ข่าวเกษตรพารวย

รวมข้อมูลข่าวทางด้านการเกษตร การปลูกพืชผัก ข่าวคุณภาพชีวิต เกษตรกรไทย และการทำมาหากินในเรื่องด้านการเกษตรทั่วไป

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
24 views

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา (มทร.ศรีวิชัย) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ในวันที่...

พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร
337 views

พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับตัวแทนภาคเอกชนหลายๆ รายได้ช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ยกเลิก หรือห้ามใช้ สารเคมีที่ชื่อว่า พาราควอต สรุปแล้วว่า เค้าได้ประกาศยกเลิก "พาราควอต" แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เองนะ พาราควอต...

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
1801 views

AEC อาจทำสินค้าเกษตรมีปัญหา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ เมื่อประเทศเข้าสู่ระบบ AEC อาจทำให้ สินค้า 10 ชนิดที่เป็นสินค้าทางการเกษตรเกิดอาการไปไม่รอด แนะเร่งส่งเสริมงานวิจัยช่วยเกษตรปรับตัว นำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนภาคเกษตร เพื่อรองรับ AEC ย้ำอาจกระทบสินค้าเกษตร 10 ชนิด สศก. ระดมความเห็นเร่งปรับตัว 10 กลุ่มสินค้าเกษตรรองรับ...

เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
1619 views

คาดการณ์จีดีพีภาคเกษตรปี 56 โต 1.5%

เกษตรฯ ชี้แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 56 ขยายตัวมากกว่าปี 55 ประมาณ 0.5-1.5 % พบสาขาพืชขยายตัว 3% และปศุสัตว์ขยายตัวได้ถึง 2.2% เหตุ ฟาร์มปศุสัตว์เริ่มพัฒนาระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานและเฝ้าระวังโรคระบาด ต่อเนื่อง ด้านภาคประมงหดตัวจาก อีเอ็มเอส คาดในปี...

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน
1820 views

ตลาดนัดสีเขียว อำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงกลุ่มข้าวสัจธรรม ได้จัดงานตลาดนัด สีเขียวขึ้นทุกวันพุธ ที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับรองพื้นที่อินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) และมาตรฐานอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าให้ท้องถิ่น และให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากสารตกค้างในสินค้าการเกษตรเปิดตลาดนัดสีเขียว และหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นายปิติ...

น้ำผัก สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
1833 views

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ปีใหม่นี้ หากยังไม่มีโครงการว่าจะไปที่ไหน เราอยากแนะนำ กิจกรรมท่องเที่ยวในวันขึ้นปีใหม่ เป็นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ที่น่าไปเป็นอย่างมากสำหรับ นักเกษตรมือใหม่และมือเก่าที่สนใจเกี่ยวกับ เกษตร ทั้งหลาย โดยเราขอแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้ามปี ท่องเที่ยวในงาน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เริ่มต้นกิจกรรมปลายปีนี้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยทางจังหวัดจะจัดงาน รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม เป็นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
4780 views

พืชนำร่อง เกษตรโซนนิ่ง

เมื่อรัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนชาวนาให้เป็นชาวไร่อ้อยในพื้นโซนนิ่ง หลังพบหลายพื้นที่การเกษตร ทำการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่จำเป็น และนำร่องพืช 6 ชนิด ที่เป็นพืชเกษตร โดยเฉพาะอ้อยที่เชื่อว่าแนวโน้มราคากำลังอยู่ขาขึ้นจากที่ตกต่ำมานาน หลังโกดังน้ำตาลขนาดใหญ่ในบราซิลถูกไฟไหม้ ประกอบกับความต้องการในตลาดโลกเริ่มสูงขึ้น สวนทางกับผลผลิตที่ชลอตัว หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างเต็มตัว หวังจะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยการให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแผนปฏิบัติการเต็มที่พร้อมประกาศพื้นที่เหมาะสม สำหรับการปลูกพืชนำร่อง...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
1682 views

เกษตรแฟร์ 56

มหกรรมงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2556 เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ เป็นของงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2556 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต...

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1

น้อยหน่า มีชื่อสามัญ Sugar Apple , Sweetsop, Custard Apple ภาคเหนือเรียกว่า มะนอแน้ ภาคใต้เรียกว่า ลงหนัง การจำแนกน้อยหน่า โดยทั่วไปจะจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ เช่น สีผิวของผล สีเนื้อและชนิดของเนื้อ...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
1348 views

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรัง่...