Tag: thai glutinous rice

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
6 views

การบริโภคข้าวของไทยของคนจีน

ข้าวที่ประเทศจีนซื...

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง
7 views

ข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค

ในรายละเอียดรวมถึง...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
8 views

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

ข้าว ถือเป็นพืชอาห...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
5 views

Thai Glutinous Rice on Market

ข้าวเหนียว จัดเป็น...