The Species for jasmine rice

เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมจากถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันนั้นประเทศไทยไม่ค่อยได้สนใจที่จะดำเนินการในเรื่องของลิขสิทธิ์และการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมากเท่าใดนัก Species for jasmine rice จัดเป็นข้าวนาปี ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลือกเรียวยาว เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่น้อย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นพันธุ์ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก หากถ้าพูดถึงในเรื่องของ genus and species for jasmine rice แล้วชาวต่างชาติจะไม่ได้นึกถึงประเทศไทยเท่าไหร่นัก

genus and species for jasmine rice

แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ข้าวหอมจะมีการผสมกับข้าวพันธุ์อื่นๆ เนื่องจากข้าวหอมมีราคาแพง การขายและส่งออกจึงมีการผสมพันธุ์ข้าวอื่นๆ ตามอัตราส่วน ที่บอกว่า ข้าวหอมมะลิแท้ 100% นั้นเป็นเพียงข้ออ้าง ซึ่งจริงๆ ในถุงบรรจุข้าวนั้นมีข้าวหอมมะลิจริงอยู่เพียง 10-20% ในน้ำหนักทั้งหมดเท่านั้น และมีการแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอีกด้วยในบางตราหรือยี่ห้อสินค้า


ในอดีตนั้นประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตทุ่งกุลาร้องไห้) และมีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมกว่า 19 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยมีแหล่งผลิตสำคัญ คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด รองลงมาคือภาคเหนือ เนื่องจากสภาพดินฟ้า-อากาศและพื้นที่เพาะปลูกของทั้งสองภาคคล้ายคลึงกัน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ กล่าวคือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ชาวนาจะเริ่มหว่านไถ ในเดือนมิถุนายน และเพาะปลูกอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เมื่อฝนเริ่มหมด ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน จึงเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนความชื้นจะน้อยเพราะเป็นช่วงที่ลมหนาว จากเมืองจีนเริ่มพัดเข้ามาในสองภาคนี้ ทำให้อากาศแห้งเหมาะในการเก็บเกี่ยว การตาก การนวด ก็ทำได้ง่าย เพราะน้ำแห้งนาหมดแล้ว ไม่มีฝน จึงทำให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ สำหรับการปลูกข้าวหอมจะทำกันได้ดีเฉพาะที่ที่เป็นนาดอนเสียเป็นส่วนใหญ่

There are several types of Jasmine other than true Jasmine (genus jasminum). They include the Confederate Jasmine (genus trachelospermum), Crepe Jasmine (genus tabernaemontana), Cape Jasmine (genus gardenia) and Orange Jasmine (genus murraya). To make matters more complicated, the common names for the various Jasmines are freely applied across genera and species.

อันนี้ไม่เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ แต่เป็นเรื่องของดอกมะลิ ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่คือ ข้าวหอมนั้นจะมีกลิ่นหอม ซึ่งในลักษณะของกลิ่นหอมที่ออกมาหลังจากการทำให้สุกแล้วของเมล็ดข้าวนั้น จะมีกลิ่นเหมือนกับของดอกมะลิ