ผักกาดแดง

ผักกาดแดง เป็นพืชเมืองหนาวอยู่ในวงศ์ผักกระหล่ำ Brassicaceae (Cruciferae) หรือ Mustard family. ต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกที่หมายถึง quick appearing หรือพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ปลูกกันมากในประเทศอียีปต์ ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศจีน และญี่ปุ่น

error: อนุญาตแบบมีที่มา