Tag: OPC ในข้าวเหนียวดำ

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวสุขภาพของไทย
2007 views

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวสุขภาพ

ในโลกนี้ประชากรกว่า 2 พันล้านคน มีอาการโลหิตจางแล้ว และกว่า 1 พันล้านคนมีปัญหาโรคอ้วน ส่วนที่เหลืออีกกว่า 200 ล้านคนนั้น มักพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคาดว่าในปี 2025 คาดว่าจะมีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 17...

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
1252 views

Glutinous Rice – OPC

Glutinous rice หรือ ข้าวเหนียว เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน คือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว เมล็ดข้าวสารเป็นสีขาวขุ่น เมล็ดสั้นหรือยาวอยู่ที่สายพันธุ์ของข้าว มีการปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งลักษณะสายพันธุ์ข้าวเหนียวแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับการปลูกและภูมิประเทศที่ทำการปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ เมล็ดมีหลายสี ทั้งสีดำ น้ำตาลแดง ขาวสวย และสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการผสมและทำสีให้เมล็ดข้าวสารเหนียวสายพันธุ์นั้นๆ...