ผักกาดแดง

ผักกาดแดง เป็นพืชเมืองหนาวอยู่ในวงศ์ผักกระหล่ำ Brassicaceae (Cruciferae) หรือ Mustard family. ต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกที่หมายถึง quick appearing หรือพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ปลูกกันมากในประเทศอียีปต์ ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศจีน และญี่ปุ่น

แนะนำการปลูกหัวผักกาดแดง ให้อร่อยและได้คุณค่า

ประเทศไทยเรามีการทำเกษตรอินทรีย์กับผักสวนครัวกันกว้างขว

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา