ข้าวก่ำ

ข้าวก่ำ ( Purple Rice ) หรือ เหนียวดำ หรือ ข้าวสีนิล คือข้าวสายพันธ์ุข้าวเหนียวที่มีสีแดงอมม่วงโดยธรรมชาติ นิยมปลูกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยจะปลูกแซมกับข้าวเหนียวอื่น ข้าวก่ำนิยมนำมาทำข้าวหลาม หรือเป็นของหวาน เช่น ข้าวเหนียวดำเปียก

ข้าวก่ำเป็นข้าวพื้นเมืองของชาติเอเชีย มีปลูกทั่วไปทั้งในลาว เวียดนาม จีน และไทย

error: อนุญาตแบบมีที่มา