Tag: rice organic thailand

ข้าวกระยาคู หรือข้าวยาคู

ข้าวกระยาคู หรือ ข้าวยาคู เป็นข้าวที่นำมาปรุงกับอาหารอื่นๆ เช่น ในสมัยพุทธกาล พระอานนท์ก็เคยปรุงข้าวกล้อง ถั่วเขียว และงาทำเป็นข้าวเหลวๆ ถวายพระพุทธเจ้า ตอนที่ท่านตถาคตประชวรด้วยโรคลมในท้อง ดังนั้น ข้าวกระยาคู จึงเหมาะสำหรับโรคเกี่ยวกับท้อง แก้หิวกระหาย ชูกำลัง และแก้อาการอ่อนเพลีย บ้างก็ว่าเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย...

Rice gluten free Cooking

If you go through excessive bloating and have abdominal pain after eating you may have over ate. Or...

การปลูกข้าวบัสมาติ

คนไทยคุ้นชินกับข้าวหอมมะลิ จนนึกว่าเป็นข้าวหอมพันธุ์เดียวของโลก ทั้งที่ความจริงว่า พันธุ์ข้าวหอมมีหลากหลาย มีปลูกกันในหลายประเทศ และเป็นคู่แข่งหอมมะลิไทยอีกด้วย บัสมาติ เป็นพันธุ์ข้าวหอม เมล็ดยาว ปลูกในอินเดีย ปากีสถาน แตกหน่อเป็นพันธุ์ข้าวหอมอย่างอื่น เช่น เท็กซ์มาติ แวฮานิ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างบัสมาติกับข้าวพันธุ์อเมริกัน และมีปลูกในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกัน หยิบเรื่องบัสมาติมาเขียน...

Genus and Species for Jasmine Rice

Jasmine Rice โดยการบริโภคข้าวไทยในปัจจุบันคนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบ ว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก ถ้าเรามาบริโภคข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 24 บาท ก็...

สารอาหารที่พืชต้องการ พืชไม่กินปุ๋ย
3671 views

การใช้ปุ๋ยเคมี กับ การทำเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ นั้น เป็นระบบเกษตรที่ผลิตแบบที่เป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการที่ว่า การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกัน และในขณะเดียวกันนั้น...

Culture of Rice Genus Species

Thailand: the Culture of Rice in und export für mali home rice As soon as rain drops to...

Thai the Culture of Rice

ทันทีที่สายฝนหยาดแรกหยดลงสู่พื้นดิน บรรยากาศร้อนระอุของหน้าร้อนก็คลายลง ผืนดินกลับมา ชุ่มชื้นอีกครั้ง เมื่อสัญญาณแห่งฤดูฝนเริ่มต้นขึ้น การหว่านปลูกพืชพันธ์ก็เริ่มขึ้นแทบจะพร้อมๆกันนั้นด้วย คนไทยปลูกข้าวกันมานานแสนนาน และพัฒนามาจนถึงที่สุด ครั้งหนึ่งเราเคยมีข้าวพันธุ์ปิ่นทอง ซึ่งกล่าวขวัญกันว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดในโลก น่าเสียดายที่วันนี้ข้าว แต่เราก็ยังเหลือข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเช่นกัน เมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบนาเลื่อนลอย ก่อนจะพัฒนามาเป็นระบบนาหว่าน...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
1037 views

Jasmine Rice Organic Thailand

คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาช้านาน ข้าวไทยมีมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานตามความชอบของแต่ละบุคคล แต่มีข้าวไทยชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าหารับประทานได้ยากเพราะเนื่องด้วยราคาข้าวหอมมะลิมักจะถูกมองว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะและร้านอาหารหรูหราเท่านั้น ซึ่งข้าวชนิดนี้ถูกขนามนามว่าข้าวหอมมะลิ ที่ ถือได้ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารและคุณค่าทางเมล็ดข้าว โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อว่าข้าวสีนิล เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกของข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สาระประโยชน์จากข้าวหอมมะลิ โดยการบริโภคข้าวไทยในปัจจุบันคนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบ ว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15...

3390 views

เทคนิคการเกษตร การปลูกข้าวต้นเดียว

สัมมนาการปลูกข้าวต้นเดียวที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน System of Rice Intensification Seminar at the Institute for Sustainable Agriculture Communities. We attended on Feb. 25...

การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

กรมข้าวสำรวจดินหวังเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมกับการปลูกข้าวในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตใน 60 จังหวัด นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า กรมการข้าว โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว ตามเขตศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ด้วยการสำรวจดินนาที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวระดับต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แล้วใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ และตามค่าวิเคราะห์ดิน...