Tag: เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
9914 views

ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระดับชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่...

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด
1383 views

ร้อยเอ็ดติวการปลูกพืชให้กับเกษตรกรไทย

ข่าวเกี่ยวกับ ทุ่งเขาหลวง ติวเกษตรกรบูรณาการปลูกพืชสู่ครัวโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธานการประชุมสัมมนา ด้านการเกษตรชีวภาพอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5 ตำบล ในพื้นที่เข้าร่วมรวม 150 คน ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุ่งเขาหลวง...

ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
1895 views

ปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำลด

จังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย มีการปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำชีลด รายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ หลังแม่น้ำชีที่ลดลงเนื่องจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรตามลุ่มแม่น้ำมีพื้นที่เพาะปลูกผักเพิ่ม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ที่มหาสารคาม เกษตรกรโกสุมพิสัยไม่ห่วงเรื่องแม่น้ำชีลดระดับน้ำลงเกือบ 10 เมตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง มีการปลูกผักสวนครัวได้รับผลตอบแทนสูง เหตุน้ำลดมีพื้นที่ปลูกเพิ่ม ทั้งดินมีคุณภาพ โอ่มีรายได้ช่วงหน้าแล้งกว่าวันละ 1,000 บาท นางมณีจันทร์...

เอเปกนัดถกความมั่นคงอาหาร

เอเปกเตรียมรับมือวิกฤติ จัดเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อวางกรอบการดำเนินงานของชาติสมาชิกเป็นทิศทางเดียวกัน สศก.ชี้จะส่งผลดีต่อการเกษตรไทย นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ชาติสมาชิกในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปก กำหนดให้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม...

ผักไม่ใช่แค่ปลูกไว้กิน แต่ควรปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่อยากปลูก
3776 views

ยกระดับสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พบว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นแม้ว่าในภาพรวมจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่พึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้าง และพัฒนา เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคงประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง" ขึ้น...