ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว สวนครัวที่ควรมีติดบ้าน เป็นพืชตระกูลถั่ว ซึ่งมีลำต้นเป็นเถาเลื้อยมีมือจับ แปลงปลูกถั่วฝักยาว โดยการทำค้าง จะให้ผลผลิตสูง ถั่วฝักยาว เป็นผักที่ปลูกง่ายโตเร็ว ปลูกได้ตลอดปี ในดินแทบทุกชนิด มีความนิยมบริโภคกันมากในเมืองไทย สามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา