ปรับปรุงดิน ปุ๋ย การบำรุงดิน

วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะกับการปลูกพืช การแก้ปัญหาดินเค็ม เปรี้ยว แข็ง และข้อมูลการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำรุงดิน