ผักกาดแดง

ผักกาดแดง เป็นพืชเมืองหนาวอยู่ในวงศ์ผักกระหล่ำ Brassicaceae (Cruciferae) หรือ Mustard family. ต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกที่หมายถึง quick appearing หรือพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ปลูกกันมากในประเทศอียีปต์ ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศจีน และญี่ปุ่น

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา