ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทย ของข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับไว้ทำเส้น เพราะให้คุณภาพเส้นที่เหนียว นุ่ม น่าลิ้มลอง

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นอาหารจานเส้นทั่วไปมักทำจากแป้งข้าว แต่รู้ไหมว่าอาหารเส้นที่อร่อยที่สุด ควรจะมาจากผลิตภัณฑ์จากข้าวขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่สู่สุดยอดข้าวแปรรูปเป็นอาหารจานเส้น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวไทยที่เหมาะเอาไปแปรรูป

ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ไปเมื่อปี 2555 โดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังลึก และเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะการนำไปทำเส้นหมี่ และเส้นขนมจีน

ซึ่งผลิตภัณฑ์เส้นที่ได้จะมีความเหนียว นุ่ม มากกว่าผลิตภัณฑ์เส้นทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ข้าวสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร และเหมาะกับการปลูกในพื้นที่มีน้ำท่วมขังนานกว่า 1 เดือน สำหรับพื้นที่น้ำลึกในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพื้นที่ข้าวขึ้นน้ำ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี, อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปลูก

จากการทดลองในแปลงปลูกพบว่า ข้าวพันธุ์นี้ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

ต้นกำเนิดข้าวเจ้าขาวบ้านนา 432 ข้าวพันธุ์ไทย

ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมนี้เป็นข้าวนาปี ถูกพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดย คุณอุดมพรรณ พรหมนารท และคณะ

ข้าวพันธุ์นี้เริ่มคัดเลือกกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกคัดพันธุ์มาเรื่อย ๆ กระทั่งได้พันธุ์ตามลักษณะที่ต้องการ โดยลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่นคือ

  • เป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง
  • ออกดอกประมาณวันที่ 10-14 พฤศจิกายน
  • ลำต้นสูงประมาณ 218 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ)
  • เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขังสูง
  • เมื่อแปรรูปจะได้ความเหนียว นุ่ม และอร่อยมาก
ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

สำหรับคุณภาพการหุงข้าวพันธุ์นี้ เมื่อหุงแล้วจะมีปริมาณอมิโลสค่อนข้างสูง ข้าวสุกร่วนและแข็ง จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น ได้แก่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน เส้นก๋วยจั๊บ หรืออื่นๆ โดยคุณภาพเส้นจะมีลักษณะเหนียวนุ่ม มีความหนึบแต่ไม่แข็ง ถือว่าให้คุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเส้นที่มาจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวชนิดอื่น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ขาวบ้านนา 432 ทางออกเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมสูง

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยในปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องคำนึงถึงผลผลิตต่อไร่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอาการ และสภาพภูมิประเทศอีกด้วย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่เหมาะและเป็นลักษณะจำเพาะที่สุด

ยังต้องมีการวิจัยและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องของตลาดข้าวที่จะเข้ามารองรับ รวมถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอย่างน้ำท่วมและฝนแล้งอีกด้วย มิเช่นนั้นแล้วงบประมาณที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดดอกออกผลใด

ข้าวขาวบ้านนา 432 ข้าวนาปีที่สามารถขึ้นน้ำ และปลูกได้ดีในนาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร มีช่วงเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10-14 ธันวาคม โดยข้าวขาวบ้านนา 432 สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 449 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พลายงามปราจีนบุรีถึง 33%

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ข้าวขาวบ้านนา 432 จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับปรุง สายพันธุ์ข้าวไทย ที่กรมการข้าวพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพราะนอกจากจะทนทานกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศที่น้ำท่วมขังได้นานแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงถึง 449 กิโลกรมต่อไร่

ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษของข้าวที่เหมาะกับการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน ทำให้ข้าวขาวบ้านนา 432 คือหนึ่งในสายพันธุ์ข้าวไทยยุคใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างความหวังให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวนา ที่มีพื้้นที่ทำนาอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีกด้วย

เฉพาะจุดเด่นที่เหมาะกับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูป ไม่ใช่ตลาดสำหรับการบริโภคที่กำลังประสบปัญหาในด้านราคาและการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ข้าวขาวบ้านนา 432 มีจุดขายใหม่ที่ดูจะมีอนาคตสดใสมากกว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว จะช่วยสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว และช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของชาวนาได้อย่างมีเสถียรภาพ

ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไป ข้าวบรรจุภัณฑ์ ขนมจีน หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น อาจมีคำที่อยู่ข้างกล่องโดยระบุสรรพคุณเอาไว้ว่า ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวบ้านนา 432 ที่ทั้งเหนียว นุ่ม และอร่อยก็เป็นได้

สนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย เท่ากับสนับสนุนเกษตกรชาวนาไทย

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา