ผักสลัด

ผักสลัด ก็ต้องรับประทานสดกันได้ ผักพวกนี้ได้แก่ ตระกูลผักกาดหอม และผักใบอ่อนชนิดต่างๆ ซึ่งผักกาดหอมที่สามารถกินสดได้นั้นมีไม่ต่ำกว่า 4-5 ชนิดเลย โดยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ จากสีและเนื้อสัมผัส