น้ำมูลไส้เดือน

น้ำมูลไส้เดือน Worm Tea น้ำที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน อย่าทิ้ง นำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำชีวะภาพมูลไส้เดือนดิน (worm tea) มีประโยชน์พอๆ กับมูลไส้เดือน สามารถนำไปทำหัวเชื้อปุ๋ยหมัก หรือผสมน้ำ 1: 10 ฉีดพ่นบำรุงพืชผักได้ น้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน เพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินและพืชผักได้ดี

เลี้ยงไส้เดือนอย่างไร เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

สมัยก่อนมีขายกันไม่มาก เพราะเป็นช่วงที่คนยังไม่รู้จัก แ

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา