Tag: thai rice organic

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry
238 views

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ คุณค่าข้าวไทย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แตกต่างอย่างมีมูลค่า ในตัวของมันเอง เพราะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหากถามว่ารู้จัก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry) หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าไม่รู้จัก แต่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาข้าวชนิดนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการข้าวไทย โดยเฉพาะหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ชิงตั๊ก กรุ๊ป...

การจำแนกข้าววัชพืช ออกจากข้าวปลูก และข้าวป่า
146 views

พัฒนาข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์

ทุ่งสัมฤทธิ์ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ย่าโมนำชาวโคราชสู้รบกับกองทัพเวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ นอกจากนั้นแล้ว ทุ่งสัมฤทธิ์ยังเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของโคราชอีก ลองนึกถึงว่าถ้าเรานำเอาประวัติศาสตร์ ผนวกกับกลิ่นข้าวหอมมะลิ ก็อาจจะสร้างความโดดเด่นในแง่สินค้าได้ เกิดเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ นำไปสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Identity หรือ GI) หรือ ข้าว GI อีกด้วย...

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง
134 views

ข้าว กข 49 ทำข้าวนึ่งได้ผลดี

จากเนื้อหาบทที่แล้วว่ากันด้วยเรื่องของ ข้าวนึ่ง ที่เน้นในเรื่องของการส่งออก เนื่องจากตลาดในประเทศนั้นไม่ได้รับความนิยม แต่กลับเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่แห้งแล้ง เช่น ตะวันออกกลาง และบางส่วนของแอฟริกา รวมทั้งประเทศที่ประสบกับภัยธรรมชาติบ่อยครั้งอย่างบังคลาเทศ นั้นมีความต้องการข้าวนึ่งสูงมาก //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); พันธุ์ข้าวที่เหมาะจะนำไปทำข้าวนึ่งและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ...

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง
137 views

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

จากข้าวพื้นเมือง สู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทยๆ ในสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 ให้คุณภาพเส้นที่เหนียว นุ่ม น่าลิ้มลอง ขาวบ้านนา 432 จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดข้าวแปรรูปเป็น อาหารจานเส้น //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ทำไมต้อง ปลูกข้าวแบบประณีต
132 views

ข้าวไร่สามเดือน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 5 สายพันธุ์ด้วยกัน นั่นคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 18, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 53, ข้าวพันธุ์ กข...

ข้าวนึ่งไทย ใครขายใครซื้อ Parboiled Rice
140 views

ข้าวนึ่งไทย ใครขายใครซื้อ

ใกล้จะปีใหม่แล้ว มีหลายกิจกรรมที่อยากจะลองทำ แต่เนื้อหาและงานที่ทำก็ยังไม่ได้ว่างเว้นให้สละเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ปีนี้มีแข่งการทำ seo เล็กๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แต่จนแล้วจนรอด ก็คงจะแพ้เขาอีก ก็เลยไม่ได้สมัคร แต่จะ ลองในแบบเงียบๆ เผื่อเทคนิคที่ได้รู้มา มันจะสามารถทำได้จริง.. //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle =...

เกษตรโซนนิ่ง ให้เกษตรกรปลูก อ้อย แทน ข้าว
108 views

ข้าววัชพืช คืออะไร

เราพบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม ที่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในนาหว่านข้าวแห้ง ในเขตจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี การระบาดเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2548 ข้าววัชพืช กลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่พบในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตมจำนวนหลายแสนไร่ ทั้งในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง ทำความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ตั้งแต่ 10-100%...

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
121 views

การบริโภคข้าวของไทยของคนจีน

ข้าวที่ประเทศจีนซื้อจากไทยเพื่อบริโภคมี 2 ประเภทหลัก อย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวปทุม นอกจากนั้นในปี 2013 จีนมีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ ซึ่งข้าวที่จีนนำเข้ามากขึ้นนั้น กว่าร้อยละ 40 เป็นข้าวเหนียว โดยส่วนใหญ่มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นสินค้าอาหาร ส่วนข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวคุณภาพดีนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดจีน โดยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง และมักมีการนำไปใช้บริโภคในตลาดระดับบน...

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง
127 views

ข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค

ในรายละเอียดรวมถึงเนื้อหาในการพิจารณาด้านส่งออกข้าวไทยไปสู่ประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นคือ จีน ยักษ์ใหญ่ของการนำเข้าข้าวจากหลายประเทศ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค จะพบว่าในประเทศจีนมักมีการบริโภคข้าวประเภท Oryza Saiva ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในทวีปเอเซีย และเป็นข้าวส่วนใหญ่ที่มีการค้าขายในตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม... //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
103 views

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

ข้าว ถือเป็นพืชอาหารที่สําคัญของคนไทย คนในเอเชีย และคนทั่วโลกรวมเกือบเจ็ดพันล้านคน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกในปี 2554 ซึ่งมีประมาณ 1,001.25 ล้านไร่ และได้เพิ่มขึ้นจาก 973.19 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2551 ในจํานวนนี้เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวในทวีปเอเชียประมาณร้อยละ 90 โดยมี อินเดียเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับหนึ่งของโลก...