ขมิ้น

ขมิ้น เป็นผักสวนครัวที่แนะนำให้ปลูกไว้ติดบ้าน ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีวันอดตาย แนะนำการปลูกขมิ้นให้ได้ผลผลิตดี แต่ต้นทุนต่ำแบบเกษตรอินทรีย์