Tag: ผักไร้ดิน

แอโรโพนิกส์ Aeroponics
15405 views

แอโรโพนิกส์ Aeroponics

หลายคนรู้จักคำว่า ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics หรือ ผักไร้ดิน หรือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แต่ก็ยังมีคนอีกหลายคนเหมาเอาว่า ระบบแอโรโพนิกส์ หรือการปลูกพืชในระบบ Aeroponics คือระบบการปลูกผักชนิดเดียวกัน วันนี้อยากจะมาจำแนกถึง ระบบผักไร้ดินสองระบบนี้ เพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้น ว่ามีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกันอย่างไร แอโรโพนิกส์ Aeroponics...

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ
3810 views

สวนผัก ในบ้านสวน

ใครว่าบ้านจะมี สวนผัก ไม่ได้ หรือใครว่าผักในสวน จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ ยิ่งบ้านอิฐบ้านปูนที่มีพื้นที่น้อยขนาดเนื้อที่แทบจะยืนยังไม่มี แต่รู้หรือไม่ว่าพื้นที่เท่านี้สามารทำ สวนผัก เป็น สวนครัว ได้ หากมีพื้นที่ คุณก็จะได้ทั้งความประหยัด และปลอดภัย จากสารพิษเจือปน "สวนผัก" เป็นคำจำกัดความที่ทำให้นึกถึงสวนใหญ่ๆ พื้นที่ใหญ่ๆ...

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
4410 views

ทางเลือกใหม่ การปลูก ผักไร้ดิน

ทางเลือกในการลงทุนการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยความสนใจในความเป็นไปของวงการเกษตรทั้งเรื่องของผลผลิต วิธีการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการพัฒนา หรือแนวคิดที่ยังขาดๆ เกินๆ อีกมาก ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผลิตคะน้าออกมาในแต่ละวันมีจำนวนมาก และราคาถูกแต่ขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าคะน้าฮ่องกงจากประเทศจีนในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง หรือการใช้ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศที่สูงกว่าอีกหลายประเทศมากในขณะที่ผลผลิตที่ได้น้อยกว่ากันหลายเท่าตัวแม้แต่การใช้พื้นที่ หรือแรงงานในการเกษตรของบ้านเราก็ไม่คุ้มค่า และขาดประสิทธิภาพจนเกิดสภาพขาดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมมาอย่างยาวนาน แต่การพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาพัฒนาด้านการเกษตรยังไม่กว้างขวางลงไปสู่ภาคการผลิตและเกษตรกรอย่างทั่วถึง...

ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ DRFT

DRFT หรือ Dynamic Root Floating Technique คือระบบการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิกส์ โดยที่ระบบนี้เป็นการปลูกพืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ่านรากพืชโดยตรง ให้สารอาหารเหล่านี้ในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกพืชโดยเฉพาะ ระบบ Dynamic Root Floating Technique สามารถดูรายละเอียดการปลูกได้ที่ ผัก...