กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ตราด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตราด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เชิญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาด ในงานปีใหม่-กาชาดตราด 2557 เป็นกิจกรรมวันปีใหม่ อีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดตราด
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมวันปีใหม่จังหวัดตราดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงาน ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 ที่บริเวณสวนรุกขชาติ จังหวัดตราด

ในงานดังกล่าวเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมออกร้านธารากาชาด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมร้านกาชาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ตราด

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ หรือเงินสด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่ออกร้านกาชาดดังกล่าว โดยกำหนดให้กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เป็นวันรับมอบ คือวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

อย่าลืมไปเที่ยวงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ดีๆ แบบนี้นะครับ