Tag: thai herbs for the colon

Milk Organic Rice Thailand

Organic Rice with the rising number of advocacies on environmental protection, healthy lifestyles and habits, the world is...

แกงมะรุม สมุนไพรไทย

มะรุม ไม้กลางบ้านของไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานนอกจากจะรับประทานอร่อยแล้ว ชาวอินเดียยังได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ได้ถึง 300 ชนิด จัดเป็น พืชสมุนไพรไทย อีกอย่างที่มีชื่อ องค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการรักษาโรคขาดอาหารและอาการตาบอด ซึ่งเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเดิบโตในประเทศด้อยพัฒนาเช่นกลุ่มประเทศ ในอาฟริกาตอนใต้และประเทศอินเดีย กลุ่มองค์การกุศลมากมายได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ เพราะจัดเป็นสมุนไพรชั้นดี รวมทั้งประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์จำนวน 25 ท่านจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ทำการทดลองวิจัยในการที่จะนำมารักษาผู้ป่วย...

ไพล สมุนไพร is thai herbs for the colon

ไพล มีประโยชน์มากมาย จากบทความใน wikipedia ให้ข้อมูลว่า ไพลนั้นเป็นพืชลงหัวและมีเหง้าใหญ่ มีเนื้อในสีเหลือง กลิ่นหอม ลักษณะใบเรียวยาวปลายแหลม ดอกออกรวมกันเป็นช่ออยู่บนก้านช่อดอก สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้ ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยานั้นจะเก็บเหง้าที่แก่จัด หลังจากต้นไพลลงหัวแล้ว โดยสรรพคุณที่ใช้เป็นยาของไพลนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่นว่า แก้ฟกช้ำ บวม เคล็ด...

kee-lek thai herbs for the colon
1096 views

Thai Herbs For The Colon

The herb leaves are whitish green on both sides and bear spiny teeth on the margins. The yellow...

มะรุม สมุนไพรไทยใช้รักษาโรค

มีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่สหรัฐอเมริกา ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง เม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดง (ลูคีเมีย) และปอดมีปัญหาอักเสบ ไปหาหมอ หมอก็รักษาที่ละโรค พอดีปวดฟันไปถอนฟัน หมอให้กินยาเพนนิซิลิน ดันแพ้ยาอย่างรุนแรง จนเกิดอาการบวมและลามไปที่ไตเกิดปัญหา หมอต้องเริ่มรักษาใหม่ของแต่ละโรคเพราะว่ายาที่รักษาแต่ละโรค จะมีเพนนิซิลินเป็นส่วนประกอบ และหมอก็ให้เค้าเตรียมทำใจ พอดีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเป็นชาวพม่า แม่ป่วยเป็นมะเร็ง เค้าต้องการหายารักษาโรค...

การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

กรมข้าวสำรวจดินหวังเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมกับการปลูกข้าวในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตใน 60 จังหวัด นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า กรมการข้าว โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว ตามเขตศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ด้วยการสำรวจดินนาที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวระดับต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แล้วใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ และตามค่าวิเคราะห์ดิน...

เกษตรอินทรีย์

ชื่อนี้สำคัญไฉน ปกติทั่วไปการเกษตรไทยๆ นิยมของนอก คือนิยมนำปุ๋ยเคมีเข้ามาเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลต่างๆ นับตั้งแต่อดีตที่มีการคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นมาแล้ว และเทคโนโลยีใหม่ๆ รุดหน้าไปมากทำให้เกษตรกรไทยที่ยังคงวิถีเดิมๆ อยู่ไม่ได้ หรือไม่อยากจะอยู่ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันบังคับแกมข่มขู่ให้หันเข้าหาวงจรเคมี เพิ่มผลผลิต เพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋า โดยที่ไม่ได้คิดเลยว่า กำลังก้าวเท้าเข้าไปพบกับความยากจนยิ่งขึ้นๆ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มที่จะสุดโต่ง และย้อนหันหลังกลับไปพบว่า วิธีแบบดั้งเดิมนั่นแหละ คือวิธีที่ดีที่สุด...

ส่งเสริมปลูกชาน้ำมันในพื้นที่สูง

พระราชดำริในเรื่อง "ชาน้ำมัน" เพื่อส่งเสริมการปลูกให้เกษตรในพื้นที่สูง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนา "ชาน้ำมัน" ในประเทศไทย จึงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและพัฒนาการปลูกบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชน น้ำมัน ชา...ได้รับสมญาว่า "น้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก" เนื่องจากมีสรรพคุณใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกมาก มีสรรพคุณทางการแพทย์ สามารถช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย...