ไว้สำหรับการแจ้งข่าวสาร ลงประกาศฟรี หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

สำหรับแจ้งข่าวสาร สาระสำคัญสำหรับชาวเกษตรและผู้ที่ผ่านมาเห็น ลงเนื้อหาข่าวประจำวันที่จำเป็นต้องรู้ของเกษตรกร หรือสมาชิกได้รับทราบ เข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประกาศขายสินค้าฟรีได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สมาชิกจะสามารถลงเนื้อหาได้ฟรี เฉพาะในหมวด ประกาศฟรี เท่านั้น)

กฏข้อห้ามคือห้ามโพสต์เกี่ยวกับสถาบัน การเมือง การหมิ่นประมาท เนื้อหาการพนันและผิดกฏหมายทุกกรณี รวมไปถึงห้ามลงเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาที่เจาะจงสำหรับผู้ใหญ่ (18+)

หากผิดเงื่อนไขจะลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลงประกาศขายสินค้าฟรี (สำหรับสมาชิก)

ให้ลงประกาศขายสินค้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีลิ้งออกปกติ ลงเนื้อหาที่มีประโยชน์ ไม่รับเนื้อหาการพนัน เนื้อหาผิดกฏต่างๆ เช่น การเมือง สถาบัน หมิ่นประมาท ประจาน หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ (18+) ผิดเงื่อนไขลบรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลงประกาศขายสินค้าฟรี (สำหรับสมาชิก)
Forums
Share:

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้