ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทย ของข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับไว้ทำเส้น เพราะให้คุณภาพเส้นที่เหนียว นุ่ม น่าลิ้มลอง

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นอาหารจานเส้นทั่วไปมักทำจากแป้งข้าว แต่รู้ไหมว่าอาหารเส้นที่อร่อยที่สุด ควรจะมาจากผลิตภัณฑ์จากข้าวขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่สู่สุดยอดข้าวแปรรูปเป็นอาหารจานเส้น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวไทยที่เหมาะเอาไปแปรรูป

ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ไปเมื่อปี 2555 โดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังลึก และเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะการนำไปทำเส้นหมี่ และเส้นขนมจีน

ซึ่งผลิตภัณฑ์เส้นที่ได้จะมีความเหนียว นุ่ม มากกว่าผลิตภัณฑ์เส้นทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ข้าวสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร และเหมาะกับการปลูกในพื้นที่มีน้ำท่วมขังนานกว่า 1 เดือน สำหรับพื้นที่น้ำลึกในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพื้นที่ข้าวขึ้นน้ำ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี, อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปลูก

จากการทดลองในแปลงปลูกพบว่า ข้าวพันธุ์นี้ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

ต้นกำเนิดข้าวเจ้าขาวบ้านนา 432 ข้าวพันธุ์ไทย

ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมนี้เป็นข้าวนาปี ถูกพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดย คุณอุดมพรรณ พรหมนารท และคณะ

ข้าวพันธุ์นี้เริ่มคัดเลือกกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกคัดพันธุ์มาเรื่อย ๆ กระทั่งได้พันธุ์ตามลักษณะที่ต้องการ โดยลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่นคือ

  • เป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง
  • ออกดอกประมาณวันที่ 10-14 พฤศจิกายน
  • ลำต้นสูงประมาณ 218 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ)
  • เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขังสูง
  • เมื่อแปรรูปจะได้ความเหนียว นุ่ม และอร่อยมาก
ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

สำหรับคุณภาพการหุงข้าวพันธุ์นี้ เมื่อหุงแล้วจะมีปริมาณอมิโลสค่อนข้างสูง ข้าวสุกร่วนและแข็ง จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น ได้แก่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน เส้นก๋วยจั๊บ หรืออื่นๆ โดยคุณภาพเส้นจะมีลักษณะเหนียวนุ่ม มีความหนึบแต่ไม่แข็ง ถือว่าให้คุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเส้นที่มาจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวชนิดอื่น

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ขาวบ้านนา 432 ทางออกเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมสูง

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยในปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องคำนึงถึงผลผลิตต่อไร่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอาการ และสภาพภูมิประเทศอีกด้วย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่เหมาะและเป็นลักษณะจำเพาะที่สุด

ยังต้องมีการวิจัยและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องของตลาดข้าวที่จะเข้ามารองรับ รวมถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอย่างน้ำท่วมและฝนแล้งอีกด้วย มิเช่นนั้นแล้วงบประมาณที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดดอกออกผลใด

ข้าวขาวบ้านนา 432 ข้าวนาปีที่สามารถขึ้นน้ำ และปลูกได้ดีในนาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร มีช่วงเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10-14 ธันวาคม โดยข้าวขาวบ้านนา 432 สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 449 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พลายงามปราจีนบุรีถึง 33%

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะทำเส้น

ข้าวขาวบ้านนา 432 จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับปรุง สายพันธุ์ข้าวไทย ที่กรมการข้าวพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพราะนอกจากจะทนทานกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศที่น้ำท่วมขังได้นานแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงถึง 449 กิโลกรมต่อไร่

ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษของข้าวที่เหมาะกับการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน ทำให้ข้าวขาวบ้านนา 432 คือหนึ่งในสายพันธุ์ข้าวไทยยุคใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างความหวังให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวนา ที่มีพื้้นที่ทำนาอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีกด้วย

เฉพาะจุดเด่นที่เหมาะกับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูป ไม่ใช่ตลาดสำหรับการบริโภคที่กำลังประสบปัญหาในด้านราคาและการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ข้าวขาวบ้านนา 432 มีจุดขายใหม่ที่ดูจะมีอนาคตสดใสมากกว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว จะช่วยสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว และช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของชาวนาได้อย่างมีเสถียรภาพ

ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไป ข้าวบรรจุภัณฑ์ ขนมจีน หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น อาจมีคำที่อยู่ข้างกล่องโดยระบุสรรพคุณเอาไว้ว่า ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวบ้านนา 432 ที่ทั้งเหนียว นุ่ม และอร่อยก็เป็นได้

สนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย เท่ากับสนับสนุนเกษตกรชาวนาไทย

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคการบำรุงดินให้สมบูรณ์

การบำรุงดิน ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเน้นในเรื่องการเพาะปลูกเป็นหลัก แล

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การดูแลและฟื้นฟูต้นไม้หลังน้ำท่วม

ประเทศไทยในยุคนี้ ดูเหมือนน้ำจะท่วมทุกปีแล้วล่ะ อาจเพราะเราบริหารจัดการน้ำกันไม่ดีพอ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
วนเกษตร กับสังคมไทย

วนเกษตร หมายถึงอะไร ต่างหรือคล้ายกับการทำเกษตรทั่วไปแบบไหน มาดู

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
เก็บโค้ดส่งฟรี เดือนเมษายน 66

รีบเก็บโค้ดส่งฟรี Shopee เดือนเมษายน 66 ก่อนหมด อดแดก รวมโค้ดส่งฟรี เงินคืน และสินค้าลด 20-50% หลายร

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
เกษตรแบบพอเพียง ทำอย่างไรถึงได้ผล

ในหลวง ร.9 ท่านบอกเราตั้งแต่ปี 2517 พระองค์ทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ต้นมะกอกโอลีฟ พืชทนแล้งที่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจ

ปลูกมะกอกโอลีฟไว้ในสวน ดีจริงหรือไม่ ช่วงนี้ผู้เขียนบ้าจัดสวน เลยมีข้อมูลที่อยากแชร์เผื่อผู้สนใจอยาก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา