ข้าวคุณภาพส่งออก

ข้าวคุณภาพดี มาตรฐานส่งออก รายการข้าวพันธุ์ดีของไทย ที่มีคุณภาพดีและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

error: อนุญาตแบบมีที่มา