขือเปราะพิจิตร เป็นมะเขือเปราะเจ้าพระยาที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร(เดิม) มีลักษณะผลกลม สีขาว มีลายสีเขียว
 • มะเขือเปราะคางกบ 1 มีลักษณะผลกลม สีเขียว ลายขาว
 • มะเขือเปราะคางกบ 2 มีลักษณะผลรูปหยดน้ำ สีเขียว ลายขาว

มะเขือเปราะคางกบ 1 และ 2 รวบรวมและคัดพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทั้ง 3 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์แท้ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์เองได้ ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุ์ 100 กรัม เพียง 30 บาท

ที่มาคลิป : https://news.mthai.com/general-news/692876.html

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา