Tag: thai rice organic

Geographical Indications Thailand
8148 views

ข้าว GI ไทย

หลายคนสงสัยว่า ข้าว GI คือข้าวอะไร จริงๆ แล้ว ข้าว GI นั้นเป็นข้าวธรรมดาๆ นี่เอง แต่มีข้อพิเศษตรงที่ว่าชื่อและลักษณะสามารถบ่งชี้ถึงถิ่นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ได้ หรือในภาษาอังกฤษว่าไว้คือ Geographical Indications เป็นข้าวที่มีชื่อ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้กับแหล่งผลิตที่เป็นต้นกำเนิดของสิ้นค้านั้นๆ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน...

ลักษณะข้าว GI สายพันธุ์ไทย
147 views

ลักษณะข้าว GI สายพันธุ์ไทย

Geographical Indications หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า GI หมายถึง การเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการผลิตที่มีเอกลักษณ์ มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ผลิต สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และมีลักษณะจำเพาะที่เป็นความพิเศษในตัวสินค้า และเกี่ยวพันธ์กับผู้ผลิตสินค้านั้นๆ //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
121 views

Thai Glutinous Rice on Market

ข้าวเหนียว จัดเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมากในแถบภาคอีสานบ้านเรา และโดยเฉพาะในแถบอีสานตอนบนและทางภาคเหนือตอนบนของประเทศจะพบได้มากสุด นั่นก็เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในแถบภูมิภาคนั่นเอง เนื่องจากประชากรในแถบนี้มีการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); หากพิจารณาจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 52-53 จะพบว่ามีประมาณ 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ...

thai rice
834 views

Rices Cooked Gluten Free Rice

The problem you can run into with rice is the way it’s cooked, or rather what it’s cooked...

ประกันรายได้พันธุ์ข้าวเจ้า

นายวีระวุฒิ อัครธราดล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กนข.) มีมติให้พันธุ์ข้าวอายุสั้น จำนวน 10 พันธุ์ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ สำหรับพันธุ์ข้าวเจ้า 10 พันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ได้แก่ พันธุ์ 75,...

งามหน้าไทย โดนอียูห้ามนำเข้าผัก หลังพบปนเปื้อนศัตรูพืชซ้ำซาก

จากข่าวเกษตรวันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยอียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม โดย นายจิ รากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสหภาพยุโรปหรืออียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้า จากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม คือ...

ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง

นักวิจัยพันธุ์ข้าว เล็งวิจัยต่อยอดข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็กเป็นอาหารเสริม ชูจุดขายช่วยรักษาเบาหวานและมะเร็งได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่พบ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการวิจัยข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็กซึ่งเกิดจากการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิลสายพันธุ์ พบว่า มีคุณสมบัติพิเศษโดยจากการนำสารสกัดที่ได้จากข้าว 2 สายพันธุ์มาทดลองในหนูพบว่ามีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานและมะเร็ง สามารถลดการขยายของเซลล์มะเร็งลำไส้...

ข้าวไทยก้าวไกลเทคโนโลยี

ข้าวและเกษตรกรไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องด้วย ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักว่าข้าวมีความสำคัญต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้น กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปรับปรุงพันธุ์และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว...

Milk Organic Rice Thailand

Organic Rice with the rising number of advocacies on environmental protection, healthy lifestyles and habits, the world is...

Rice gluten free Cooking

If you go through excessive bloating and have abdominal pain after eating you may have over ate. Or...