Tag: thai rice berry

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry
238 views

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ คุณค่าข้าวไทย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แตกต่างอย่างมีมูลค่า ในตัวของมันเอง เพราะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหากถามว่ารู้จัก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry) หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าไม่รู้จัก แต่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาข้าวชนิดนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการข้าวไทย โดยเฉพาะหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ชิงตั๊ก กรุ๊ป...